Lofoten – The Missing Link

I intervju med NTB søndag 3. februar sier rådgiver Morten Anker i analyseselskapet Poyry at utvinning av gass fra Barentshavet kanskje må vente i 30 år: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10897550

Så lenge Snøhvitanlegget i Hammerfest allerede kjører med full kapasitetsutnyttelse for produksjon av LNG er det ikke infrastruktur hverken på land eller i Barentshavet for produksjon og transport av naturgass. Eierne av LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest har valgt å ikke bygge «Tog II» som ville økt kapasiteten. Gassen kan ikke pumpes opp direkte på skip, eller lagres på tanker slik som olje. Olje fra Goliatfeltet skal pumpes opp, mellomlagres og delvis prosesseres på en flytende «oljetank» utafor Finnmark før den lastes på skip. http://www.dn.no/energi/article2450251.ece

Som vanlig går også denne utbygginga på en milliardsmell.

Gass må enten kjøles ned til LNG, som i Hammerfest eller pumpes direkte gjennom rør til landanlegg for foredling, som Tjeldbergodden ved Kristiandsund, før den pumpes videre gjennom rør til mottakere (i Europa).

Hittil er det gjort ett relativt stort gassfunn, Norvarg, i Barentshavet i tillegg til Snøhvit. Men gassen kan ikke hentes opp i dag, og er dermed «verdiløs» for lisenseierne.

Missing Link

Det er derfor ikke overraskende at styreleder og aksjonær i North Energy as, Johan Petter Barlindhaug, argumenterer sterkt for å bygge gassrørledning fra Barentshavet, sørover langs kysten av Troms og Nordland, det vis si Lofoten,Vesterålen og Senja, til rørledninga kan koples sammen med eksisterende gassrør utafor Midtnorge. Sentrale politikere som Jonas Gahr Støre (A) har framført samme argumentasjon. I dag er det ikke økonomisk lønnsomt nok å bygge en slik rørledning for distribusjon av gass fra Barentshavet. Det er et sterkt internasjonale prispress på gass, både på grunn av den økonomiske krisa, men særlig pga den økte skifergassproduksjonen i USA og andre steder.

Derfor er det av svært stor økonomisk og strategisk betydning for oljeindustrien og den norske politiske ledelsen så raskt som mulig å finne ut om det er drivverdige olje- eller gassforekomster utafor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI og VII og Troms II). Drivverdige forekomster her vil kunne gi grunnlag for å videreføre distribusjonsnettet nordover, helt til Barentshavet.

Vinn, vinn for valgtaperne?

Det er bare 8 måneder igjen til stortingsvalget. Et mulig regjeringsalternativ aldri hatt et så stort forsprang på meningsmålinger som De Blå har nå. Dagens regjeringspartier må forlate kongens bord til høsten dersom det ikke skjer noe svært dramatisk og helt uventet utover våren og sommeren. I denne situasjonen er det naturlig at både AP, SV og SP legger opp en valgstrategi utfra hvordan de tror de enkelte partiene kan oppnå størst mulig tilslutning. Både som det viktigste partiet for oljekapitalen gjennom 40 år, og på grunn av velgerlekkasjen AP har hatt til høyre, har AP nå bestemt seg for å gjennomføre konsekvensutredning, og i realiteten oppstart av olje/gass-leting i Lofoten/Vesterålen og Senja (LoVeSe). Denne beslutninga kan også være avgjørende for at SV øker oppslutning fra den siste tidas bunnmålinger. Sjøl om forrige stortingsvalg ikke ga noen framgang for SV da de også prioriterte samme sak øverst, så er det likevel et mulig halmstrå nå. I 2009 var det ikke så presserende for AP å tvinge gjennom sitt primærstandpunkt. Likevel er det verdt å merke seg at SV heller ikke denne gang vil stille ultimatum i saka – velgerne må bare stole på partiet. Store deler av SP, ikke minst i nord, er for åpning av LoVeSe, og ja til en konsekvensutredning vil ikke ha noen negativ betydning for SPs oppslutning. Det er massivt flertall på Stortinget i dag, og det vil etter valget være et enda større flertall for konsekvensutredning og åpning av LoVeSe.

Petrokapitalens makt

Når valgforsker Frank Aarebrot i intervju med ABC Nyheter sier: « Å stemme SV er sikreste måte å gå mot utbygging i Lofoten», har dette ikke noe med realitetene å gjøre. http://touch.abcnyheter.no/nyheter/2013/02/01/stemme-sv-sikreste-mate-ga-mot-utbygging-i-lofoten

Det er flertall på Stortinget idag, og flertallet vil være enda større etter valget, for konsekvensutredning og åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Skal kampen for LoVeSe vinnes trengs det en helt annen moblisering og organisering i befolkninga. Det trengs både grundigere informasjon blant folk om konsekvensene, både for dagens arbeidsplasser, bosettinga, det unike naturmiljøet og områdets betydning som «evighetsmaskin» for verdens rikeste torskefiskerier. Miljøorganisasjonene, fagmiljøer, også statlige etater, utfører et omfattende og viktig arbeid i dokumentasjon og mobilisering for LoVeSe.

Men det trengs også en mye skarpere og kritisk analyse, argumentasjon og agitasjon om petrokapitialens økonomiske og politiske makt. Det gjelder både lokalt, nasjonalt og globalt. Stortinget mangler dette i dag. Aldri har petrokapitalen økt sin innflytelse og blitt så dominerende i Norge som i SVs regjeringstid.

SV har ikke fremma noen forslag av betydning for å begrense petroindustriens ekstremt gunstige skattevilkår i Norge. De har heller ikke lagt noen begrensing på petroindustriens kolossale investeringsøkninger.

I det sårbare Arktis er hele Barentshavet, fra fjæresteinene i Finnmark og nord til langt inn i drivisområde (74,5 gr.N) lagt åpen for olje- og gassvirksomhet med SVs velsignelse.

Det er derfor av største betydning at Rødt ved valget i år kommer på Stortinget!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s