Stopp fylkesrådet i Troms

Pressemelding fra Troms Rødt og Troms Rød Ungdom

Tromsø 7.november 2013

Stopp fylkesrådets strategi for nedlegging av VGS i Troms

«Både på små og store skoler må vi redusere i bredden i tilbud for å styrke skolene», sier fylkesrådet i «Forslag til opplæringstilbud i skoleåret 2014-2015», som er sendt ut på høring med 12 kalenderdagers høringsfrist. Fylkeskommunen i Troms har nå både kommet i en politisk og økonomisk fallittsituasjon.

Fra nord til sør i fylket, fra innlandet til kysten i Troms foreslås det nedlegging og sentralisering av studieretninger, men også i praksis nedlegging av skoler. Ironisk nok er det Skjervøy VGS som skjervøyværingen, fylkesråd for utdanning Magnus Mæland(H), først retter nådestøtet mot.

Troms Rødt og Rød Ungdom gir full tilslutning til elevenes, foresattes og lærernes protestaksjoner.

Et godt og bredt offentlig skoletilbud er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle den norske arbeidskraften. Derfor krever Troms Rødt og Rød Ungdom at fylkeskommunen stopper de store kuttplanene i den videregående skolen i Troms.

Forslaget fra fylkesrådet sendes ut en uke før fylkesrådet skal legge fram neste års budsjett, på et tidspunkt da det aller meste i budsjettet er spikra. Høringa framstår mest som en parodi, og provokasjon. Fylkesrådet har kanskje oppdaga at konsekvensene av budsjettet som skal legges fram blir så dramatisk at man måtte åpne en sikkerhetsventil, og teste ut reaksjonene for så eventuelt imøtekomme noe av proteststormen dersom den blir for sterk. Protestaksjonene har ikke latt vente på seg, og den vil nok vokse i styrke.

Snikprivatisering?

Troms Rødt og Rød Ungdom frykter at fylkeskommunen skal legge til rette for den blå-blå regjeringas privatisering av VGS. Kampen som nå er i emning dreier seg ikke bare om å bevare eksisterende skolefag i VGS. Det dreier seg om kampen for et godt og mangfoldig offentlig skoletilbud. At en fylkesråd fra Høyre går inn for å skape markedsgrunnlag for privatskoler er kanskje ikke så overraskende. At Arbeiderpartiet også gjør det, er ikke overraskende for oss i Rødt, men er nok skuffende for mange andre. Ikke minst etter at privatskoleskandalene i Sverige er blitt kjent.

Nora Uvsbakk, leder Tromsø Rødt (tlf 93286540)

Marius Bjørnsson Graff, Tromsø Rød Ungdom (tlf 48040064)

Jens Ingvald Olsen, leder Troms Rødt (tlf 95089042)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s