APs dristige offensiv

imageAP har tydeligvis ikke tenkt å gi ved dørene i etterraksten av Troms Kraft-skandalene. Gruppelederen for AP i Troms fylkesting, Cecilie Myrseth forsvarer i Nordlys lørdag 26.okt fullt ut fylkesrådsleder Pia Svensgaards engasjement av advokat Roy Slettvold som rådgiver under den rettlige granskinga av Troms Kraft as. En advokat som hittil har mottatt 1,8 millioner kr fra Troms fylkeskommune, og sluttregninga fra Slettvold er ennå ikke sendt. Interessant nok nevner ikke Myrseth Slettvolds navn, men bruker bare yrkesbetegnelsen “advokat”. Men nettopp at det var advokat Roy Slettvold som ble engasjert er ikke uten betydning, for å si det mildt. Myrseth mener at jeg burde være fornøyd med de svarene jeg fikk i fylkestinget 16.okt da jeg hadde interpellasjon, og ikke minst burde jeg innse at  Pia Svensgaard har full støtte fra hele fylkestinget, utenom fra oss i Rødt.

Svensgaard visste

Men som vi har sett etter at NRK/Nordnytt onsdag 23.okt sendte intervju med advokat Roy Slettvold, har den massive støtten som ble gitt i fylkestingsmøtet begynt å sprekke opp. Torsdag 24.okt kom gruppelederne både for Frp og V med skarp kritikk av Svensgaard. I intervjuet på Nordnytt fortalte Slettvold at Pia Svensgaard var informert om hans engasjement for Jæmtkraft i forhandlingene med Troms Kraft om salget av 1/3 av Skibotn/Lavka og 1/3 av Troms Krafts aksjepost i Nordkraft og SKS, et salg til omlag 1,1 milliarder kroner. Det var også Slettvold som sendte søknaden til energidepartementet for godkjenning av avtalen etter industrikonsesjonsloven.

Slettvolds interesser

Svensgaard visste altså, da hun engasjerte advokat Roy Slettvold i juli 2012 at han noen måneder tidligere, i mars/april, hadde vært helt en sentral aktør i avtalen mellom Jæmtkraft og Troms Kraft. Svensgaard visste også at et av granskingsområdene for den  rettslige gransking, som hun sjøl hadde vært med å ta initiativ til noen uker før engasjementet av Slettvold, var denne avtalen. Det er ikke usannsynlig at advokat Slettvold hadde millioninntekt for jobben med å få på plass denne milliardavtalen. Slettvold hadde dermed svært store personlige interesser involvert i, og som kunne bli påvirka av, konklusjonene i den rettslige granskinga. Det er heller ikke utelukka at rådgivinga Slettvold ga til fylkesrådslederen, og dermed Troms fylkeskommune som 60% eier av Troms Kraft, var farga av hans personlige økonomiske interesser i saka.

Mange advarsler til Svensgaard

Gruppeleder Cecilie Myrseth (ap) betegner min kritikk som “et skudd i blinde og som vil ende i skivebom.” Det har hun naturligvis rett til å påstå, men det betyr ikke nødvendigvis at hun har rett. Svensgaard gjør det heller ikke lettere for seg ved å si (NRK/Troms, torsdag 24.okt)at det var offentlig kjent, både gjennom brev fra Tromsø kommune og oppslag i Dagens Næringsliv høsten 2012 at det hadde vært forbindelser mellom Slettvold og Jæmtkraft. Engasjementet av Roy Slettvold blir jo bare enda mer kritikkverdig når Svensgaard ikke umiddelbart avslutta dette på tross av oppfordringer både fra leder av granskinga, Leiv Nergaard og fra Tromsø kommune. Nå skal også kontrollutvalget i fylkestinget behandle advokatengasjementet, etter initiativ fra undertegnede. Vi får se hvor lenge den massive støtten fra fylkestinget til Pia Svensgaard, som kom til uttrykk under interpellasjonsdebatten, varer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s