Noe mer vi kan hjelpe dere med…?

Om hvordan Benn Eidissen ble rik.

http://www.an.no/nyheter/article7209090.ece

Den 23. november 2012 sendte konsernsjef Hilde-Britt Mellbye i Norlandia Care Group as (NCG) epost til Tromsø kommunes byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp).

Konsernsjefen er på fornavn med byråden, og eposten innledes slik: «Hei Kristoffer. Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av sykehjemmene i kommunen».

Som konsernsjef i et selskap som allerede i mange år har drevet 6 barnehager i Tromsø, kan det være forståelig at hun er årvåken når byrådet skal gjennomføre det virkelig store privatiseringsprosjektet.

NCG fikk nylig tilslag på den ene av de to første salgene av kommunale barnehagetomter med garantert driftskontrakt som byrådet gjennomførte.

Norlandia Care Group as et av selskapene som har fått et svært stort sugerør i kommunekassene rundt om i Norge, og hadde godt over 600 millioner kr i omsetning i 2011. Selskapet er eid av brødrene Kristian (Klevenstern as) og Roger Adolfsen (Mecca Invest as), Benn Eidissen,(Eidissen Consult as) og Even Carlsen, (Grafo as.) med 25 % hver.

NCG er i en stor ekspansjonsfase, noe som også kommer fram i eposten: «Til orientering er det nå høy aktivitet på anbud i flere kommuner etter mange år med stillstand.

Vi har hittil vunnet alle anbud som så langt er gjennomført i år i Oslo, Moss og Bærum. Vi er også inne i mange andre anbud, hovedsakelig på Østlandet og Vestlandet foreløpig.»

I følge konsernsjefen har imidlertid selskapet ikke noe så kritikkverdig som profitt og kapitalakkumulasjon som mål eller drivkraft: «Det er også viktig å fremheve at vi får veldig gode skussmål og resultater på kvalitetsmålinger, noe som er vår viktigste drivkraft!»

Løsner det Nordpå?

Både gjennom «Byrådserklæringa» før valget i 2011 og i påfølgende vedtak i kommunestyret har Høyre, Frp og Venstre i Tromsø målsetting om å konkurranseutsette og privatisere alt som det ikke er direkte lovforbud mot. Etter vel ett år i rådhuset har de ikke klart å effektuere mer enn de to barnehagene, men et omfattende planleggings- og konsulentarbeid er nå i sluttfasen før iverksetting. Store deler av helse og omsorgssektoren står først for hogg, og «tilbyderne» står klare.

Storkonsern, som NCG, sitter ikke bare passivt og venter, samt sender hyggelige eposter. Konsernsjefen virker noe utålmodig, og skriver: »Jeg håper at det løsner Nordpå snart også og vi er klare til konkurrere om anbudene. (Jeg har sett at hjemmebaserte tjenester nå skal ut på anbud. Norlandia Care sin kjernekompetanse er først og fremst drift av sykehjem.)»

Når konsernsjefen i NCG sender en epost til en byråd, den øverste ansvarlige på Helse- og omsorgssektoren, og er på fornavn med byråden, er det god grunn til å etterlyse hvilken kontakt de har hatt tidligere.

Mer hjelp?

Har Nordlandia Care Group as allerede vært inne i privatiseringsprosessen som byrådet har igangsatt? I så fall; på hvilken måte?

For som avslutning på eposten skriver konsernsjef Hilde-Britt Mellbye nemlig: «Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.»

Når det nå tilbys «mer hjelp», stiller det spørsmål om Norlandia Care Group as er habil til å delta i en anbudskonkurranse, og enda alvorligere; har byråd Kristoffer Kanestrøm konsultert NCG i forbindelse med realiseringa av det store helse- og omsorgsprosjektet,Otium eller i andre sammenhenger? Og hvilke spørsmål er det da som reiser seg?

Her er hele eposten:

Fra: Hilde-Britt Mellbye [mailto:Hilde.Britt@norlandiacare.no]

Sendt: 23. november 2012 09:40

Til: Kanestrøm, Kristoffer

Emne: Konkurransutsetting av eldreomsorg

Hei Kristoffer,

Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av sykehjemmene i kommunen.

Til orientering er det nå høy aktivitet på anbud i flere kommuner etter mange år med stillstand.

Vi har hittil vunnet alle anbud som så langt er gjennomført i år i Oslo, Moss og Bærum. Vi er også inne i mange andre anbud, hovedsakelig på Østlandet og Vestlandet foreløpig.

Det er også viktig å fremheve at vi får veldig gode skussmål og resultater på kvalitetsmålinger, noe som er vår viktigste drivkraft! Vi har også mange nye banebrytende utviklingsprosjekter på gang, særlig innenfor omsorg i livets siste fase.

Jeg håper at det løsner Nordpå snart også og vi er klare til konkurrere om anbudene. (Jeg har sett at hjemmebaserte tjenester nå skal ut på anbud. Norlandia Care sin kjernekompetanse er først og fremst drift av sykehjem.)

Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.

Med ønske om en riktig god helg.

Best regards / vennlig hilsen,

Hilde Britt Mellbye

CEO/ Konsernsjef

M: +47 99 71 66 17

Norlandia Care Group AS

Rådhusgata 23

N-0158 Oslo

http://www.norlandiacare.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s