Tromsøordfører Hjort om justismord

image«Justismord var det det var», skriver ordfører Jens Johan Hjort i Nordlys og iTromsø igår, lørdag. 

http://www.nordlys.no/nyheter/article7170508.ece

Det som får denne betegnelsen er at styret i Idrettsforbundet sa nei til søknaden om vinter-OL fra Tromsø 2018. Begrunnelsen fra Idrettsstyret for å si nei var at kostnadene, som gjennom kvalitetssikringa ble beregnet til over 25 milliarder kr, (nesten 10 mrd kr mer enn søknaden)var langt høyere enn den samfunnsmessige nytten. Likeså at å ta inn etterslepet på idrettsanlegg utover hele landet må prioriteres foran et OL.

Etter min oppfatning var dette er helt riktig og god begrunnelse, som fortsatt står seg godt. Naturligvis er dette også en konklusjon som gjelder for Oslo2022!

Fra å ha erklært sin støtte til Oslos OL-søknad, kan det nå se ut til at IOCs og Gerhard Heibergs opptreden under Sotsji-OL har fått ordfører Hjort til vende tommelen ned. Eller gjør han egentlig det? I sitt avisinnlegg lørdag legger Hjort stor vekt på at han er et følelsesmenneske, noe som er svært avvæpnende for kritikk. Gjennom hele innlegget framfører han imidlertid en rasjonell argumentasjon, etter først å ha uskadeliggjort to av sine motdebattanter de siste dagene. Så går han løs på «fremtredende nordnorske politikere som gang på gang trekker frem den urettferdige Tromsø-prosessen», og som sier nei til Oslo2022. Formaninga Hjort så kommer med, er at det går ut over vårt rennommé og merkevaren Nord-Norge. – Vi har jo de kloke hodene, Sjakk-OL, Arctic Race of Norway osv.

Hjort er ingen novise. Han er en klartenkende jurist, og sterkt engasjert i idrett. Etter min oppfatning står det ikke til troende at Hjort først nå, midt under Sotsji-OL oppdager IOCs innhold og karakter. Boka til Andrew Jennings, «Ringenes herrer» kom i 1996, og IOC har ikke akkurat blitt mer moderat siden da!

Beslutningsprosessen for vinter-OL 2022 er også slik at krav om at IOC må endre seg fullstendig hvis Oslo skal søke, ikke kan la vente på seg. Påmelding fra Oslo2022as vil skje allerede om vel en måned. Til høsten skal regjering og storting behandle eventuell statsgaranti, og sommeren 2015 skal IOC beslutte hvilken søkerby som skal være IOCs vertskap i 2022.

Når ordfører Hjort går lenger enn noen annen, og kaller Idrettsstyrets vedtak i 2008 for «justismord», kreves det langt klarere tale mot Oslos OL-søknad enn det han presenterte i tromsøavisene lørdag. Det må da være mulig for Hjort å argumentere kraftig mot OL i Oslo, som også mange Høyrefolk i Oslo gjør, uten for å si at dette skader Nord-Norges rennommé eller at dette er å dyrke OL-nederlaget (i 2008) inn i solnedgangen.

Men det er også mange i Høyres sentrale apparat har lyst til å gi IOC et løfte om en ubegrenset statsgaranti. Tromsø-ordfører Hjort med sitt ja til Oslo 2022, gjør det dessverre lettere for disse kreftene å vinne frem når regjeringen skal ta sin beslutning.

Advertisements

Var det ingen alarmklokker i fylkesrådet?

Image

“-Det var en viktig og helt nødvendig jobb i den situasjoen selskapet var i, mener Svensgaard, og sier advokatene blant annet bidro med å gi en verdivurdring av Troms Kraft som utgangspunkt for å kunne hente inn mer kapital.” Dette er et av utsagnene tidligere fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard (ap),  kommer med i intervju med avisa Nordlys idag, 12.feb. http://www.nordlys.no/nyheter/article7160862.ece  Bakgrunnen for intervjuet er at det nå er avdekket at Troms fylkeskommune har betalt advokat Roy Slettvold og advokatfirma Selmer, der han jobber, hele 5,2 millioner kr for oppdrag for fylkesrådslederen i forbindelse med håndtering av Granskingsrapporten om Troms Kraft. Jeg har skrevet flere artikler om Troms Kraft-skandalen på min blogg, og vil her henvise til denne: https://jensingvald.wordpress.com/2013/11/13/norsk-inhabilitetsrekord/

