Oljedopet

image

Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Troms Rødt

Kommunestyret i Tromsø må nå selge eiendommer for Tromsø Havn for å finansiere den enorme utbygginga på Tønsnes (olje-)industrihavn. Havnebygget på Prostneset og store arealer på Skattøra selges. Sørsjeteen, som også var foreslått solgt, skal behandles senere som egen sak i kommunestyret. Tromsø kommune har innlatt seg på en svært risikofylt vei inn i den forjettede oljeverden. For, som det står i byrådets forslag til «Petrostrategisk plan», har oljeselskapene bedt om Tromsø kommune tar alle investeringskostnader for utbygginga på Tønsnes, og dermed all risiko. Oljeselskapene skal kun betale leie de gangene de eventuelt finner det formålstjenelig å bruke anlegget. Bare første byggetrinn på Tønsnes koster 300 millioner kr, og totalinvesteringene vil langt overstige en halv milliard kr. Rødt har hele tida advart mot dette svært risikofylte løpet. Da Frp var i opposisjon var de enig med oss. Nå de nå sitter i byrådet har de snudd. Det samme kan det virke som SV har gjort, bare motsatt veg.

Tromsø har et fantastisk komparativt fortrinn ved den svært store og avanserte kompetansen som blant annet er etablert gjennom utbygginga av Universitetet, fiskeri- og havbruksforskning, Polarinstituttet og de andre forskningsvirksomhetene ved Polarmiljøsenteret (Framsenteret), Satelittstasjonen. Nå etableres også det faste sekretariat for Arktisk Råd i Tromsø, hvor livsvilkårene til de arktiske urfolkene blir sentralt virkefelt.

Rødt mener derfor at Tromsø kommunes strategi skal være å utvikle Tromsø som miljøbyen i Arktis.

Oljeselskapenes tjenere?

Samtidig som kommunestyret gjorde sitt vedtak om eiendomssalg var olje og energiminister, Ola Borten Moe (SP) i Tromsø, til stor begeistring fra ledelsen ved Universitetet, for å fortelle at UiT var foretrukket framfor Narvik for å etablere forskningssenter for fremme av oljevirksomheta i Barentshavet og Arktis. SPs fremste kandidater i Troms var naturligvis også der for å sole seg i glansen.

Den økte satsinga på petroleumsvirksomheta er en helt direkte trussel mot klimaet, og ikke minst gjelder dette i det arktiske området der sjøl en liten gjennomsnittlig temperaturøkning vil få svært store konsekvenser. Smelting av tundra gir svært store utslipp av klimagassen metan, som igjen forsterker en temperaturøkning.

Petroleumsvirksomheta i Barentshavet er også en åpenbar miljøtrussel i vårt viktigste matfat. Flere offentlige fagetater advarer f.eks i «Konsekvensutreding for Barensthavet sørøst», sterkt mot petroleumsvirksomhet her på grunn av risikoen som akuttforurensing i dette området vil innebære. Avstanden fra land gjør også at redningsberedskap for mannskapene på petroinstallasjonene i deler av Barentshavet er svekka.

Det er derfor all grunn til å spørre om Universitetet nå løper fullstendig fra sin vitenskapelig uavhengige posisjon, og i stedet skal bli den viktigste institusjonen for å legitimere petroleumsvirksomheta i Arktis. Samrøret som nå innledes med oljeselskapene lukter ikke godt.

Advertisements

I Margareth Thatchers fotspor

Jeg hadde den ære å få holde appell i 1.maiarrangementet til LO Tromsø. For de som ikke var på Stortorget er appellen tilgjengelig på min blogg: https://jensingvald.wordpress.com/Image

I iTromsø tirsdag 7.mai kan vi lese artikkelen «Svar til `solidaritetsmobben`». Den er skrevet av rådgiver for byrådslederen, Tor Arne Morskogen (H). Morskogen kommenterer et av mine poenger i 1.mai-appellen, nemlig at byrådet har som politikk å avvikle solidaritetskommunen Tromsø. Jeg refererte blant annet til Morskogens egne uttalelser fra folkemøtet i Verdensteateret fredag 26.april under «Nord-Sør konferansen». Jeg sa i appellen: «Den forbindelsen med omverden byrådet vil styrke, er forbindelsen til EU-hovedkvarteret i Bryssel! Romfolket, som har kommet til Tromsø fra de østlige EU-landa har byrådet ikke tenkt å ha gode forbindelser til, eller å gi humane vilkår, tvert imot! Vi krever at byrådet i det minste skaffer til veie mobile sanitæranlegg slik at romfolket kan gå på do, og opprettholde normal hygiene!»  Morskogen hevder at jeg har misforstått, men i avisartikkelen bekrefter han nettopp min påstand, og det han sa på møtet i Verdensteateret da han begrunna hvorfor Tromsø kommune ikke lengre ville prioritere vennskapsbysamarbeidet Tromsø-Gaza. «…det internasjonale arbeidet til kommunen bør rettes inn mot de arenaer vi kan bruke….I så måte er Bryssel en arena for politisk påvirkning.» (Nord-Sør konferansen er en nasjonal årskonferanse som samlet om lag 100 deltakere fra kommuner i hele Norge som har vennskapsforbindelser med kommuner/byer i Sør.)

