Norges hellige ku

Gjennom stikkprøver i oljeselskapene i Norge er det avdekket avvik, og innkrevd skatt for hele 5,6 milliarder kroner bare på internprisingskontroller for årene 2009, -10 og -11!

 

Media har de siste dagene satt søkelys på det faktum at 6 av 10 bedrifter i Norge ikke betaler skatt. Og det har ikke minst vakt oppmerksomhet at kjente utenlandske merkevarer som Coca-Cola, Peppes Pizza, T.G.I.Fridays, Burger King osv ikke betaler skatt i Norge på tross av at de norske avdelingene deres tjener gode penger og går med overskudd. De benytter seg blant annet av internprising på tjenester i konsernet slik at avdelinga i Norge blir belastet med så store kostnader at de går med underskudd, og dermed slipper 28% skatt i Norge. De sørger for at overskuddet først og fremst blir synliggjort i de landene der skatteprosenten er lavest.

Dette er for så vidt ikke noe nytt. Det er tilnærma samme problemstillinga rundt utbyttebeskatninga. Utover 1990-tallet var det stor politisk kamp om en skatteordning, «godtgjørelsesmetoden», som ble innført i 1992. Dette var en flott metode. Dette betydde nemlig at aksjonærene som hadde blitt belastet med 28% skatt på aksjeutbytte fikk hele beløpet tilbakebetalt av staten gjennom godtgjørelsesmetoden! Etter skarpt søkelys mot ordninga, om hvordan mangemillionærene beriket seg, ble skatteloven endra. På våren 2004 ble godtgjørelsesmetoden opphevet. Finansminister Per Chr. Foss (H) laga imidlertid bare et nytt smutthull. Nå ble ordninga slik at for fortsatt å slippe skatt på utbytte, måtte utbyttet plasseres i et nytt aksjeselskap. Dette medførte naturligvis at antall personlige aksjeselskap økte kraftig. Det ble også en voldsom oppblomstring av konsernmodeller med et personlig eid holdingsselskap på toppen av pyramiden der utbyttene til slutt endte, -og fortsatt nesten ingen utbytteskatt til staten.

 

Staten betaler

Det vakte nasjonal oppsikt da jeg for vel to år siden satte søkelyset på at oljeletingsselskapene fikk dekt 78% av letekostnadene av staten. Statens utbetalinger økte fra vel 500 millioner kr i 2005 da ordninga starta til godt over 9 milliarder kr i 2009. Fram til 2010 hadde staten betalt ca 23 milliarder kr til leteselskapene. Ikke en gang Statistisk Sentralbyrå var innforstått med ordning før undertegnede gjorde de oppmerksom på den. Stortingspartiene fra Frp til SV forsvarte ordninga, sjøl om SV var noe kritisk. Men SV har til denne dag ikke kommet med forslag om å oppheve disse «monstersubsidiene», som jeg kalte denne ordninga. Petroleumssektoren har blitt en hellig ku for dagens stortingspartier.

 

Men det er også en annen side i skattelegginga av oljevirksomheta som fortjener et skarpt søkelys. Forsvarerne av monstersubsidiene til leteselskapene sier at den svært høye skatten for oljeproduksjonsselskapene er hovedgrunn for ordninga. Som kjent har de som utvinner olje 28% skatt som bedrifter på land, men i tillegg 50% særskatt fordi det er en så stor ekstraprofitt på olje. Et flertall av de ca 40 selskapene som driver med leting er datterselskap av oljeproduksjonsselskap, resten er i hovedsak sjølstendige oljemygger, som for eksempel North Energy as.

 

Oljeskattekontoret

På grunn av den store forskjellen på skattelegging av leting og utvinning av petroleum gir det voldsomme utslag i selskapenes økonomi hvor de har sine kostnader og inntekter. Det er svært gunstig å ha store kostnader i leteselskapet siden staten dekker 78% av disse. I morselskapet i konsernet som driver med utvinning og salg av petroleum, er det svært gunstig å redusere det skattbare overskuddet hvor det er 78% skatt. Dette betyr at morselskapet priser tjenestene de utfører for leteselskapet så høyt som mulig (internprising). Samtidig får konsernet skattereduksjon i fordi leteselskapet, som jo er et datterselskap, går med underskudd og gir rett til fradrag. Og det er ikke småbeløp det er snakk om. Oljeskattekontoret ser på dette som et svært stort problem. I en rapport de laga i mars 2011 kan vi lese: «Samlet brutto inntektstillegg ved ligningen for følge av internprisingskontroller utgjorde 2,6 milliarder kroner for inntektsåret 2009…. Flere av fravikelsene skyldes selskapenes manglende eller mangelfulle dokumentasjon av leverte tjenester.»

 

Rapporten om oljeskatten for 2010 går det fram at ligningskontrollen har medført etterligning på nærmere 2 milliarder kroner. Det er sannsynligvis slik at det bare er en (liten)del av avvikene som blir oppdaget. «Ved ligningen for 2010 ble det foretatt rundt 260 fravikelser med den følge at selskapenes skattbare inntekt økte med nesten 3 milliarder kroner. Av dette beløpet er 1,8 milliarder kroner relatert til internprising, dvs. kjøp og salg av varer og tjenester mellom to ikke-uavhengige selskaper.» Ikke-uavhengige selskap er selskap i samme konsern.

5,6 milliarder kr på 3 år

Gjennom stikkprøver i oljeselskapene er det avdekket avvik og innkrevd skatt for hele 5,6 milliarder kroner bare på internprisingskontroller for årene 2009, -10 og -11! Skatteregimet og kontrollen av petroleumssektoren er en politisk, etisk og økonomisk skandale! Regjeringa og samtlige av dagens stortingspartier, samt de fleste media har gjort petroleumsvirksomheta til en hellig ku. Det er lagt til rette for både lovlig og ulovlig unndragelse av flere milliarder kroner hvert eneste år. Oljeskattekontoret, med sine omlag 40 ansatte har ikke flere personalressurser enn oljemygga North Energy as, og kan umulig klare å ha fullgod oversikt over den samla petroleumsvirksomheta.

Det er på høy tid at den hellige kua slaktes!

 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/Pressemeldinger/Pressemeldinger-2012/Utlignet-petroleumsskatt-pa-2359-milliarder-kroner/

 

http://www.skatteetaten.no/Upload/pressemelding_osk.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s