Tromsø Brann & Redning

Tromso_story_740x334

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen
Ordfører Jens Johan Hjort

Jeg viser til oppslag på NRK/Troms i morges og dette oppslaget på NRKs nettside:
http://www.nrk.no/nordnytt/pengene-havner-i-lomma-til-ansatte-1.11655116

Byutviklingskomiteen hadde sitt møte 21.januar i år i lokalene til Brann & Redning. Byråd Alvarstein og kom.dir. Nermo deltok. Det ble gitt informasjon fra brannsjef Sollied. Komiteen ble informert om fantastisk flotte forhold på alle felt innafor Brann & Redning. Jeg kan nå konstater at jeg som komitemedlem (og komiteen for øvrig) ble ført fullstendig bak lyset, både av byråden og brannsjefen. Både byråden og brannsjefen visste at situasjonen var en helt annen enn det vi ble forelagt. Byutviklingskomiteen er kommunestyrets fagkomite for bl.a. Brann & Redning. Det er fullstendig uakseptabelt at byrådet forholder seg til kommunestyrets fagkomite slik det ble gjort på møtet 21.januar.

Situasjonen i Tromsø kommune er nå ekstraordinær.

Rødt krever at ordføreren umiddelbart innkaller byrådet til møte i forretningsutvalget.
Rødt krever at byrådet orienterer kommunestyret v/forretningsutvalget om situasjonen ved Brann & Redning.
Rødt krever at byrådet umiddelbart setter i verk tiltak som blokkerer alle økonomiske transaksjoner ved Brann & Redning, og overtas direkte av byrådsleder/finansbyråd.
Rødt krever at kontrollutvalgets rapporter angående Brann & Redning legges fram på førstkommende kommunestyremøte.

Det går frem av NRKs reportasje at detaljregnskapene viser at det har vært store transaksjoner mellom Brann & Redning og Brann BIL. Har det ikke vært noen revisjon av disse transaksjonene?
Hvorfor har ikke byrådet for lengst avdekket de forholdene som i dag kommer frem i reportasjen på NRK?

Ut fra intervjuet med leder i Brann BIL, Inge Jakobsen tyder svært mye på at hovedinnholdet i presentasjonen på NRK er korrekt. Innafor all rimelig fortolking av det som presenteres, har det foregått omfattende organisert svart arbeid der et pr. nå ukjent antall ansatte ved Brann & Redning har vært involvert. Denne virksomheten har etter alt å dømme pågått i over 10 år, og sannsynligvis har det vært en omsetning på millionbeløp i denne perioden.
80% av inntektene har blitt betalt til deltakerne i denne virksomheten. Utbetalingene er ikke oppgitt til beskatning, i følge intervjuet med leder Inge Jakobsen. Dersom beskatning er foretatt er det i tilfelle den enkelte deltaker som sjøl har oppgitt dette til skattemyndighetene.
Det foreligger i følge NRK skriftlig avtale mellom ledelsen ved Brann & Redning og Brann BIL om bruk av utstyr til å utføre oppdragene.
Det er byrådet som er ansvarlig for virksomheten ved Brann & Redning.

Vi er nå kjent med at kontrollutvalget (i nærmere 2 år) har arbeidet med ulike forhold ved Brann & Redning. Vi er ikke kjent med kontrollutvalgets arbeid, eller innholdet i sak som visstnok skal legges fram for kommunestyret før sommeren. I tidligere reportasjer på NRK/Troms i vinter, og ved egen pressekonferanse fra byrådet v/byråd Alvarstein og kom.dir. Nermo, har det gått fram at byrådet har vært godt kjent med kontrollutvalgets arbeid, og forholdene ved Brann & Redning.

Etter at NRK i går, mandag intervjuet leder Inge Jakobsen, og presenterte det NRK visste om virksomheten i Brann BIL, tok Inge Jakobsen, i følge eget utsagn kontakt med Skatt Nord.

Forholdene som tidligere i vinter og som nå avdekkes ved Brann & Redning er svært alvorlig og oppsiktsvekkende.

I følge egne utsagn har byrådet satt i verk en rekke tiltak etter at kontrollutvalget startet sin gjennomgang av ulike forhold ved Brann & Redning.

Innbyggerne i Tromsø har hatt stor tillit til Brann & Redning.
Brann & Redning er også avhengig av at innbyggerne har tillit til etaten.
Forholdene ved Brann & Redning i Tromsø kommune, slik de er avdekket, (hovedsak er presentert gjennom NRK/Troms), gjør at tilliten er faretruende svekket.

Mvh Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s