Var det ingen alarmklokker i fylkesrådet?

Image

“-Det var en viktig og helt nødvendig jobb i den situasjoen selskapet var i, mener Svensgaard, og sier advokatene blant annet bidro med å gi en verdivurdring av Troms Kraft som utgangspunkt for å kunne hente inn mer kapital.” Dette er et av utsagnene tidligere fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard (ap),  kommer med i intervju med avisa Nordlys idag, 12.feb. http://www.nordlys.no/nyheter/article7160862.ece  Bakgrunnen for intervjuet er at det nå er avdekket at Troms fylkeskommune har betalt advokat Roy Slettvold og advokatfirma Selmer, der han jobber, hele 5,2 millioner kr for oppdrag for fylkesrådslederen i forbindelse med håndtering av Granskingsrapporten om Troms Kraft. Jeg har skrevet flere artikler om Troms Kraft-skandalen på min blogg, og vil her henvise til denne: https://jensingvald.wordpress.com/2013/11/13/norsk-inhabilitetsrekord/

Jeg tar med knusende ro at Svensgaard ser på mitt arbeid for å bringe fram fakta på denne måten i intervjuet i Nordlys: “Samtidig bidrar Olsen med sine stadige angrep på Troms Kraft til å svekke selskapets vedi og til å skremme bort eventuelle investorer, mener Svensgaard”

Av flere merkelige uttalelser i er kanskje den jeg siterer innledningsvis mest oppsiktsvekkende. I følge Svensgaard gjorde Roy Slettvold og advokatkontoret Selmer verdiberegninger av Troms Kraft i forbindelse med kapitalinnhentinga. Som vi vet fra tidligere ble denne kapitalinnhentinga gjort ved at svenske Jämtkraft AB ble 1/3-eier i Troms Kraftforsyning & Energi as,(TKEas) som består av Skibotn/Lavka kraftverk og aksjene som TK kjøpte fra Dong i SKS og Nordkraft for 2,2 mrd kr. Men det var jo nettopp Roy Slettvold som var Jämtkrafts juridiske rådgiver under forhandlingene med Troms Kraft! Jeg har før skrevet at dette må være norgesrekord i inhabilitet. Dette blir nå bekreftet av Pia Svensgaard. Jeg tror nesten ikke det kan være sant det hun sier. Slettvold har altså først vært med å fastsette verdien på TKs eiendeler, så var han rådgiver for motparten til Troms Kraft! Verdifastsettinga av Troms Kraft var naturligvis avgjørende for hvor mye Jämtkraft skulle betale for i Skibotn og Lavka kraftverk!

At sluttregninga ble svært mye større en de 1,8 mill kr som var betalt pr 1.okt 2013 kommer fram på grunnlag av spørsmål fra undertegnede til det nye fylkesrådet i Troms. Her er spørsmålene og svarene:

1.  Var det ikke korrekt informasjon som ble gitt i fylkestinget i oktober da fylkesrådsleder Pia Svensgaard informerte at fylkeskommunen ikke hadde et fast kontraktsum med adv Roy Slettvold, men en løpende avtale som går fram til hele granskingsrapporten er ferdigstilt?

Svar: Avtalen med Selmer inneholder denne formuleringen om avtaleavslutning:

«Vårt arbeid(Selmers) med oppdraget ble igangsatt 26 juni 2012. Som følge av oppdragets karakter er det ikke mulig å anslå når oppdraget kan forventes avsluttet» Troms fylkeskommune har nylig mottatt en rapport der Selmer går gjennom relevante momenter de har trukket frem i sitt arbeid opp mot Fylkesrådet. Denne rapporten markerer avslutningen på oppdraget.

2.  Dersom avtalen nå likevel er avslutta; Hvilken samlet kostnad for Troms fylkeskommune har avtalen med adv Roy Slettvold hatt?

Svar: En gjennomsøkning i fylkeskommunens regnskapssystem for årene 2012 og 2013 viser at den totale summen som er utbetalt til Selmer er ca 5,2 millioner nok. En gjennomgang av fakturagrunnlaget viser at dette inkluderer arbeid både opp mot selve granskningsrapporten, fylkesrådsleder og med å finne nye styremedlemmer til Troms Kraft. Det er vanskelig å angi noen kostnad for disse oppgavene da fakturagrunnlaget ikke spesifiserer nøyaktig hvor mye tid som er brukt på hver del.

Av svaret går det, som vi ser, også fram at Svensgaard har brukt adv Slettvold til å finne nytt styre i Troms Kraft as. Dette er jo også et noe merkelig oppdrag. Troms Kraft as har jo en egen valgkomite der gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Håvard Kyvik Gulliksen er leder. Det er vel hovedoppgaven til denne valgkomiteen, som skal kostnadsdekkes av Troms Kraft as, å finne nytt styre! Det kan jo bli interessant å se om Tromsø kommune, som 40%-eier nå får oversendt sin andel av fakturaen for dette oppdraget.

Når Pia Svensgaard i Nordlys-intervjuet anklager meg for at jeg synes det er greit at Granskingsrapporten kosta 44 mill kr, så har jeg aldri sagt det. Men jeg, som en av de som har lest hele rapporten, mener den bringer svært mye ny og viktig informasjon fram. Mens Svensgaard gjentar Slettvolds utsagn om at det ” kom svært lite nytt av forklaringer, men veldig mye synsing”.

Siste ord er neppe sagt i denne saka. Fortsatt er ikke Granskingsrapportens kapitler om First House og om SP frigitt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s