De petrofile

Vi oversvømmes av gladnyheter fra oljemyndighetene, oljepolitikere, oljelobbyen, oljeindustrien og oljemedia. – Ilandføring av olje i Honningsvåg, 10-12 Goliatfunn i Barentshavet sørøst, oljeformuen har økt med 15%, Petro større enn fiskeri og landbruk. Dette er bare noen få av sakene som har prega det nordlige nyhetsbilde de siste dagene. Og en panegyrisk hyllest til petroindustrien kan vi lese innledningsvis i LO-sekretær Synnøve Søndergaards artikkel i Nordlys torsdag 28.februar: «Vi vil ikke være en statstøttet turistattraksjon med flotte omgivelser. Vi vil være en landsdel som står på egne bein!»

Ekstrem vekst
Mandag 25.februar passerte oljefondet 4000 milliarder kroner. Dette innebærer at i løpet av de 8 åra den rødgrønne regjeringa har styrt har oljefondet økt med 3000 milliarder kr, noe som igjen betyr at omlag tre hele norske statsbudsjett er plassert som finansinvesteringer i utlandet i denne perioden. Da må vi også huske på at det ble tatt et tap på 7-800 milliarder kroner da finanskrisa slo til i 2008-09. Oljefondet er nå verdens største finans- og investeringsfond.
Aldri har noen nasjon henta ut sine tilgjengelige olje og gassressurser på så kort tid som Norge.  Norge har, særlig de siste 8-10 åra, utvikla en sjølforsterkende økonomisk, politisk og samfunnsmessig ekstrem satsing på petroleumsvirksomheta. De siste 6 åra har investeringene i olje- og gassvirksomheta økt fra 80 til nå i 2013, over 200 milliarder kroner. Dette vil i enda sterkere grad prege Norge i tida som kommer. Den superprofitable petroleumsvirksomheta er i ferd med å knuse annen næringsvirksomhet i Norge, likeså suger denne virksomheta svært store ressurser ut av den offentlige velferdssektoren. Forsknings- og utviklingsvirksomhet på andre deler av samfunnet enn petrovirksomhet rammes hardt. Ungdom blir fortalt at har du «et klokt hode», ja så må du satse framtida di på oljenæringa.

Uoppdaget olje
Hvorfor er det likevel nødvendig for de petrofile å overdrive til det helt absurde når de skal fortelle om petrovirksomhetas fortreffelighet? Har de egentlig en dårlig sak? Hvorfor er media, i svært stor grad, så grenseløst ukritisk når det kommer såkalte rapporter om antall arbeidsplasser. Eller når Oljedirektoratet presenterer seismikkmålinger fra Barentshavet, og det konkluderes med at oljeformuen har økt med 15%. Media og petrolikerne framstiller dette ukritisk som om det er olje der, men den er bare ikke funnet ennå. Dette er bløff. Hvorfor bores det så mange tørre brønner, når seismikken sier at det er «uoppdaget» olje og gass under havbunnen? Bare det å bruke betegnelsen «uoppdagede petroleumsressurser» burde jo få noen og enhver til å stille spørsmål.
Det er også merkelig å registrere at det er unison jubel fra SV til Frp om «ilandføring» av olje til Veidnes ved Honningsvåg på Magerøya. Det som Statoil har lansert er i realiteten en stor pumpestasjon og lagertanker i fjell. Etter en snartur innom disse fjellhallene skal olja lastes på 1-2 (super)tankere i uka, for så å bli transportert som råolje til verdensmarkedet. Årlig skal det passere omlag 100 tankere tur/retur forbi de viktigste lokale fiskeplassene ved Magerøya. Antall arbeidsplasser som kommer på lageranlegget på Veidnes er som på et middels fiskebruk. Statoil brukte samtidig anledninga da de presenterte «ilandføringa» på Veidnes til å love samme løsning i Lofoten/Vesterålen. Lokalsamfunnene blir tilgodesett med noen få arbeidsplasser, mens naturressurser for enorme verdier forsvinner, og all risiko blir igjen.

Svartmalerne
Etter at LO-sekretærens parti(Ap)og nåværende arbeidsgiver (LO) har bejublet og lagt til rette for Røkkes kontroll over 30% av torsketrålflåten og store deler av fiskeindustrien i Finnmark, er det nå enda større profitører som skal få uhemma tilgang på våre naturressurser.
Som en svært viktig del av tilrettelegginga for petroleumskapitalen er det av stor betydning å fremstille den næringsmessige utvikling og samfunnsutviklinga i Finnmark som en naturkatastrofe, som de nå skal redde Finnmark ut av. Det er om å gjøre å svartmale situasjonen mest mulig. Til og med turistnæringa, som har hatt stor vekst på Finnmarkskysten i et samarbeid mellom Hurtigruten, lokale entusiaster, og lokalt næringsliv, blir hånet på det groveste. Mens tusenvis av vinterturister kommer til Troms og Finnmark nettopp for å oppleve vår fantastiske natur og vinterhimmelens prakt, får vi servert dette som LO-sekretær Søndergaard avslutning på sin artikkel i Nordlys: »Dermed skulle det være ganske tydelig at vi ikke ønsker å være klenodier som hurtigrutens rundreisepassasjerer kan beundre mens de seiler forbi.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s