Byrådets nasking

4 millioner kroner ble stjålet fra Tromsøpakke 3 den 19. juni. Planlegging og tilrettelegging for tyveriet ble gjort av byrådet, og byrådspartiene (Frp, Høyre og Venstre) utførte jobben i kommunestyremøtet.
Tromsøpakke 3 skal være “Tiltak for kollektivtransport, gåande og syklande”. På tross av dette valgte altså byrådspartiene å ta hele 4 mill kr av Tromsøpakke 3-pengene. 3,5 mill kr skal brukes til å sette opp 4 “kjørefil-portaler” i Tromsø sentrum og ca 0,5 mill kr til gatenavnskilting (men ikke på samisk) som en del av Sentrumsløftet. To portaler skal settes opp i krysset Grønnegt/Fredrik Langes gt. og to i krysset Grønnegt/Bispegt. Liknende portaler står i Giæverbukta. Dette er et svindyrt tiltak i forhold til behovet. Bekymringa som ble uttrykt fra byrådet om at turister ikke finner fram i Tromsø er mildt sagt sterkt overdrevet. Hvem av bilturistene har i dag ikke GPS i bilen?
Tromsøpakke 3 er et prosjekt med svært trange økonomiske rammer. Hovedsatsinga er derfor lagt på ei strekning – Stakkevollvegen. Som Samferdelsdepartementet beskriver prosjektet: “Stakkevollvegen er ein kommunal veg. Vegen er eit viktig bindeledd mellom sentrum og Breivikaområdet der Tromsø hamn, universitet og sjukehus er lokaliserte. Det er lagt opp til å gjennomføra tiltak for prioritering av kollektivtrafikken og etablering av sykkelfelt og tosidig fortau på heile strekninga. Tiltaka vil også ha ein positiv effekt på trafikktryggleiken. Det ligg føre godkjent reguleringsplan for tiltaka. Tiltaka på Stakkevollvegen er kostnadsrekna til 117 mill. kroner, og er føresett finansiert med 92 mill. kroner frå drivstoffavgifta, og med 25 mill. kroner frå Tromsø kommune.
Det vil i tillegg bli gjennomført tiltak for gåande, syklande og trafikktryggleikstiltak på fv 53 mellom Tromsøysundtunnelen og Tønsnes. Tiltaka som er kostnadsrekna til 46 mill. kroner, er føresett finansierte med midlar frå Troms fylkeskommune. Troms fylkeskommune skal også nytta 6 mill. kroner på tiltak knytt til universell utforming.”

I strid med avtalen?
Det betyr at blant annet den svært trafikkfarlige strekninga på Ringvegen fra Skattøra til Hamna, der det verken er fortau eller lys, ikke blir prioritert i Tromsøpakke 3.
Det er også grunn til å spørre om det ikke er i strid med avtalen mellom Tromsø kommune og Samferdselsdepartementet å bruke Tromsøpakke 3-penger til det formålet Frp, Høyre og Venstre nå har gjort.
Uansett er dette en dokumentasjon på hvordan disse partiene ikke prioriterer trafikksikringstiltak for gående og syklende, men prioriterer bilister som visstnok ikke finner fram i «storbyen» Tromsø. Sykkelbyen Tromsø blir åpenbart fortsatt på felgen med Frp, Høyre og Venstre ved makta, på tross av det utmerka Tromsømarkaprosjektet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s