Kongen i Troms fylke

I kveld kom det melding fra fylkesordføreren i Troms, Knut Werner Hansen (Ap) der han redegjør for “den parlamentariske situasjonen” som har oppstått. Fylkesrådsleder Pia Svensgaard (Ap) meldte som kjent tidligere i kveld at fylkesrådet, som har smuldret opp, vil trekke seg når fylkestinget samles 10. desember.

http://www.nordlys.no/nyheter/article7017698.ece

Troms fylke er et av få fylker, sammen med byene Oslo, Bergen og Tromsø som har såkalt parlamentarisme. Dette har vært, og er en anakronisme, er en oppblåst politisk og økonomisk konstruksjon, som ikke har noe med økt demokrati å gjøre som da parlamentarismen ble innført på riksplan i 1885.

Fylkestinget på sidelinja.

Den store politiske klarheten skulle oppstå, og posisjon og opposisjon skulle utgjøre to markante grupper. I Troms har vi som kjent hatt fylkesråd bestående av Ap, Krf og Høyre som eksempel på denne “klarheten”.  For å fullbyrde prosessen ble det under sak 5/13 (marsmøtet) i fylkestinget i Troms vedtatt en ny prosess for etablering av  fylkesråd: Fylkesordføreren har blitt konge i Troms. Med 34 mot 1 stemme ble mitt forslag om at fylkestinget fortsatt skulle velge fylkesrådet avvist, og i stedet ble det innført en ordning der fylkesordføreren utpeker den han tror vil kunne danne et flertallsfylkesråd!

Her er protokollen i sak 5/13 fylketingsmøtet 19. mars 2013:

Utvalg: Fylkestinget  Møtedato: 19.03.2013 Utvalgssak: 5/13   
Resultat:   
Arkivsak: 13/3722-3 Tittel: UTPEKINGSALTERNATIVET VED ETABLERING AV FYLKESRÅD KOMMUNELOVENS §§ 18 NR. 4 OG 19A   
Behandling: Representanten Jens Ingvald Olsen, R, fremmet følgende forslag (1):  
«Troms fylkesting legger kommuneloven paragraf 19 til grunn ved oppnevning av fylkesråd.»  
Votering (35 representanter tilstede): Innstillingen vedtatt med 34 mot 1 stemme.   
Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar at kommunelovens § 19 a skal legges til grunn ved dannelse av fylkesråd.  
2. Nytt kapittel 1 i Reglement for fylkesrådet i Troms vil bli:  
«Kapittel 1: Utpeking ved dannelse av fylkesråd  
§1. Fylkesordfører utpeker fylkesrådslederkandidat §2. Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium §3. Det nye fylkesrådet konstituerer seg selv §4. Fylkesrådsleder kan selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet og bestemme rådets sammensetning §5. Fylkesrådet sender straks det har konstituert seg og ved endringer i rådets sammensetning, melding til fylkestinget om rådets sammensetning. §6. Fylkesrådets funksjonstid er uavhengig av fylkestingets valgperiode.»  
Eksisterende kapitler og paragrafer i Reglement for fylkesrådet i Troms kommer da etter disse tilføyelsene.

I fylkestinget i Troms 10.desember 2013 vil vi derfor markere enda et nytt steg bort fra et folkevalgt demokrati.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s