Byrådets pensjonspoker

Av Jens Ingvald Olsen, gruppeleder og stortingskandidat Rødt

Byrådet i Tromsø vedtar på byrådsmøtet i dag torsdag, i sak 277/13 »Fremtidig pensjonsorganisering – opprettelse av pensjonskasse», at kommunen skal etablere eget pokerlag for gambling med de ansattes pensjoner!

Formelt heter det at det skal etableres egen pensjonskasse – dette fordi byrådet ikke vil delta i en kollektiv pensjonsordning i Kommunenes Landspensjonskasse (KLP). Byrådet hevder at kommunen vil spare 19 mill kr i året ved egen pensjonskasse. Hovedbegrunnelsen er at Tromsø kommunes ansatte har lavere gjennomsnittsalder enn kommunene som er med i KLP, noe som gir lavere premie. Byrådet skal, i følge eget saksframlegg bygge opp en egen stab på rådhuset som skal bli dyktigere og dermed kunne ta større investeringsrisiko enn KLP, noe som vil gi større avkastning – og dermed redusere årlig premiebeløp.

Det høres jo veldig besnærende ut, men dette er virkelig gambling på høyt nivå med de kommuneansattes pensjoner!  Det er også gambling med store kommunale verdier. I første omgang skal det overføres verdier for 203 millioner kroner fra kommunen til den nye pensjonskassa (som er en sjølstendig juridisk enhet). Dette gjøres ved at de kommunale byggene Heracleum, Laureng og «Slottet» til bydrift på Skattøra legges inn som grunnkapital. Dersom gamblinga med disse pengene i verdipapirer ikke gir nødvendig avkastning, må det tilføres nye eiendommer eller ren kapitaloverførsel fra kommunekassa til pensjonskassa.

Hele dette enorme prosjektet skal gjennomføres allerede fra 1.januar 2014, altså om knapt 4 måneder. De fleste fagorganisasjonene i Tromsø kommune, fra Fagforbundet til Lederne krever at igangsettinga i det minste utsettes til 1. juli 2014, og at KLP får anledning å presentere sitt tilbud for Tromsø kommune og kommunestyret på en grundig måte før endelig beslutning tas.

Opposisjonspartiene i kommunestyret har for en god tid tilbake tatt initiativ overfor byrådet om at KLP må få presentere sitt tilbud. Saka ble sendt til ordfører Jens Johan Hjort. Han var positiv og sa i forretningsutvalget at KLP skulle bli invitert til kommunestyret, på samme måte som byrådet lot konsulentselskapet Gabler as presentere sin utredning. Nå kan det se ut til at kommunestyret ikke vil få denne presentasjonen fra KLP.

 Byrådet kjører sitt løp. Spørsmålet er nå om kommunestyregruppene til Høyre, Frp og V nok en gang vil la seg sette sjakk matt av byrådet, eller om de vil stå opp for en åpen, informert og demokratisk behandling av pensjonskassesaka. Dette er kanskje den største økonomiske saka som behandles i hele denne kommunestyreperioden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s