Boligbløff fra byrådet i Tromsø

Etter at boligpolitikken til Høyre, Frp og Venstre har spilt fallitt, har byrådet tydeligvis et stort behov for å vise handlekraft. Disse partiene har fått oppfylt sine ønsker om at markedet skal styre og bestemme all boligpolitikk og boligbygging. På grunn av denne politikken bygges det ikke boliger ut fra om det er behov for mange nye boliger i Tromsø, men boliger bygges hvis det er mer lønnsomt å plassere kapital i denne sektoren enn i andre investeringsområder for finansinstitusjoner, entreprenører, eiendomsselskap osv. Det er jo prisnivå og finansiering som er problemet for de unge boligsøkende som ikke har velstående foreldre som kan stille opp. Det er da overhode ikke mangel på byggbart regulert areal som er problemet i Tromsø!

Dyrere boliger

Tar så byrådet tak i det som er problemet? Hva er det de byr de boligsøkende unge? Jo; De skal få kjøpe tomt hos Arnestedet Eiendom as, bolig på toppen av eksisterende boligblokker, hybel i hager, osv.. Alle «tiltakene» byrådet foreslår vil heller bidra til økte boligpriser i Tromsø. Byrådet forslår ikke noen tiltak som vil gjøre det sannsynlig at boligprisen skal gå ned, sånn at ungdom har råd å skaffe seg bolig.

Prosjektet byrådet lanserer om Arnestedet Eiendom as som deres tomteformidlingsselskap vil i alle fall ikke bidra til billige boliger og sosial boligbygging. Det er all grunn til å spørre hva byrådet egentlig har som hensikt. Arnestedet Eiendom as eier i dag kun eiendommen på Stakkevollvegen (Tromsø Industribygg). Så sier byrådet at selskapet skal tilføres eiendommer som i dag tilhører kommunekassa. Hvilke finansakrobatiske operasjoner byrådet planlegger skal bli interessant å se. I kommunebudsjettet har byrådet bestemt at Arnestedet Eiendom as skal bidra med 5 million kroner i utbytte hvert år fra 2014. Hvordan kan det da bli billige boliger for ungdom? For oss er det derfor en gåte hvordan LO ved distriktssekretær Synnøve Søndergård kan bejuble byrådets boligpolitikk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s