Norsk inhabilitetsrekord?

Brev fra SlettvoldI går 12.november var det svarfrist for Troms Kraft as og aksjonærene (Troms fylkeskommune 60% og Tromsø kommune 40%) til Nord-Troms tingrett for salærkravet på 44,1 mill kr fra gransker i Troms Kraft-saka, Leiv Nergaard. I gårsdagens blogg “Kampen om historia – og millionene” skreiv jeg om saka med bakgrunn i Troms Krafts pressemelding om sitt brev til tingretten. Hele brevet kan du lese her: http://www.tromskraft.no/portalWeb/ShowProperty.pdf?nodeId=/BEA%20Repository/396004

Roy Slettvolds brev

I dag ble Troms fylkeskommunes brev til tingretten gjort kjent, og du kan lese det her: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Som det går fram av brevet, er det skrevet av advokat Roy Slettvold, advokaten som ble engasjert av fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard som rådgiver da den rettslige granskinga starta i juli 2012. Pr sept 2013 hadde han foreløpig fakturert fylkeskommunen for 1,8 millioner kr for oppdraget. Rådgivingsoppdraget fortsetter tydeligvis med full styrke. Jeg skal ikke her gå igjennom hele brevet, les det sjøl. Jeg vil kun bemerke at brevet er en knusende kritikk, ikke bare av grunnlaget for salærkravet, men hele granskinga og ikke minst kompetansen til granskerne og i særdeshet lederen for granskinga Leiv Nergaard. For å si det mildt; Leiv Nergaard levnes ikke mye ære! Her er et par smakebiter: “Fylkeskommunen er av den oppfatning at granskingen ikke er tilstrekkelig forsvarlig innrettet fra dag én og gjennomgående gjennom hele perioden granskingen har pågått.”…”Han har verken den nødvendige granskingskompetanesen og erfaring eller annen særskilt kompetanse som begrunner en timesats på kr. 4200, ..”  Nå kjenner ikke jeg hvilken kompetanse Leiv Nergaard har, og kr 4200 er uten tvil brukbar timesbetaling.., men han er tross alt oppnevnt av Nord-Troms tingrett, så jeg vil tro at han har litt peil på oppdraget han har fått.

Oppsiktsvekkende

Det er knapt noe som lenger er oppsiktsvekkende rundt Troms Kraft-skandalene, men passeres det ikke en ny grense nå? Vi vet at advokat Roy Slettvold var engasjert av Jämtkraft AB i forhandlingene med Troms Kraft as våren 2012. Dette endte med at Jämtkraft nå eier 1/3 av Troms Kraftforsyning & Energi as, som består av Skibotn og Lavka kraftverk samt aksjene til 2,2 milliarder kr som Troms Kraft kjøpte i Nordkraft og SKS (Salten Kraftsamband). Denne avtalen var et av granskingsfeltene, og er nå et av temaene i Økokrims etterforskning. I denne situasjonen lar fortsatt fylkesrådsleder Pia Svensgaard seg representere ved Roy Slettvold når fylkeskommunens interesser skal ivaretas. Kan en person bli mer inhabil enn vi ser i dette tilfellet?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s