To historiske vendepunkt

Image
DN 28.02.14
Pensjonsfond Utland, Oljefondet la fram årsresultatet for 2013  28. februar. Markedsverdien var 
ved årsskiftet steget til rekordhøye 5038 milliarder kr, en vekst på 1222 milliarder kr i 2013. 
Oljefondet er nå større enn noen i sin villeste fantasi forestilte seg da de første milliardene ble 
satt inn i fondet i 1996, 6 år etter at fondet ble stiftet. 
Noen stiller spørsmål om fondet er blitt et Frankensteins monster, og som i sin jakt på fortsatt 
maksimal vekst er villig til å ta stadig større risiko. Det er verdt  å nevne at fondet ved oppstarten 
bare hadde tillatelse til å investere i (sikre) statsobligasjoner, men med lavt gevinstpotensiale. 
Seinere ble det åpnet for investeringer i aksjer, først 40% og nå 60% av kapitalen. I tillegg har 
oljefondet de siste to årene også begynt å investere i eiendom, men har til nå kun eiendommer 
til en markedsverdi på 52 mrd kr.
Dagens Næringslivs reportasje lørdag 1. mars om fondets investering på 1,8 mrd kr i 
Formel 1-sirkuset, den første kjente investeringen i et ikke-børsnotert selskap, viser at risiko-
villigheten er økende.

Første vendepunkt
Det er imidlertid et utviklingstrekk, og vendepunkt, ved oljefondets årsresultat som ikke har 
vært kommentert. Det er at for første gang  avkastningen fra fondets investeringer en større 
andel av fondets vekst enn innskutt kapital fra staten, dvs skatteinntektene fra oljevirksomheten! 
692 mrd kr mot 239 mrd kr. I tillegg er det verdt å merke seg at 291 mrd kr av veksten på 
1222 mrd kr skyldes  kronekursfallet i 2013.
Dette er naturligvis et uttrykk for den enorme størrelsen på fondet, men det er også et varsel 
om at statens overføringer til fondet sannsynligvis vil ha et tendensielt fall de kommende årene 
fordi skatteinntektene synker. 

Det andre vendepunktet.
Fallet har sammenheng både med lavere oljeproduksjon og lave gasspriser, men det skyldes 
også det historisk høye investeringsnivået på rundt 200 mrd årlig de nærmeste årene. 
Vi vil derfor også sannsynligvis se et annet historisk vendepunkt; For første gang siden de 
første årene i norsk oljehistorie vil statens refusjon til investering (ca 90%) og leting(78%) være 
større enn skatteinntektene fra oljeselskapene. Eneste faktor som kan bringe nettoinntektene 
fra petroleumsvirksomheten på plussida er inntektene til Petoro as (SDØE). Men også her ser 
vi sterkt fallende inntekter, som resultatfram-leggelsen for 2013 den 27 februar viste; 
Nedgang fra 146,4 mrd til 124,6 mrd kr.

Kanskje et tredje vendepunkt?
En krig i Ukraina vil imidlertid kunne gi et helt annet inntektspotensiale, og plassere Norge som 
sentral krigsprofittør. Særlig fordi prisene og leveransene av norsk gass til Europa vil øke. Men 
det vil også bli en svært stor risiko for verdiene i aksjeporteføljen! Norge er nok mer involvert 
i Ukraina er vi kanskje liker å tenke på..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s