Røkkes eller Tromsø kommunes tjener

Interpellasjon i kommunestyremøtet 24. april 2013

Til ordfører Jens Johan Hjort.

Angående verv i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA.
Det ble lørdag 6. april i oppslag i avisa Dagens Næringsliv gjort kjent at valgkomiteen i oljeselskapet Det Norske ASA hadde foreslått Jens Johan Hjort som medlem i den nyoppretta bedriftsforsamlingen. 
Avisa Nordlys fulgte dette opp på på nordlys.no lørdag, og i papiravisa mandag 8. april. I oppslagene i Nordlys var det blant annet intervju med undertegnede der jeg oppfordra ordfører Hjort til å si nei til å bli medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA. Begrunnelsen for dette er i korthet at ordføreren i Tromsø er ordfører på heltid; det vil si hele døgnet. Ordføreren er også honorert økonomisk ut fra dette. Det er derfor ikke ledig tid til et slikt eksternt verv, som ikke er i kommunens tjeneste.
Dette vervet er et verv for å ivareta aksjonæren, i dette tilfellet Kjell Inge Røkkes, interesser i Det Norske ASA. 
Det er også slik at ordfører Hjort, som Tromsø kommunes fremste representant, skal ivareta kommunens interesser i en lang rekke sammenhenger. 
Petroleumsnæringas økte interesse for etablering og aktivitet i Tromsø og landsdelen for øvrig gjør at det vil være et stort antall selskap og organisasjoner innafor denne virksomheten ordføreren vil komme i befatning med.
På denne bakgrunn mener jeg det er svært uheldig at ordføreren, i følge intervju med ham i Nordlys 8. april, har valgt å takke ja til forespørselen om å være medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA.

Tromsø kommune har nylig, etter forslag fra Høyres gruppeleder, blitt medlem i Transparency International.
KS håndbok for ordførere og fylkesordførere legger stor vekt på at orførervervet ikke er en “8-16 jobb”, men et heldøgnsverv.
I følge Nordlys 8.april frasa ordføreren seg styreverv da han ble ordfører, nettopp for å ikke ha noen bindinger til utenforstående interesser i sitt verv som ordfører.

Mener ordfører Jens Johan Hjort at det å innha vervet som medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA er i samsvar med de etiske og politiske  krav som stilles til det å inneha ordførervervet i Tromsø kommune?

Hvordan vil ordføreren ivareta sitt verv som ordfører i Tromsø når han deltar som ordfører i ulike politiske sammenhenger der Det Norske ASA enten direkte eller indirekte vil ha forretningsmessige interesser?

Hvordan vil ordføreren ivareta sitt verv som ordfører i Tromsø når han deltar som ordfører i ulike politiske sammenhenger Kjell Inge Røkke enten direkte eller indirekte vil ha forretningsmessige interesser?

Interpellant
Jens Ingvald Olsen
Gruppeleder Rødt

Advertisements

3 thoughts on “Røkkes eller Tromsø kommunes tjener

 1. Hjort svekker seg selv ved å ta dette Røkkevervevet. Opposisjonen kan i alle relevante saker stille spørsmål ved hans loyalitet. Ikke klokt!

  • Hei Torbjørn, her kan du lese protokollen fra generalforsamlinga i Det norske asa. http://www.detnor.no/no/investor/aksjen/generalforsamling
   Hjort sitter nå i bedriftsforsamlinga sammen med Øyvind Eriksen (leder). Han er konsernsjef i Aker Solutions,som nå har etablert seg i Tromsø. Videre er bl.a. Anne Grete Eidsvik, kona til Røkke, og Odd Reitan,(Rema1000)medlemmer. Bedriftsforsamlinga er det høyeste aksjonærvalgte organet, og det er bedriftsfors. som velger styre og tar endelig beslutning om store investeringer.
   I Nordlys lørdag tar Hjort en spindoktor-variant, og sier han vil gi de 60000 han får for de 4 møtene pr år til veldedige formål… For øvrig interessant at gruppeleder i Høyre, Rolleiv Lind, som nylig foreslo, og fikk vedtatt at Tromsø kommune skulle bli medlem i Transparency International, til nå har vært helt taus i denne saka. Interpellasjonen behandles i kommunestyremøtet i morra, 24.april.

  • Hei Torbjørn, her kan du lese protokollen fra generalforsamlinga i Det norske asa. http://www.detnor.no/no/investor/aksjen/generalforsamling
   Hjort sitter nå i bedriftsforsamlinga sammen med Øyvind Eriksen (leder). Han er konsernsjef i Aker Solutions,som nå har etablert seg i Tromsø. Videre er bl.a. Anne Grete Eidsvik, kona til Røkke, og Odd Reitan,(Rema1000)medlemmer. Bedriftsforsamlinga er det høyeste aksjonærvalgte organet, og det er bedriftsfors. som velger styre og tar endelig beslutning om store investeringer.
   I Nordlys lørdag tar Hjort en spindoktor-variant, og sier han vil gi de 60000 han får for de 4 møtene pr år til veldedige formål… For øvrig interessant at gruppeleder i Høyre, Rolleiv Lind, som nylig foreslo, og fikk vedtatt at Tromsø kommune skulle bli medlem i Transparency International, til nå har vært helt taus i denne saka. Interpellasjonen behandles i kommunestyremøtet i morra, 24.april.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s