Høyre på glatta

“En varslet katastrofe” om busstrafikken i Tromsø

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) sier i Nordlys torsdag 24.01. at «han tenker ikke på parti i denne saken». Dette viser at Høyre er livredd for at det skal settes fokus på deres eget ansvar. Det er jo nettopp poltikken de står for som er satt ut i livet, og som er grunnlaget for buss-fadesen i Tromsø.

By- og fylkesparlamentarismen skulle sørge for handlekraftige politikere i ledelsen, og ikke minst politikere som tok ansvar og viste gjennomføringskraft! Det skulle bli slutt på at man gjemte seg bak gråe rådmenn og byråkrater. Nå gjemmer de seg i stedet bak forskjellige selskap, organisasjonsstrukturer og forretningskontrakter, som får skylda når busstrafikken ikke fungerer.

Høyre har de politiske og administrative maktposisjonene både i Tromsø kommune og i Troms fylke, riktignok i to forskjellige konstellasjoner. Til og med når Høyre har et hovedansvar både i kommunen og i fylket er de ikke i stand til å få til en forsvarlig busstransport i Tromsø! Bussfadesen i Tromsø er en fallitterklæring fra Høyre som parti ved makta.

Kommunal overtakelse?

Vi i Rødt mener den eneste bærekraftige løsninga er kommunal eller fylkeskommunal overtakelse av alle ledd i bussvirksomheta. Men når Høyre og Frp nå sier at Tromsø kommune skal overta fylkeskommunens oppgaver løyser det ikke noe problem, hverken for passasjerene eller sjåførene. Dette fordi hele strukturen i kollektivtransporten blir den samme, og det er der problemet ligger. Byrådspartiene fremmer sitt forslag fordi de er imot fylkeskommunen som politisk- og forvaltnings nivå på prinsippielt grunnlag.  Mye tyder på at de synes det bare er fint at fylket har trøbbel. I høst så vi hvordan sentrale folk i byrådet, blant annet på Facebook godtet seg over bussproblemene da den første snøen kom: «Sånn går det når bussen styres fra Hesjevika». (Troms fylkestrafikk FKF har adresse der)

Busstrafikken fra forvaltning til forretning og privatisering

Kjerneproblemet er at en viktig samfunnsoppgave, som kollektivtrafikken er, har gått over fra forvaltning til forretning. Dette vil H/FRP/V-byrådet ytterligere forsterke. Dersom Tromsø kommune overtar vil byrådet etablere et Tromsø (kollektiv)Trafikk AS. Dette vil ha bestilleransvaret, på samme måte som dagens Troms Fylkestrafikk FKF. Så vil byrådet organisere dagens bydrift som et as – Tromsø Bydrift AS. De er i full gang med dette nå.  Dette selskapet skal ha ansvar for vegvedlikeholdet og blir et bestillerselskap som skal inngå vedlikeholdskontrakter med private maskinentreprenører .  I tillegg etableres kanskje et kommunalt bydrifts-as som skal konkurrere med de private maskinentreprenørene.  Så vil man fortsette å skylde på hverandre når problemer oppstår.

Parlamentarismen i fylket og kommunen lammer bybusstrafikken.

Rødt har fulgt Nobina-saka tett fra første stund og nettopp med fokus på sikkerheta til passasjerene og arbeidsmiljøet til sjåførene. Første gang var allerede i brev til fylkesrådet den 19.august 2011, et halvt år før Nobina overtok busskjøringa i februar 2012.

Dette ble fulgt opp av oss gjennom interpellasjoner i fylkestinget gjennom hele 2012, i kommunen, gjennom avisoppslag osv. Både fra fylkesrådet og byrådet var svarene i samme kategori: Bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse, samt halvsannheter om at vi har godt samarbeid, eller; nå skal vi samarbeide enda bedre osv, kommunen har ansvar for vegene, mens byrådet ikke vi påta seg noe ekstra kostnader og ansvar for busstraseene. – Og Nobina-ledelsen hevder de følger det  de er pålagt gjennom kontrakten.

Busspassasjerene, sjåførene og andre vegfarende opplever en «varslet katastrofe.» Heldigvis har det til nå kun vært materielle skader, dog for mange millioner kroner. Kun flaks har gjort at det til nå har vært noen få mindre personskader.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s