Byrådet i Tromsø fossror over Ullsfjorden

Image

Hanne Stenvaag (Rødt), medl. helse- & omsorgskomiteenTromsø, Jens Ingvald Olsen,gruppeleder Rødt

Byråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) fossror nå over Ullsfjorden etter at byrådets enstemmige forslag om at bo- og servicesentrene(BOS) i Lakselvbukt og Sjursnes i Ullsfjord skal legges ned, har møtt kraftig motstand. Igjen er vi i en valgkamp der Frp skal framstille seg som «eldreomsorgspartiet» framfor noen. Da er det naturligvissvært ubehagelig for Frps ledere å bli møtt av motstanden motpolitikken Frp står for når de kommer til makta, sjøl om det foreløpig bare er på kommunenivå

I avisinnlegget «Til folket i Ullsfjord!» i iTromsø lørdag 29.juni og i redaksjonelt oppslag mandag 1. juli prøver byråd Kanestrøm å bagatellisere forslaget så godt han kan. I innlegget skrev han: »Dokumentet er en strategi på 130 sider, og kun noen få setninger omtaler tjenestene i Ullsfjord på lang sikt.» Da er det jo grunn til å spørre om alle de andre konkrete forslagene, som jo også er omtalt med «noen få setninger» heller ikke er alvorlig ment? Gjelder det for eksempel Otium,Bymyra, Kroken, Kvaløysletta osv?

Tomt er klar i Ramfjord

Hva er realitetene? Jo, byrådet, «som har bukta og begge endene» på rådhuset, har lagt fram et omfattende planforslag/høringsutkast til «Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030». Dette forslaget ble behandlet i byrådsmøte 23.mai, og enstemmig vedtatt. Både i saksframlegget til byrådsmøtet og i hovedrapporten står det helt konkret at bo- og servicesentrene i Lakselvbukt og Sjursnes skal legges ned, og et nytt bygges i Ramfjord. Begrunnelsen er befolkningsnedgang og vanskeligheter med å rekruttere fagpersonell.

I hovedrapporten er dette omtalt flere steder. For eksempel på side 67: «I distriktet fører sterk nedgang i befolkning og store utfordringer med rekruttering til at de to sentrene på Sjursnes og i Lakselvbukt er utsatt for diskusjon. Det er lansert at et nytt senter i Ramfjord både kan erstatte de to i distriktet (uten at de sentraliseres helt inn til byen), og samtidig være med påå utvikle Ramfjord som er i vekst og en god «buffer» for hele distriktet. Dette må i sin helhet utredes nærmere med bl.a. kjøretid til tjenestemottakere i egen opprinnelig bolig, men det avsettes tomt til en BOS i Ramfjord i KPA. Grunneier er kommunen.» KPA er kommunedelplanen for Ramfjord, ogsom var ute på høring i samme periode som denne planen. Høring fristen gikk ut i forrige uke.

Trekk forslaget om nedlegging!

Byrådet, og ikke minst Frp føler seg med rette avkledd når deres eldrepolitikk for distriktsbefolkninga er avslørt. Deprøver nå febrilsk å nå land gjennom fossroing og bortforklaringer. Det positive, og en viktig lærdom i denne saka er at mobilisering av motstand nytter. Men byrådets forslag er grundig behandlet og gjennomtenkt fra deres side, sjøl om de åpne seremonimøtene hver torsdag kl 12 bare varer 15-20 minutter, uansett saksmengde.  Det er derfor svært viktig at byrådets tilsynelatende retrett følges opp med formelt vedtak i førstkommende byrådsmøte der nedlegging av bo- og servicesentrene i Lakselvbukt og Sjursnes fjernes fra planforslaget. Ikke minst i eldreomsorgen er det svært viktig for best mulig helseutvikling er nærhet svært viktig.

Rødt mener byrådet i strategiarbeidet heller må bruke de svært positive erfaringene fra Lakselvbukt der lokalt helsepersonell har tatt nødvendig utdanning, i stedet for sin elendighetsbeskrivelse av utviklinga i Ullsfjord.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s