Høyres privatiseringsprosjekt.

 «Rolleiv Lind, foreslo på vegne av H, Frp. og V: Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting og kontraktskompetanse inntil kr 75 mill pr år pr. kontrakt herunder fritt brukervalg på de oppgaveområder byrådet finner hensiktsmessig.» Dette går fram av protokollen fra kommunestyremøtet 19. juni 2012. Byrådspartiene og Krf stemte naturligvis for dette, og vedtaket er nå gjeldene politikk i Tromsø kommune. Som gruppeleder for Høyre i Tromsø kommunestyre har altså Rolleiv Lind gitt byrådet fullmakt til å konkurranseutsette (privatisere) all kommunal virksomhet utenom det som det er direkte lovforbud mot, grunnskolen.

På denne bakgrunn har det vært med interesse jeg har lest intervju og avisinnlegg der Rolleiv Lind uttaler seg om busskontrakten mellom Troms fylkeskommune (Troms Fylkestrafikk FKF) og Nobina. Hovedbudskapet hans har vært at da han var bankmann krevde banken grundig dokumentasjon for skipenes driftssikkerhet før de ga finansiering, særlig hvis det var ny teknologi som skulle tas i bruk på skipene. Banken ville naturligvis ha best mulig sikkerhet for pengene sine.

Har ikke Lind lest kontrakten?

På slutten av avisinnlegget til Rolleiv Lind (iTromsø lørdag og Nordlys idag, mand 11. feb) skriver han: «Det skulle dessuten ha vært interessant å se bestillingsgrunnlaget som Troms fylkeskommune utarbeidet ved både hurtigbåtanbudet og for bybussanbudet i Tromsø». Er det virkelig slik at Lind uttaler seg så bramfritt i intervju i Nordlys og skriver avisinnlegg om buss og båtkontraktene uten å ha lest bestillingsgrunnlaget?? Det er virkelig oppsiktsvekkende. Kontraktsgrunnlaget har vært tilgjengelig i over et og et halvt år, og om Lind er interessert i å lese, så har jeg dokumentene liggende på mitt kontor i rådhuset.

Lind har, både i intervjuet i Nordlys og i avisinnlegget i begge tromsøavisene ensidig fokus på hybridbussene, at dette var uprøvd teknologi som fylkeskommunen ikke hadde kvalitetssikra. Etter det som har skjedd i vinter, særlig i januar, er det ikke vanskelig å se at det har vært særegne problemer med hybridbusser når de i oppoverbakker måtte gå over fra elektrisk drift til diesel. Kombinasjonen av svak dieselmotor og girkonstruksjonen har skapt store problem.  At sentrale politikere i Frp og Høyre ensidig fokuserer på hybridbussene og fylkeskommunen som prioriterer miljø(Ole M Johansen), sender Youghurtbegre på vegene(Øyvind Hilmarsen), og heller ikke kvalitetssjekker ny teknologi (Rolleiv Lind), er en fullstendig avsporing av hva som er hovedproblemet i kollektivtrafikken i Troms. Det er nemlig at det er deres egen politikk som er gjennomført!

Nobinas interesser et stikk motsatt fylkeskommunens.  Nobina vil begrense sine utgifter for å sikre størst mulig gevinst på kontrakten med fylkeskommunen, og mellom disse blir passasjerene, som er inntektsgrunnlaget for fylkeskommunen, skviset.

Rødt har tatt initiativ

I denne situasjonen sitter Høyre og Frp i de mest sentrale posisjonene både i fylket og kommunen, og har ansvar for drifta av busskontrakten og vegnettet. Fylkesråd for samferdsel Terje Olsen (H), styreleder i Troms Fylkestrafikk FKF, Håvard Kyvik Gulliksen(H), leder i samferdselskomiteen i fylket Ole M. Johansen(Frp), byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (frp) og byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H). Kort fortalt har disse personene i praksis gjennom hele året etter at Nobina starta kjøringa 1. februar 2012 nærmest vært mer eller mindre handlingslammet. Advarslene var mange, nærmest fra første dag, om at det vi har vært vitne til på glatta ville komme til å skje. Allerede første driftsmåned i fjor var det forsinkelser, kansellering av ruter, kollisjoner, utforkjøringer i stort omfang. Det samme har skjedd denne vinteren når det har vært normalt Tromsøsnøvær. Hybridbussenes motor/gir-problem har vært en del av årsakene. Gjennom anbudsprosessen var det fra Nobina kun reist problemstillinger med de lange (14,5m) dieselbussene, og i driftstida har de vært involvert i minst like mange problemer som hybridbussene.

Rødt var aktiv for å sette søkelyset på busskontrakten fra første stund. Allerede 19.august 2011 ba vi om at kontrakten måtte offentliggjøres, og vi tok opp viktige problemstillinger rundt denne bruttokontrakten, som var sydd over samme lest som hurtigbåtkontrakten. Dette ble fulgt opp både i fylkestinget og i kommunestyret med interpellasjoner og spørsmål. Svarene fra byråd Britt Hege Alvarstein føyde seg inn i samme kategori som svarene fra fylkesråd Terje Olsen; Ansvarsfraskrivelse, og bortsnakking av problemene. Og det har vært helt taust fra gruppeleder Lind. Når Høyre og Frp, sammen med Venstre nå konkurranseutsetter og privatiserer Tromsø kommunes virksomhet er det naturligvis viktig komme med populistiske utsagn for å få oppmerksomheta bort fra de grunnleggende årsakene til problemene, som er deres egen politikk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s