Boligbløff fra byrådet i Tromsø

Etter at boligpolitikken til Høyre, Frp og Venstre har spilt fallitt, har byrådet tydeligvis et stort behov for å vise handlekraft. Disse partiene har fått oppfylt sine ønsker om at markedet skal styre og bestemme all boligpolitikk og boligbygging. På grunn av denne politikken bygges det ikke boliger ut fra om det er behov for mange nye boliger i Tromsø, men boliger bygges hvis det er mer lønnsomt å plassere kapital i denne sektoren enn i andre investeringsområder for finansinstitusjoner, entreprenører, eiendomsselskap osv. Det er jo prisnivå og finansiering som er problemet for de unge boligsøkende som ikke har velstående foreldre som kan stille opp. Det er da overhode ikke mangel på byggbart regulert areal som er problemet i Tromsø!

Dyrere boliger

Tar så byrådet tak i det som er problemet? Hva er det de byr de boligsøkende unge? Jo; De skal få kjøpe tomt hos Arnestedet Eiendom as, bolig på toppen av eksisterende boligblokker, hybel i hager, osv.. Alle «tiltakene» byrådet foreslår vil heller bidra til økte boligpriser i Tromsø. Byrådet forslår ikke noen tiltak som vil gjøre det sannsynlig at boligprisen skal gå ned, sånn at ungdom har råd å skaffe seg bolig.

Prosjektet byrådet lanserer om Arnestedet Eiendom as som deres tomteformidlingsselskap vil i alle fall ikke bidra til billige boliger og sosial boligbygging. Det er all grunn til å spørre hva byrådet egentlig har som hensikt. Arnestedet Eiendom as eier i dag kun eiendommen på Stakkevollvegen (Tromsø Industribygg). Så sier byrådet at selskapet skal tilføres eiendommer som i dag tilhører kommunekassa. Hvilke finansakrobatiske operasjoner byrådet planlegger skal bli interessant å se. I kommunebudsjettet har byrådet bestemt at Arnestedet Eiendom as skal bidra med 5 million kroner i utbytte hvert år fra 2014. Hvordan kan det da bli billige boliger for ungdom? For oss er det derfor en gåte hvordan LO ved distriktssekretær Synnøve Søndergård kan bejuble byrådets boligpolitikk.

Advertisements

Gå utenom, sa Rolleiv Lind(H)

Av Jens Ingvald Olsen, gruppeleder for Rødt i Tromsø kommune og fylkestinget.

I debatten om samferdselspolitikken i Troms, og ikke minst kollektivanbudene for bybussene i Tromsø og for hurtigbåtruta Tromsø-Harstad, har gruppeleder for Høyre i Tromsø, Rolleiv Lind tatt til ordet for at de ansvarlige må stilles til ansvar. Det høres jo fornuftig ut. Men i realiteten gjør Rolleiv Lind som Bøygen, går utenom. Det som har skjedd innafor kollektivtransporten i Troms de siste årene er et av kjerneproblemene i samfunnsstyringa, og der Lind og hans parti Høyre notorisk har gått inn for en feilslått politikk. De er nå i ferd med å omdanne hele Tromsø kommune samme retning som vi har sett i kollektivtransporten. Det var nettopp Rolleiv Lind som ga byrådet fullmakt til å sette alt av velferdsoppgaver (inntil 75 mill pr år pr anbud) i Tromsø kommune på anbud. Velferdsoppgavene skal gjøres om fra forvaltning, der best mulig tjenester er målet, til business, der størst mulig fortjeneste er målet. Det vil si at innbyggerne, brukerne, pasientene blir midler for å tjene penger i stedet for at de skal få best mulig tjenestetilbud.

I mandagens Tromsøaviser der Lind svarer på innlegg fra Vidar Eng, skriver han blant annet: «Det er lett å innse at begge sakene (buss og hurtigbåtene, min anm.) nå fremstår som problemsaker og nå i ettertid for alle politiske partier hvilket snarest må løses. For utenforstående er dette forhold som man ikke kan skjønne og stiller seg hoderystende til.»

Rolleiv Lind er ingen novise i tromspolitikken. Han vet godt hvordan Rødt (og SV) har slåss mot Høyres anbuds- og privatiseringspolitikk i Troms og Tromsø. Han er, og har vært, sentral Høyre-politiker i en årrekke. Det er derfor svært feigt av Rolleiv Lind å plassere seg sjøl utafor poltikken, og i stedet plassere seg i posisjonen som bankmann. Fra denne posisjonen frikopler han seg for ansvaret for virkninga av sin egen politikk, som er en vesentlig årsak til misærene.

Jeg utfordret han i avisa iTromsø 12. feb i innlegget «Høyres privatiseringsprosjekt». Lind svarte aldri på denne utfordringa. Nettopp dette innlegget var derfor utgangspunkt for Vidar Engs etterlysning av svar fra Lind. Rolleiv Lind er fortsatt overhodet ikke er villig til å si noe om Høyres ansvar i de sentrale posisjonene de har i fylkesrådet og Troms fylkestrafikk, samt i Tromsø kommune. Når han i stedet plasserer ansvaret på alle partiene, er det en solid dokumentasjon på hvem som egentlig løper fra ansvaret.