Jeg hadde også en referanse til (avdøde) Margareth Thatcher i 1.mai-appellen, og at hennes politiske ånd nå hadde etablert seg i rådhuset. Morskogens artikkel viser at jeg også, helt bokstavelig, har rett. Et av de mest berykta utsagnene fra den høyreekstreme statsministeren i England var å kalle de streikene gruvearbeiderene for «The Mob». I så måte føler jeg meg beæret når Morskogen ikler seg Thatchers språkdrakt, og kaller meg «solidaritetsmob».  Det gir likevel en bismak når en person i en så sentral maktposisjon i rådhuset i Tromsø bruker dette begrepet om en kommunestyrerepresentant. Morskogen følger imidlertid opp sin rådgiverkollega Peter Reinholdtsens(H) herostratisk berømte kronikk i Nordlys 16.mars 2012 der undertegnede og andre fra opposisjonspartiene i Tromsø, samt media ble beskyldt for å ha satt i gang den reneste mobbekampanje mot byrådsgiverne. http://www.nordlys.no/kronikk/article5977033.ece?service=print  Høyres «diskret sjarm» er ikke særlig sjarmerende.

 

  

 

 

1.mai 2013 appell på Stortorget Tromsø

Et 20-årig Høyrestyre i Tromsø nærma seg slutten.

Erlend Rian hadde vært ordfører i 16 år, og Alvhild Yttergård var halvveis i sin ene periode. Vi var kommet til 1996. Da skjedde det nokka i Tromsø av skjellsettende betydning.

En ledende Høyrepolitiker kom fra Bodø til Tromsø. Han og en kompanjong fikk, 4 barnehagetomter helt gratis av Tromsø kommune!

Benn Eidissen og kompanjongen etablerte Tromsø Barnehagedrift as. De har henta ut flere titalls millioner i rein profitt fra de offentlige tilskudda og foreldrebetalinga.

Høyremannen Benn Eidissen har blitt styrtrik på sugerør i stats- og kommunekassa. Han eier nå 25% av milliardkonsernet Norlandia Care Group as.

Tromsø barnehagedrift as er nå slusa inn i dette selskapets barnehageavdeling: Norlandia Barnehagene as.

Selskapet eier idag hele 60 barnehager. 7 av disse er i Tromsø.

 

Under vingene til dagens blå-blå byråd har de forsterka posisjonen sin her i Tromsø, og fikk nylig den gullkanta kontrakten på bygging og drift av Marsveien barnehage.

Som dere kanskje vet har byrådet bestemt at det ikke skal bygges en eneste kommunal barnehage mer.

Ikke en eneste bolig skal byrådet heller bygge!

 

Norlandia d’ont Care, som jeg bruker å kalle selskapet, er et av mange som har blitt multimillionærer og milliardkonsern i løpet av få år. – I stor grad på statstilskudd og foreldrebetalinga i barnehagene.

Dette har skjedd i perioden med den rødgrønne regjeringa!

Barnehageforliket i 2003 fra SV til Frp, var et vesentlig grunnlag for at dette kunne skje.

 

Norlandia-konsernet satser nå med stor kraft på hele omsorgssektoren i kommunen. For, som direktør Mellbye i Nordlandia Care Group skreiv i epost til byråd Kanestrøm i januar: «Er det noe mer vi kan hjelpe dere med er det bare å ta kontakt.»

Er drifta av sykehjem på Vanførehjemmet neste kontrakten de får?

 

Hundrevis, ikke minst kvinner, i Tomsø kommune vil nå få sine lønns-, arbeids-, og ikke minst pensjonsrettigheter satt under stort press!

 

Maggie Thatcher døde for tre uker siden. Hun besøkte Tromsø i 1986, og ble, naturligvis, møtt med en av de kraftigste demonstrasjonene noen steder, og som Tromsø kan være stolt av.