Jeg tar med knusende ro at Svensgaard ser på mitt arbeid for å bringe fram fakta på denne måten i intervjuet i Nordlys: “Samtidig bidrar Olsen med sine stadige angrep på Troms Kraft til å svekke selskapets vedi og til å skremme bort eventuelle investorer, mener Svensgaard”

Av flere merkelige uttalelser i er kanskje den jeg siterer innledningsvis mest oppsiktsvekkende. I følge Svensgaard gjorde Roy Slettvold og advokatkontoret Selmer verdiberegninger av Troms Kraft i forbindelse med kapitalinnhentinga. Som vi vet fra tidligere ble denne kapitalinnhentinga gjort ved at svenske Jämtkraft AB ble 1/3-eier i Troms Kraftforsyning & Energi as,(TKEas) som består av Skibotn/Lavka kraftverk og aksjene som TK kjøpte fra Dong i SKS og Nordkraft for 2,2 mrd kr. Men det var jo nettopp Roy Slettvold som var Jämtkrafts juridiske rådgiver under forhandlingene med Troms Kraft! Jeg har før skrevet at dette må være norgesrekord i inhabilitet. Dette blir nå bekreftet av Pia Svensgaard. Jeg tror nesten ikke det kan være sant det hun sier. Slettvold har altså først vært med å fastsette verdien på TKs eiendeler, så var han rådgiver for motparten til Troms Kraft! Verdifastsettinga av Troms Kraft var naturligvis avgjørende for hvor mye Jämtkraft skulle betale for i Skibotn og Lavka kraftverk!

At sluttregninga ble svært mye større en de 1,8 mill kr som var betalt pr 1.okt 2013 kommer fram på grunnlag av spørsmål fra undertegnede til det nye fylkesrådet i Troms. Her er spørsmålene og svarene:

1.  Var det ikke korrekt informasjon som ble gitt i fylkestinget i oktober da fylkesrådsleder Pia Svensgaard informerte at fylkeskommunen ikke hadde et fast kontraktsum med adv Roy Slettvold, men en løpende avtale som går fram til hele granskingsrapporten er ferdigstilt?

Svar: Avtalen med Selmer inneholder denne formuleringen om avtaleavslutning:

«Vårt arbeid(Selmers) med oppdraget ble igangsatt 26 juni 2012. Som følge av oppdragets karakter er det ikke mulig å anslå når oppdraget kan forventes avsluttet» Troms fylkeskommune har nylig mottatt en rapport der Selmer går gjennom relevante momenter de har trukket frem i sitt arbeid opp mot Fylkesrådet. Denne rapporten markerer avslutningen på oppdraget.

2.  Dersom avtalen nå likevel er avslutta; Hvilken samlet kostnad for Troms fylkeskommune har avtalen med adv Roy Slettvold hatt?

Svar: En gjennomsøkning i fylkeskommunens regnskapssystem for årene 2012 og 2013 viser at den totale summen som er utbetalt til Selmer er ca 5,2 millioner nok. En gjennomgang av fakturagrunnlaget viser at dette inkluderer arbeid både opp mot selve granskningsrapporten, fylkesrådsleder og med å finne nye styremedlemmer til Troms Kraft. Det er vanskelig å angi noen kostnad for disse oppgavene da fakturagrunnlaget ikke spesifiserer nøyaktig hvor mye tid som er brukt på hver del.

Av svaret går det, som vi ser, også fram at Svensgaard har brukt adv Slettvold til å finne nytt styre i Troms Kraft as. Dette er jo også et noe merkelig oppdrag. Troms Kraft as har jo en egen valgkomite der gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Håvard Kyvik Gulliksen er leder. Det er vel hovedoppgaven til denne valgkomiteen, som skal kostnadsdekkes av Troms Kraft as, å finne nytt styre! Det kan jo bli interessant å se om Tromsø kommune, som 40%-eier nå får oversendt sin andel av fakturaen for dette oppdraget.

