Oljedopet

image

Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Troms Rødt

Kommunestyret i Tromsø må nå selge eiendommer for Tromsø Havn for å finansiere den enorme utbygginga på Tønsnes (olje-)industrihavn. Havnebygget på Prostneset og store arealer på Skattøra selges. Sørsjeteen, som også var foreslått solgt, skal behandles senere som egen sak i kommunestyret. Tromsø kommune har innlatt seg på en svært risikofylt vei inn i den forjettede oljeverden. For, som det står i byrådets forslag til «Petrostrategisk plan», har oljeselskapene bedt om Tromsø kommune tar alle investeringskostnader for utbygginga på Tønsnes, og dermed all risiko. Oljeselskapene skal kun betale leie de gangene de eventuelt finner det formålstjenelig å bruke anlegget. Bare første byggetrinn på Tønsnes koster 300 millioner kr, og totalinvesteringene vil langt overstige en halv milliard kr. Rødt har hele tida advart mot dette svært risikofylte løpet. Da Frp var i opposisjon var de enig med oss. Nå de nå sitter i byrådet har de snudd. Det samme kan det virke som SV har gjort, bare motsatt veg.

Tromsø har et fantastisk komparativt fortrinn ved den svært store og avanserte kompetansen som blant annet er etablert gjennom utbygginga av Universitetet, fiskeri- og havbruksforskning, Polarinstituttet og de andre forskningsvirksomhetene ved Polarmiljøsenteret (Framsenteret), Satelittstasjonen. Nå etableres også det faste sekretariat for Arktisk Råd i Tromsø, hvor livsvilkårene til de arktiske urfolkene blir sentralt virkefelt.

Rødt mener derfor at Tromsø kommunes strategi skal være å utvikle Tromsø som miljøbyen i Arktis.

Oljeselskapenes tjenere?

Samtidig som kommunestyret gjorde sitt vedtak om eiendomssalg var olje og energiminister, Ola Borten Moe (SP) i Tromsø, til stor begeistring fra ledelsen ved Universitetet, for å fortelle at UiT var foretrukket framfor Narvik for å etablere forskningssenter for fremme av oljevirksomheta i Barentshavet og Arktis. SPs fremste kandidater i Troms var naturligvis også der for å sole seg i glansen.

Den økte satsinga på petroleumsvirksomheta er en helt direkte trussel mot klimaet, og ikke minst gjelder dette i det arktiske området der sjøl en liten gjennomsnittlig temperaturøkning vil få svært store konsekvenser. Smelting av tundra gir svært store utslipp av klimagassen metan, som igjen forsterker en temperaturøkning.

Petroleumsvirksomheta i Barentshavet er også en åpenbar miljøtrussel i vårt viktigste matfat. Flere offentlige fagetater advarer f.eks i «Konsekvensutreding for Barensthavet sørøst», sterkt mot petroleumsvirksomhet her på grunn av risikoen som akuttforurensing i dette området vil innebære. Avstanden fra land gjør også at redningsberedskap for mannskapene på petroinstallasjonene i deler av Barentshavet er svekka.

Det er derfor all grunn til å spørre om Universitetet nå løper fullstendig fra sin vitenskapelig uavhengige posisjon, og i stedet skal bli den viktigste institusjonen for å legitimere petroleumsvirksomheta i Arktis. Samrøret som nå innledes med oljeselskapene lukter ikke godt.

Advertisements

2 thoughts on “Oljedopet

  1. Hørte i dag at mesteparten av oljesatsingen på Uit skal finansieres ved at Jarle Aarbakke vil trekke inn forskningsmidler fra alle andre fag.. Er det riktig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s