Byrådet svinger kuttøksa

imageiTromsø skrev fredag om utsettelser av store kommunale byggeprosjekt. Men byrådet viser stor handlekraft på andre områder: 18 mill kr skal kuttes i helse&omsorg og 3,5 mill i drift av grunnskolen/SFO resten av året. Med byråd og kommuneparlamentarisme skulle det bli “ordning og reda” i Tromsø kommune. Med byråd, 16 mill kr dyrere enn “rådmannsveldet”, skulle det bli slutt på rådmannens manglende kontroll på pengebruken, for så å skyve ansvaret over på politikerne. Med byrådets helhetlige ansvar, både for politikk og administrasjon skulle man sikre både økonomisk kontroll og direkte politisk ansvar. Høyre,Frp og V-byrådet har nå styrt Tromsø i to år. I dokumentet med den prosaiske tittel “Økonomirapport II-2013” som byrådet la fram torsdag, kan vi lese resultatet: http://www.tromso.kommune.no/okonomirapport-ii-og-utfordrende-vekst.5316837-110070.html Privatisering. “Vekst i de lovpålagte tjenestene”, gir finansbyråd Line Fusdahl som hovedbegrunnelse for at merforbruket i forhold til budsjett er 72 mill kr. Av dette utgjør helse&omsorg 37,5 millioner kr og skole med 12,5 mill kr. Nøyaktig samme begrunnelse kom fra rådmennene! Men til forskjell har vi nå fått et politisk og administrativt system i Tromsø der det meste foregår uten innsyn fra offentligheta eller oss politikere som ikke er i byrådet. Vi får bare høre om at det pågår utredninger som skal gi mer effektiv drift, bedre kvalitet og fritt brukervalg osv. Av og til dumper realitetene fram: 8 heldøgnsplasser for rehabilitering på Seminaret skal nå privatiseres! 4 plasser er allerede privatisert. Hittil i år har byrådet betalt nærmere 6 mill kr til vikarbyrået Tromsø Private omsorgstjeneste as. 1.mars 2014 kommer rapporten for privatiseringa av hele hjemmetjenesten. AS-drøm ble knust. Aldri før har Tromsø kommune hatt en politisk/administrativ ledelse som i så stor grad løper fra ansvaret å sikre god kommunal velferd til innbyggerne, som H,Frp,Venstre-byrådet. De har påtatt seg et helt annet ansvar; det er å gjennomføre Det Store Prosjektet, nemlig å lage sugerøret inn i den offentlige velferdstjenesten så stort som overhodet mulig for privat profitt. I første omgang ruller det ut millionbeløp til konsulentbedrifter som lager utredninger som bestillingsverk. Men noen ganger er prosjektene så himmelropende gale, at også konsulentene roper varsku. Organisering av barnehagene i Tromsø PWCrapport Drømmeprosjektet til byrådspartiene om å lage AS av kommunens barnehagevirksomhet ble fullstendig knust av rapporten til PwC; Årlig ekstrakostnad ville bli nærmere 50 millioner kroner for kommunen. Dette ble nok en bitter pille å svelge for Blomseth(Frp), Lind og Mæland(H) og for byrådet, men langt om lenge har nå byrådet konkludert med at det ikke var noen god ide, og har skrinlagt prosjektet. Med full backing for privatisering fra Solberg-regjeringa er kanskje til og med dette AS-prosjektet bare foreløpig skrinlagt. Sendt fra min iPad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s