Snøhetta glemte snøen

 

Av Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt

Mens den deilige sommervarmen stadig kommer tilbake til Tromsø, ser det likevel ut til at det blir en offentlig debatt om byrådets utsendte forslag til reguleringsplan for hotell på parkeringsplassen på nordsida av Framsenteret. 
AB Invest, med Arthur Buchardt som eier, er utbygger av dette hotellet med det magiske arealet 15000 kvm BRA(bruksareal) for å slippe obligatorisk konsekvensutredning. Byggehøyde blir omlag 60 m over bakken. Hotellet vil rage nesten 20 m over høyblokka på fylkesbygget, og bli over dobbelt så høyt som Framsenteret.  
I løpet av de neste 2-4 åra skal det bygges omlag 41000 kvm i området ved Framsenteret.  Aker Solutions as skal også bygge 15000 kvm, og Framsenteret 11000 kvm. I tillegg til dette skal Mack/Ringnes bygge over 15000 kvm på sørsida av bryggeriet om kort tid. 
Aldri i Tromsøs historie har så mye blitt bygd innafor et begrensa område på så kort tid. Alle disse utbyggingene vil etablere over 1000 arbeidsplasser og mange tusen mennesker skal daglig besøke området og bruke det samme trafikksystemet og annen offentlig infrastruktur. 
På tross av dette har byrådet bestemt at utbyggerne skal slippe å lage konsekvensutredning, sjøl om byrådet allerede ved utbygging av kun 5 tusen kvm har rett til å kreve det. Byrådet har åpenbart abdisert som politisk ledelse, og ser på seg sjøl som en forlenga arm for Røkke og Buchardts interesser.
 
Tromsøsnøen
Selskapet Snøhetta er arkitekter for Buchardts hotell, og et av de sentrale grepene de gjør for å forsvare den spesielle utforminga og høyden er at de sier de forholder seg til fjella rundt Tromsø, i stedet for bygningene rundt hotellet. Veggene på hotellet er derfor ikke helt vertikale, men skrånende som fjellsider. Blant annet skrår veggflaten ned mot det store felles torget, “Shared Space”, som er lagt mellom hotellets østside, Polaria og Framsenteret. 
En faktor som i denne sammenhengen er svært påfallende i forslaget til reguleringsplan er at ordet snø ikke er nevnt.  Særlig alvorlig er det at det mangler vurdering av hvilken virkning de skrånende veggflatene vil ha de normalt 7 månedene i året det er snøfall i Tromsø. Snøen i Tromsø kommer som vi vet ikke som et snøfjon nå og da… Med en fallhøyde for snømasser på opptil 60m vil Snøhetta og Buchardt kunne komme nærmere realitetene i fjellheimen rundt Tromsø vinterstid enn de kanskje har forberedt seg på. At byrådet begeistret går god for dette, viser at det er helt andre interesser enn befolkninga i Tromsø sine de tjener.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s