Når Pia Svensgaard i Nordlys-intervjuet anklager meg for at jeg synes det er greit at Granskingsrapporten kosta 44 mill kr, så har jeg aldri sagt det. Men jeg, som en av de som har lest hele rapporten, mener den bringer svært mye ny og viktig informasjon fram. Mens Svensgaard gjentar Slettvolds utsagn om at det ” kom svært lite nytt av forklaringer, men veldig mye synsing”.

Siste ord er neppe sagt i denne saka. Fortsatt er ikke Granskingsrapportens kapitler om First House og om SP frigitt!

Tromsø, Sotsji, Oslo og IOC

ImageJeg er glad og stolt over at jeg fra 2003 til 2008 var aktiv i kampen mot at vi skulle stille byen vår, Tromsø, til disposisjon for den internasjonale olympiske komite (IOC). Det pågående vinter-OL i Sotsji viser med all tydelighet at OL er et arrangement fullstendig uten økonomisk, etisk og moralsk forsvarlighet.

IOC misbruker strålende idrettsprestasjoner til å bygge sitt monopolistiske forretningsimperium. På noen områder får dette groteske utslag, som når Norgefikk reprimande fordi skijentene bar sørgebånd for den avdøde broren til Astrid Uhrenholdt Jacobsen,  – sørgebåndet var i strid med den olympiske protokoll og ånd. Så langt tilbake som i 1968 ble de amerikanske 200m-løperne John Carlos og Tommi Smith fratatt sine gull og bronsemedaljer fordi de under premieutdelinga holdt en svart knytta neve i været til støtte for borgerrettighetskampen i USA. Og vi ser hvordan IOC fullt ut aksepterer Russlands grove brudd på menneskerettighetene og behandlinga av de homofile. Naturvernforkjempere blir arrestert og trakassert. Dette var godt kjent før IOC tildelte OL til Putin i Guatemala City i juli 2007. IOC visste at hele 47 natur- og miljøorganisasjoner i Russland protesterte mot at Sotsji skulle få OL, fordi viktige områder i fjellene i Kaukasus ville bli skadd og ødelagt på grunn av OL-utbygginga.

Oslo kommune har allerede bevilga godt over 100 mill kr for å promotere OL i Oslo i 2022. Smørebua til 12 mill kr for IOC-pampene i Sotsji som Idrettsforbundet og Oslo kommune spleiser på, er heldigvis allerede skandalisert i opinionen i Norge.  Det er påtakelig å se hvor fullstendig «fartsblind» ledelsen for kampanjen Oslo2022 og deres støttespillere har blitt; Med de vanvittige kostnaden for OL i Sotsji på over 300 milliarder kr, skal Oslo2022 bringe IOC og den olympiske familien tilbake til «de olympiske grunnverdiene»!  Oslo2022 som vil ha en kostnad på 40-50 milliarder kr blir nå framstilt som et etisk forsvarlig og et billig-OL.

Det er absolutt like stor grunn til å gå imot at Oslo skal stille seg til disposisjon for IOC i 2022 som det var for Tromsø 2014 og -18. At det politiske flertallet i Oslo bystyre og i Idrettsforbundet går inn for Oslo2022 er naturligvis et ønskescenario for IOC-pampene. Etter at IOC har henta sine milliarder ut av Sotsji-OL er det enda større grunn for Regjeringa og Stortinget å si klart nei til at det norske folket skal betale enorme 40-50 mrd kr for hvitvasking av IOC!

I lys av dette er det interessant å følge en del av debatten om Oslo2022, og ikke minst å se hvordan flere av de som sto i spissen for Tromsø 2014 og 2018 fortsatt ikke klarer å legge bak seg at Tromsø (heldigvis) ikke kom i hendene på IOC. Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen, som tidvis på en god måte har gått kraftig imot gigantomanien i IOC, vender igjen tilbake til at motstanden mot Oslo2022 i hovedsak er begrunna i den behandlinga Tromsø fikk, – nå i Nordlys 10.februar i diskusjon med Dag Vidar Hanstad, som jobber for Oslo2022.  Det som blir avgjørende framover er om hun, og andre Oslo2022-motstandere, klarer å få gjennomslag i sine stortingsgrupper for et Nei til Oslo2022, og om de i det hele tatt får lov å stemme imot, dersom søknaden kommer til stortingsbehandling, og ikke Regjeringa tar fornuften fangen, og stopper OL-søknaden.