Regjeringa gjør knefall for Røkke.

Av Ingeborg Steinholt, 1.kandidat Rødt Nordland, Synnøve Thomassen, 1.kandidat Rødt Finnmark, Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms

Rødt i beklager sterkt at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansendropper forslagene om å stramme inn trålernes leveringsplikt til kystanleggene i Nord-Norge. Dette er helblå og distriktsfiendtlig politikk som dessverre ikke møter noe synlig motstand internt i regjeringa.

I en pressemelding 6. november da høringsforslaget om innstramming i leveringsplikten ble sendt ut, skrev ministeren følgende: «Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes.»I en pressemelding fra den samme ministeren 18. juni er budskapet at de store trålerrederne slipper samtlige forslag til innstramming i leveringsplikten. Samme dag steg aksjekursen til Røkkes Havfisk ASA med 5,9 prosent. Høringsuttalelsene fra kystkommuner i Nordland og Finnmark viser stor støtte til innstramming i leveringsplikten. Alta kommunes uttalelse er representativ i så måte når de skriver at «dette er svært viktig for bosetting og næringsutvikling i kyst-Finnmark».

I utgangspunktet ga Ap i alle de tre nordnorske fylkene også full støtte til innstramming. Dessverre slår Finnmark Arbeiderparti full retrett, og får stilltiende følge av de andre fylkespartiene. Stortingsrepresentant Ingalill Olsen uttaler til ABC Nyheter at Finnmark Ap «aksepterer hva ministeren sier, for det er hun som har helhetsbildet.»

Vi vil minne om at da Røkke ble tildelt de enorme rettighetene, forpliktet han seg til å levere fisken til landanleggene. Nok en gang ser vi at sentrale politikere bøyer av for storkapitalen og ofrer kystbefolkningens interesser på profittens alter, mens lokalavdelingene av partiene følger lojalt etter.

Rødt mener det er i landsdelens interesser å inndra trålerkonsesjonene og fordele dem ut til kystflåten. Det er dette som må være innholdet i å tilbakeføre fiskeressursene til lokalsamfunnene, og slik sikre arbeid og bosetting langs kysten. Dette er også den eneste strategien for at vi skal kunne hevde Norges rett til forvaltning av fiskeressursene. Når fiskeressursene går på børs, kan vi ikke lenger hevde nasjonale grenser og nasjonal forvaltning.

Kystbefolkningen trenger ikke flere representanter på Stortinget som lar seg presse til å bøye av hver gang Røkke eller andre milliardærer roper varsku. Tvert imot trenger vi representanter som vil gjøre det enkelt og billig for unge folk å bli fiskere, reversere ordninga med omsettelige kvoter, avvikle den private eiendomsretten til fisken i havet og gjeninnføre trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene.

Rødt vil stå på for disse kravene, for i motsetning til mange andre politikere, sier vi ikke en ting før valget og gjør noe annet etterpå. Rødt er ikke til salgs, og det er ikke kysten vår heller!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s