Kampen om historia – og millionene

imageMandag tikket det ut en pressemelding fra konsernstyret i Troms Kraft as: “Bestrider grunnlag for å øke granskers honorar”. http://www.tromskraft.no/portalWeb/ShowProperty.pdf?nodeId=/BEA%20Repository/396003

Ja, hvem vil ikke bestride et advokathonorar på flere 10-talls millioner, nærmere bestemt 44,1 millioner kr, særlig når startsummen som ble stipulert var 5 millioner kr. Det rettsoppnevnte granskingsutvalget, under ledelse av Leiv Nergaard har nylig sendt sluttregninga for oppdraget til Nord-Troms Tingrett, hvor dommer Sverre Martens skal godkjenne den endelige sluttsummen.

Den rettslige granskinga av Troms Kraft as ble en kostbar affære, og jeg skal være forsiktig med å si at det ikke var verdt prisen. Pressemeldinga må etter min vurdering sees på som noe langt mer enn at konsernstyret mener regninga ble alt for stor.

Ettermæle

Dette dreier seg først og fremst om kampen om historia, om hva slags oppfatning av Troms Kraft-skandalene som skal bli stående i befolkningas bevissthet. Pressemeldinga fra konsernstyret v/leder Inge K. Hansen er, slik jeg ser det, en ny etappe i kampen for å svekke troverdigheta til Granskingsrapporten, og konklusjonene som trekkes der. Til nå er det svært få som har lest hele rapporten, som er unntatt offentlighet. Økokrim etterforsker nå 4 av de 6 granskingsområdene, og det vil derfor kunne gå lang tid før hele Granskingsrapporten blir frigitt. Pressemeldinga har kun generelle utsagn som setter Granskingsrapporten i et dårlig lys, og uten at hverken media eller folk flest kan kontrollere om konsernstyret i Troms Kraft as har rett i sine påstander.

Styret skriver i pressemeldinga :“- Vi finner grunn til å stille spørsmål ved hva merarbeidet skriver seg til. Sett fra selskapets side kan vi ikke se at gransker har avdekket vesentlige forhold som ikke har vært kjent gjennom allerede gjennomførte interne og eksterne granskinger initiert fraselskapet, sier Hansen.” Liknende utsagn ble presentert tidligere i høst. Advokat Roy Slettvolds rapport som han hadde utarbeidd på vegne av fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, karakteriserte store deler av Granskingsrapporten å være “subjektiv synsing” (intervju i iTromsø 1.10.13.), i tillegg til at han kom med knusende kritikk av en av de sentrale konklusjonene i Granskingsrapporten, og der han «frikjente» ledelsen i Troms Kraft as.

Svertekampanje mot Granskingsrapporten

I intervju med Nordlys tirsdag 12.11, der pressemeldinga presenteres sier Inge K. Hansen: «-Vårt syn er at dette ikke har vært en forsvarlig gjennomført gransking». Dette er en svært alvorlig og grov påstand fra Troms Krafts nye styreleder, og er ikke ulikt karakterdrapet av Granskingsrapporten som advokat Roy Slettvold kom med. I denne sammenhengen kan det også nevnes at fylkesrådsleder Pia Svensgaard ikke ønska at det skulle settes i verk rettslig gransking, men heller ville ha eierstyrt gransking, (som hun dermed ville ha større kontroll med).

Som en kuriositet kan nevnes at advokat Roy Slettvold var sentral i rekrutteringa av Inge K. Hansen som ny styreleder i Troms Kraft as tidligere i høst,(se intervju med I.K.Hansen i iTromsø, 1.10.), og et av områdene som Økokrim nå gransker er avtalen mellom Jämtkraft AB og Troms Kraft as, der Slettvold hadde oppdrag på vegne av Jämtkraft.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s