Nå har hennes politiske ånd kommet tilbake til byen, og etablert seg i en ekstremutgave i bygninga oppe i bakken. Og, for å omskrive en kjent engelsk forfatter: Something is rotten in the City-hall of Tromsø!

 

Du må til Østeuropa for å finne noe liknende som det politiske programmet som Høyre/Frp/Venstre-byrådet nå er i ferd med å gjennomføre!

Byrådet har fått full tilslutning i sine partier til å privatisere alt de måtte ønske av kommunal virksomhet!

 

De jobber knallhardt for å avvikle solidaritetskommunen Tromsø,- og som rådgiver i byrådet, Tor Arne Morskogen sa på folkemøte på Verdensteateret sist fredag; Den forbindelsen med omverden byrådet vil styrke, er forbindelsen til EU-hovedkvarteret i Bryssel!!

 

Romfolket, som har kommet til Tromsø fra de østlige EU-landa har byrådet ikke tenkt ha gode forbindelser til, eller å gi humane vilkår, tvert imot!

Vi krever at byrådet i det minste skaffer til veie mobile sanitæranlegg slik at romfolket kan gå på do, og opprettholde normal hygiene!

__________________________

Det er naturligvis ikke forbudt å være Høyremann og drive business – men vi ser stadig eksempler på at Trond Giske og kompisan har sterke konkurrenter i kokkelimonke!

 

Vi ser nå mange varianter av det som kalles «Høyres diskre sjarm».

 

VGs avsløring av Høyres samferdselstalsmann Hallerakers lobbyvirksomhet og private økonomiske interesser i bompengeselskap var nesten for god til å være sann! Det har pågått i over 10 år, og Høyreledelsen har visst om dette!!

 

Men også når Jens Johan Hjort, midt i sin valgperiode som Tromsøs ordfører, lar seg velge til bedriftsforsamlinga i det Røkkekontrollerte Det Norske asa, – det største private oljeselskapet i Norge, får man jo en sterk fornemmelse av å være i en oljeby ved Kaspihavet, og ikke på norskekysten.

Høyres diskre sjarm er ikke bare sjarmerende!!

 

Skribenten Morten Strøksnes hadde en viktig artikkel i Nordlys lørdag der han sammenlikna Lofoten med naturparken Serengeti i Tanzania, og det ramaskriket som ville kommet, også fra norske myndigheter, om Tanzania begynte oljeboring der. Godt skrevet, men situasjonen er verre enn som så; Dagens norske regjering har samstemmig gitt tilslutning til å perforere matfatet vårt, Barentshavet, med borehull, og gitt full trøkk for oljevirksomhet! Og det i et tempo uten sidestykke!

 

Skal vi som bor her oppunder iskanten bare gi faen, og håpe at det drypper noen oljemillioner på oss også?

Skal vi ikke heller ta ansvaret for å sikre ei levelig framtid også for de hundrefold neste generasjoner?

 

Så derfor: La oss til slutt prate om noe hyggelig! Om dere som står her på torget!

 

Dere representerer det som er fantastisk flott med Tromsø!

Det som Tromsø er kjent for nasjonalt og internasjonalt; solidaritetsbyen, kulturbyen, urfolksbyen, den inkluderende byen! Ikke den sneversynte egobyen!

 

Byen med et sjukehus som har hatt flest helsearbeidere ute i solidaritetsarbeid.

 

Byen som i over 20 år har vært aktiv i kampen for å gi flyktningene som kom hit et verdig liv.

 

Tromsø som for få år siden var i spissen i kampen for Bilal og Hawre, og som ga nasjonalt gjennomslag for at kurderne som var blitt fratatt de mest elementære rettighetene fikk bli i landet.

 

Byen som i flere år har kjempa for at Yalda og familien fortsatt skal få være tromsøværinga!

 

Vennskapsbyen som gir Gazas innbyggere en viktig strime av håp, både gjennom bomberegn og årelang blokade fra Israel.

 

 

Vi står nå foran nye skjellsettende måneder og år.

Vi må ikke la den egoistiske ultrahøyrebanden som har styringa på rådhuset nå, sette standard for framtida vår, verken her i byen eller i landet.

 

 

Dere er en uovervinnelig kraft hvis dere går sammen i det store solidaritetsprosjektet som vi ønsker Tromsø og Norge skal være i framtida.

 

Takk for oppmerksomheta – og fortsatt god 1.mai!

 

Jens Ingvald Olsen,

gruppeleder Rødt Tromsø