Regjeringa må stoppe Oslo-OL 2022

Jens Ingvald Olsen, gruppeleder og stortingskandidat for Rødt

Dagen før påske la Oslo2022 fram konseptvalgutredninga(KVU) for «Games in the City», vinter-OL i Oslo i 2022, og der Lillehammer skal arrangere alpin- og bob-øvelsene. Totalkostnaden de kom fram til var omlag 32 milliarder kr. På inntektsida var det i tillegg til billettinntekter, TV-inntekter osv, lagt inn hele 12 milliarder kr i «ikke prissatte inntekter», herav 4,9 milliarder i forbedra folkehelse. Det var dette leder i Rødt, Bjørnar Moxnes med rette kalte Voodoo-økonomi.

Med tilslutning fra H, V, Krf, Ap og Frp, bruker Oslo kommune nå 130 millioner kroner på å lage søknad og arrangere folkeavstemning om OL i 2022.

Med sin støtte til Oslo-OL har styret i Idrettsforbundet forlatt det samfunnsansvaret de tok høsten 2008, da de avslutta prosessen for et OL i Tromsø. Det er nå på høy tid at regjeringa og regjeringspartiene på Stortinget tar samfunnsansvar, og stopper Oslo-OL før alt for mange offentlige millioner blir kasta bort!

Regjeringa og Stortinget må nemlig stille garanti for hver eneste krone som skal brukes på et OL-arrangement i Oslo. Det vil si at det er hele nasjonen Norge som garanterer for kostnadene!

Ekstrembygging i Oslo.

Da statsgaranti til Tromsø-OL i 2014 ble behandlet konkluderte Bondevik II-regjeringa i Stortingsmelding 7 (2004-2005) slik: «Statlige utgifter i det omfang som kreves for å arrangere et OL i Tromsø vil fortrenge en rekke andre viktge statlige oppgaver i regionen og samfunnet for øvrig. Etter Regjeringens vurdering vil ikke ressursbruken knyttet til et slikt arrangement stå i rimelig forhold til de samfunnsmessige virkningene». Dette gjelder til fulle for Oslo2022 også.

Regjeringa la nylig fram Nasjonal transportplan med investeringer for 508 milliarder kroner i perioden 2014-2023. 42% av pengene skal brukes i Østlandsområdet og Oslo. Det vil si at godt over 200 mrd kr skal investeres i samferdsel i samme tidsrom og i samme område som opp mot 50-60 milliarder kr skal investeres for et eventuelt OL i 2022! I tillegg er det jo noen tusen folk i Oslo-området som har behov for boliger, skoler, sykehjem osv…Men til hvilken pris bli det?

Konseptvalgutredninga til Oslo2022 har ingen troverdighet.

Det er ikke plass her til en gjennomgang av KVUen, men når det er satt av kun 890 millioner kroner som kostnad til sikkerhet, er det grunn til å etterspørre realismen. Vancouver-OL i 2010 hadde kostnad på 5 milliarder kroner på sikkerhet, og London-OL 2012 hele 10 milliarder kroner. Etter bombesprengningene under Boston Marathon vil sikkerhetskostnadene ved idrettsarrangement neppe bli redusert,dessverre.

Vancouver 2010, som skulle være et lavkost-OL hadde en samlet kostnad på omlag 60 milliarder kroner. Vinter-OL i Sochi 2014 hadde budsjett på 80 milliarder da de ble tildelt arrangementet i 2007. Der er prislappen kommet opp i svimlende 350 milliarder kroner, uten at IOC har satt foten ned for galskapen! Når Oslo budsjetterer med 32 mrd kr så er det en kraftig (bevisst?) undervurdering av hva et OL anno 2022 innebærer av kostnader.

Monster-OL

Fra OL i Innsbruck i 1976 der det var 37 øvelser, 1123 deltakere fra 37 nasjoner, via Lillehammer-94 med 62 øvelser, 1864 deltaker fra 64 nasjoner til Vancouver-2010 med 86 øvelser, 2600 deltakere fra 82 nasjoner til nå Sochi med 98 øvelser og ca 3000 deltakere innebærer at også et vinter-OL, har en bruk av ressurser som er enorm. Arenabygging og annen infrastruktur som skal skreddersys til hvert OL har antatt dimensjoner som er fullstendig uakseptable både økonomisk, miljømessig og etisk, og er i ferd med å fjerne OL-idretten fullstendig fra vanlige folks hverdag.

Vi som jobba i Nettverket Nei til OL konkluderte slik da vi avsluttet vårt arbeid i oktober 2008:

«Dersom andre norske byer skulle bli aktuelle som OL-søkerbyer, vil vi også gå mot slike planer. De olympiske leker har de siste årene antatt etisk helt uforsvarlige dimensjoner. Dersom OL skal ha en framtid som levedyktig idrettsarrangement må det i stedetfor nye gigantanlegg på stadig nye steder, arbeides for permanente OL-anlegg på faste arrangørsteder.»

Derfor kan jeg berolige både Bjørnar J. Pettersen (Nordlys og iTromsø lørdag) og andre som har etterlyst hva jeg og andre som var mot OL i Tromsø nå mener. Flere i Nettverket Nei til OL har skrevet debattinnlegg mot OL i Oslo. For min del har jeg aktivt bidratt til Rødt i Oslo sitt standpunkt og arbeid imot OL,seinest på et debattmøte i Oslo sist uke.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s