Norlandia Care Groups andre brev

Vi kan nå informere om nok en epost fra adm.dir. Hilde-Britt Mellbye i Norlandia Care Group as til Kristoffer Kanestrøm. Den er sendt 23.januar i år. Denne eposten gir også en interessant og viktig informasjon, fordi hun blant annet kommenterer samme møtet som byråd Kanestrøm skriver om i sitt innlegg «Det ropes ulv» den 31.01.
Etter et forsøk på å tilbakevise vår fortolkning av forbindelsen mellom byrådet og NCG skriver hun: »Vår henvendelse (23.nov, min anm.) er ikke noe annet enn naturlig og høflig oppfølgingskorrespondanse etter et åpent møte med kommunenes administrasjon og politikere (fra flere partier) hvor jeg ble introdusert som konsernsjef i det sammenslåtte NCG, da vi er en betydelig barnehagedrifter i kommunen.»
Nå, nesten et år etterpå, blir vi altså informert av byråd Kanestrøm om at de har hatt møte med NCG på rådhuset 22.februar 2012. Han redegjør for hvem fra byrådet og dets administrasjon som deltok, og han kan også fortelle at slike møter holdes ofte på rådhuset.

Helt nytt

Dette er imidlertid helt nytt for oss som opposisjonsparti, og det framgår ikke av noen tilgjengelige protokoller eller andre åpne kilder at slike møter finner sted. Og det er med stor forundring registrerer at adm.dir. i Norlandia Care Group kaller dette «et åpent møte», og at det deltok politikere fra «flere partier».Det er mer eller mindre tilfeldigheter som gjør at vi likevel får informasjon om denne møteaktiviteten. Derfor er det også helt nødvendig at vi stiller spørsmål i det offentlige rom, slik at folk flest får vite om denne virksomheten.

Allerede tre dager etter at han fikk eposten 23.november svarer byråd Kanestrøm adm.dir. Mellbye. Der forteller han at de utreder konkurranseutsetting, dvs privatisering av hjemmetjenesten, og at det store prosjektet Otium med 100 sykehjemsplasser og 27 omsorgsboliger «vurderes satt ut».  Men denne eposten fra Kanestrøm dukker kun tilfeldigvis opp på halen til siste epost fra adm.dir. Mellbye. Hvorfor er hans svar til Norlandias direktør datert mandag 26.nov ikke er journalført i postlista til Tromsø kommune?

I full gang

Kanestrøm og byrådets prosjekt for å fylle millioner i lommene på gigantkonsern er de full gang med å gjennomføre. For, som han sjøl skriver til Norlandia: «Kommunestyret i Tromsø fattet i juni et prinsippvedtak om bruk av konkurranse. Her fikk byrådet fullmakt til å innføre konkurranseutsetting, herunder fritt brukervalg, på de oppgaveområder byrådet finner hensiktsmessig.»  At vi i Rødt setter et skarpt lys på dette er hverken konspirasjoner eller rop om ulv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s