Kraftmilliarder

I dag ble det kjent at Troms Kraft fremmer sak for Stockholms Tingsrett, og krever over 1,77 milliarder svenske kr fra revisjonsselskapet Grant Thornton Sweden AB. De var revisorer for Kraft&Kultur, Troms Kraft as` svenske datterselskap som fram til 2011 hadde tapt over 1,7 mrd skr, og ikke tjent tilsvarende beløp som regnskapene viser. Troms Kraft as mener seg sikker i sin sak, og får nå støtte fra begge eierne, både byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) og fylkesrådsleder Pia Svensgård (Ap). Jeg vet ikke hvordan sjansen for å vinne fram i den svenske retten er, men det som nå skjer kaster et visst lys på hendelser i fjor vår og sommer. Med sterke varsler fra ledelsen, både styret v/styreleder Odd Roger Enoksen (sp) og adm.dir. Semming Semmingsen om at Troms Kraft ville kunne gå konkurs hvis de ikke umiddelbart fikk inn ny kapital. Det var klare meldinger fra bankforbindelsene om at konkurs truet. Det ble dag gjennomført salg av 1/3 av det største kraftanlegget til Troms Kraft, Skibotn og Lavka til det svenske Jaemtkraft AB. I tillegg overtok de 1/3 av TKs eierandeler i Nordkraft og Salten Kraftsamband (SKS). Disse verdiene ligger nå i selskapet Troms Kraftforsyning og Energi as der altså TK har 2/3 og Jaemtkraft AB har 1/3. Salget til svenskene vakte med rette voldsomme reaksjoner både blant folk flest i Tromsø og Troms, som jo er de egentlige eierne av “arvesølvet”, men ogs fra et bredt politisk hold. De eneste som sto nokså samla om å støtte salget var AP (bortsett fra AP i Storfjord,Skibotn).

Salget i nytt lys.

Dette salget kommer etter mitt syn nå i et helt nytt lys. Hvis det er så åpenbart at Troms Kraft as har rett på å få 1,77 milliarder skr fra revisjonsselskapet for Kraft&Kultur, da kunne det umulig være slik at trusselen om konkurs for 3/4 år siden var reell, og at det dermed ville vært mulig å få til avtaler med bankene som innebar at det ikke var nødvendig med salget som ble gjennomført. Troms Krafts ledelse måtte uten tvil allerede på det tidspunktet ha vurdert regresskrav mot Grant Thornton Sweden AB. De har jo også bruk (sannsynligvis) millionbeløp til revisjonsselskapet som har forberedt søksmålet som nå fremmes.

Jaemtkraft AB som brekkstang

Min vurdering er at salget til Jaemtkraft AB ble brukt som brekkstang for å tvinge igjennom eierskapsmeldinga som ble avvist i 2010 av Tromsø kommune (med et visst bidrag fra undertegnede og Rødt), men som fylkestinget i Troms vedtok, og som åpna for privat kapital og utvanning av kommunens og fylkets eierandeler. Ekspansjonsideologien sto fortsatt sterkt i TKs ledelse og særlig i fylkesrådet og deler av fylkestinget. Det siste året har TK imidlertid vært tvunget til å selge en del vidløftige eierandeler som høns i regnvær, og tatt tap for oljeinvesteringa i Front Exploration as. Så får vi se hvor mange millioner de er villige å bruke på rettsprosessen i Sverige. Slik de har presentert saka idag tyder svært mye på at konkurstrusselen i fjor var en bløff.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10890611

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s