Ropet etter de proffe

DNbilde 24.09.13

Av Jens Ingvald Olsen (Rødt), tidligere varamedlem for Tromsø kommune i bedriftsforsamlingen i Troms Kraft as

Det rettslige granskingsutvalget, under ledelse av Leiv L.Nergaard, la sist onsdag fram rapporten om Troms Kraft as. Foreløpig er et sammendrag på 38 sider av rapporten offentliggjort. Eierne, dvs Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, har hele rapporten på omlag 600 sider til gjennomgang før det aller meste (forhåpenligvis) blir offentliggjort. Det som kommer fram i det offentliggjorte sammendraget, i intervjuer med gransker, eierne og nåværende ledelse i Troms Kraft as viser at skandalene som har preget nyhetsbildet av Troms Kraft as de siste 3 årene, til de grader har rot i virkeligheten. Svært mye av det som har kommet fram har sitt grunnlag fra Troms Kraft ble aksjeselskap fra 1.januar 1998. Dette har vært en utvikling som har hatt kontinuitet gjennom flere adm.dir, styreledere, styrer og bedriftsforsamlinger. Minst et hundretalls personer har gjennom disse årene bekledd de sentrale posisjonene.

Ekspansjon, ekspansjon

Jeg skal ikke her beskrive, eller gi meg inn på en grundig analyse av hvorfor og hvordan milliardbeløp, verdier som selskapet gjennom over 100 år har opparbeidet, er gått tapt. Det åpenbare er at selskapet har vokst «ut av sitt gode skinn», både gjennom investeringer ved bruk av den oppsparte egenkapitalen, men også gjennom en stadig økende lånefinansiering. Veksten har skjedd både gjennom utbygging av kraftproduksjon, men ikke minst gjennom spredning på virksomhet langt ut over «kjernevirksomheta». På det meste hadde Troms Kraft as, direkte og særlig gjennom det stadig økende antall datterselskaper, eierinteresser i over 70 forskjellige selskap.

Nå ropes det fra mange hold, fra avisredaktører, økonomi- og næringslivseksperter at politikerne må fjernes fra de styrende organer. – Det kan ikke være slik at amatører som blir valgt inn i kommunestyre og fylkesting skal bli oppnevnt til bedriftsforsamling og styre. Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) har allerede respondert på dette i media, og forteller at byrådet har gått bort i fra tidligere tradisjon hvor styrkeforholdet i kommunestyret avgjorde, og man brukte forholdstallsprinsippet ved valgene. – Det er kvalifikasjonene som ligger til grunn ved byrådets oppnevninger. Joda, vi har sett det; den fremste kvalifikasjonen er nå at du har stått på valglistene til de tre byrådspartiene H, Frp eller V for å bli oppnevnt!

Fra forvaltning til forretning

Offentlig virksomhet, både kraftselskap, eiendomsforvaltning, kommunal bygningsmasse og drift er under økende press for såkalt profesjonell styring – bort fra forvaltning og over til forretning – da blir det verdiskaping!! Byrådet i Tromsø er i full gang med denne prosessen hvor kommunal virksomhet skal over i aksjeselskap. Etter vårt syn er dette en svært farlig utvikling bort fra folkevalgt og demokratisk styring og kontroll over svært store fellesverdier. Det er ikke lenger best mulig velferd til befolkninga som skal være rettesnor for avgjørelsene, men fokus til de få med godt gasjerte styreverv blir ivaretaking av selskapskapitalen.

Amatør eller proff?

Naturligvis er kvalifikasjoner viktige. Det gjelder på alle felt hvis det skal bli gjort en god jobb. Men er det på grunn av «amatører» fra kommunestyre og fylkesting at Troms Kraft as er kjørt i grøfta? Jeg har sjøl noen års erfaring som ansatterepresentant i et av norges største privateide entreprenørselskap. Rundt 1990 lå det an til milliard-konkurs, men ble redda fordi konsekvensene ville blitt for store. Det mest proffe, og høyt betalte, styremedlemmer og adm.dir satt ved roret. Store nasjonale, og internasjonale selskap har gått konkurs. Ja, hele den kapitalistiske verden har i over 5 år, like lenge som 2.verdenskrig, gjennomgått en av de verste økonomiske krisene. Denne krisa er fortsatt på langt nær over.

Jeg møtte kun én gang i bedriftsforsamlingen i Troms Kraft as. Det var tilfeldigvis 24.juni 2010 da investeringa på 2,2 mrd kr i SKS og Nordkraft skulle behandles (se DN torsdag 19.sept). Jeg er amatør, og derfor stilte jeg spørsmål, på amatørs vis, om ytterligere informasjon, noe som i svært liten grad ble gitt, og jeg fant at jeg på dette tynne informasjonsgrunnlaget ikke kunne stemme for dette, som var Troms Kraft as største investering noensinne. Ville «profesjonelle» representanter i styre og bedriftsforsamling ha stemt som jeg gjorde? Jeg er slett ikke sikker på det!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s