Ernas luksusfelle

imageErnas luksusfelle

Kommunene gikk rett i luksusfella som Erna Solberg satte opp da hun var kommunalminister i 2002. 30 milliarder kr som kommunene har brukt er ikke regnskapsført. For fylkeskommunene dreier det seg om 3 milliarder kr. Dette er en gigantisk økonomisk bombe under velferdsstaten. Det er en umulighet for kommune-Norge å klare det, uten fullstendig sammenbrudd i de kommunale velferdsoppgavene.

http://www.nrk.no/nordland/kommunene-skylder-30-milliarder-1.11178148

Rødt krever at Stortinget sanerer denne milliardgjelda. Dette er en av de største økonomiske oppgavene det nye Stortinget må løse!

Hvorfor kalle dette en luksusfelle? Og hvorfor ta dette opp nå? For det første for å få velgerne, og politikerne, til å forstå hva dette dreier seg om. For det andre: Erna Solberg og Høyre er i ferd med å sette opp en ny luksusfelle for hele offentlig sektor; nemlig OPS (offentlig-privat-samarbeid).

Kommunekrisa
Kommuneøkonomien var svært dårlig rundt årtusenskiftet. Kommuneopprør på grunn av Stortingets og de skiftende regjeringenes  strøyping av kommuneøkonomien prega den politiske situasjonen i Norge. Da lanserte Erna Solberg, som var kommunalminister i Bondevik II-regjeringa, en “genial” løsning for kommunene; Kommunene skulle slippe å regnskapsføre alle de årlige utgiftene de hadde! Dermed ville det ikke bli så store underskudd i kommuneregnskapene, kanskje heller balanse og overskudd – og all misnøye ville forsvinne… Dette er i realiteten den største luksusfella som er satt opp i Norge. TV-serien “Luksusfella” er en bleik skygge av dette. AP/SV/SP-regjeringa har latt dette fortsette i alle sine regjeringsår…

Hva skjedde?
La meg forklare hva som skjedde da, og som nå har endt opp med en gjeld større enn det som byrådet i Oslo mener OL 2022 vil koste. Og en gjeld som er langt viktigere å sanere enn å betale for OL.

Kommunene, som staten, betaler pensjonspremie for de ansatte. Nå er også alle private bedrifter forplikta å ha en tjenestepensjonsordning, sjøl om den som regel er dårligere enn den offentlige. På grunn av økte lønninger, flere ansatte og økt alder har pensjonskostnadene og andelen av økonomien for kommunene økt nokså mye.

For å pynte dette bildet, og for at kommuneøkonomien skulle se mye bedre ut enn realitetene var innførte Erna Solberg følgende: Kommunene kan utgiftsføre de årlige pensjonspremiene som betales til pensjonsselskapene over 15 år. Det som ikke er regnskapsført, men likevel betalt kalles positivt premieavvik. Dersom kommunene bare brukte denne ordninga det første året (2002) hadde bildet i dag vært noe helt annet. Ordninga har fortsatt helt til nå, og gapet i mellom det som har vært regnskapsført og det som faktisk har blitt betalt inn har vokst i en stadig brattere kurve til enorme 30 milliarder kr på 10 år, og vil fortsette å vokse!  For Tromsø kommune har premieavviket vokst til omlag 300 millioner kr, og for Troms fylkeskommune til 182 mill kr.

Troms Kraft

Regnskapets time er et velkjent begrep. For Troms Kraft as kom den seinhøstes 2011, da det endelig blei avslørt at regnskapene var blåst opp med omlag 1,5 milliarder kr. Dette vakte et visst oppstyr, for å si det mildt, og hva som egentlig skjedde er fortsatt ikke avklart, men det er temmelig sikkert at det skjedde gjennom kriminell virksomhet av ledelsen i Kraft & Kultur i Sverige. Tromsø kommune mista et årlig utbytte på 48 mill kr på grunn av dette, noe som er byrådets fremste argument for nedskjæringer av den kommunale drifta. For Troms fylkeskommune var beløpet 72 mill kr.

Kommunenorges lovlige oppblåsing av sine regnskap, til idag 30 mrd kr, har i realiteten samme effekt! På et eller annet tidspunkt må regnskapet balanseres. Fylkesrådet i Troms anbefaler å belaste regnskapene med sine 182 mill kr i løpet av de neste 6 åra. Det kommer til å svi hardt for kultur, utdanning og samferdselsbudsjettet. I tillegg blir de årlige pensjonspremiene regnskapsført nærmere faktiske utgifter.
I Tromsø er det H/Frp/V-byrådet som skal gjøre opp for Ernas luksusfelle, men det er Tromsø innbyggere som må betale prisen for å ta inn 300 mill kr inn i regnskapene! Og den blir knallhard!

Den økonomiske situasjonen i kommunenorge har aldri vært alvorligere!

De rødgrønne (AP/SV/SP) er helt tause, og virker handlingslammet, mens statsministerkandidat for Høyre, Erna Solberg avviser blankt å bidra. I stedet setter hun opp en ny luksusfelle:  Kommunene skal igjen lokkes til å leve på forskudd, og sette igang store investeringer uten midler, og der de vil få årlige regninger i 40 år framover fra private investorer gjennom OPS! Og om noen år vil vi nok igjen få høre fra Høyre/Venstre og Krf som ivrer mest for dette; Dette er sjølforskyldt! Vi lufta bare en god ide!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s