Sugerørspartiet

Frp1image

image

24.april 2014 blir en historisk merkedag i Tromsø. Da iverksettes det mest omfattende privatiseringsprosjektet i Tromsø kommunes historie. I førersetet for dette sitter partiet som Nordlys-journalist Oddvar Nygård, i en kommentarartikkel tirsdag 15. april, hyller og gir svært gode skussmål. Frp-byråd Kristoffer Kanestrøm skal legge fram for vedtak i byrådet følgende: Privatisering av matproduksjonen for pleie- og omsorgstjenesten, privatisering av 20 dagsenterplasser og 15 plasser til heldøgns omsorg på Mellomvegen 100, og ikke minst privatisering av hjemmetjenesten, både praktisk bistand og hjemmesykepleie! Dette kommer kort tid etter at den samme Kanestrøm fra Frp tok initiativ til å innføre egenbetaling for matlaging for de som får praktisk bistand av hjemmetjenesten.

Nå skal ikke jeg på noen måte hevde at Oddvar Nygård er spinndoktor for Frp. Nygård hyller Frp ikke minst fordi de har så mange ærlige politikere. Om andelen ærlige er så mye større der som i andre parti, vet jeg ikke om det er belegg for å si, men det er ikke tvil om at Frp, sælig i opposisjon, har vært «ærlige» med særegne liberalistiske standpunkt – inntil det ravgale, noe Nygård er inne på.

Frp i maktposisjon.
Men vi er nå i den situasjonen at Frp har den politiske makta i Tromsø kommune, i Troms fylke og i den norske regjeringa. Riktignok ikke alene, men med solide posisjoner for å gjennomføre sin politikk. Etter to og et halvt år i byråd ser vi nå at Frps sentrale politikk rulles ut med et historisk omfang. Fremskrittspartiet viser nå hva som er deres virkelig store prosjekt: Etablere så store sugerør i kommunekassa for private investorer som mulig! Et av de aktuelle selskapene, Orange Helse as har, i følge sakspapirene, allerede vært og gitt gode råd til Kanestrøm og hans stab.

Orange Helse as
Orange Helse as driver med vikartjenester, arbeidskrafttjenester, og er en del av en større struktur. Selskapskonglomeratet eies og kontrolleres i hovedsak av Nils Kristian Paulsen, og har hovedkontor i Bergen. Orange Helse as er datterseskap av Orange Group as, som igjen eies av NUF-selskapet Orange Desmet Invest LTD. Andre datterselskap i Orange Group as er blant annet Orange Group Baltic Uab. Å få sugerør i kommunekassene er svært lukrativt for denne typen selskap, og for 2012 kunne Orange Helse as bokføre omsetning på 120 mill kr og 13 mill kr i overskudd, i stor grad fra Bergen kommune. Nå er Frp i førersetet når Tromsø kommune åpner sin kasse for denne virksomheten.
Virksomhetene i Tromsø kommune som nå skal privatiseres er svært arbeidskraftkrevende. Det er derfor ikke så mange andre steder å hente ut fortjeneste for eierne enn fra arbeids-, lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte, eller innleide arbeidstakere.

1.mai
I denne situasjonen er det det derfor utmerka at LO i Tromsø har valgt «Velferdskommune, JA – Privatisering, Nei» som sin parole for dagen 1.mai iår. At mange går på fintene til Frp, og lar seg besnære av populistiske forslag om Segway, poker og hjembrent, er så. Men nå bør kanskje «the real» Frp få noe større oppmerksomhet!

Advertisements

10 thoughts on “Sugerørspartiet

 1. Godt sagt, Jens Ingvald. Og med Oddvar ut av skapet kommer mye av det Nordlys har skrevet de siste årene, i et forklarende lys. Arbeideravisas politikkjournalist nr. 1 elsker Frp!

  • Takk for det! Og disse sakene blir ikke lagt fram for kommunestyret i det hele tatt!! Sånn vil Frp, Høyre og Venstre slippe unna en offentlig debatt. Nok et eksempel på den fantastiske parlamentarismen i Tromsø, som gruppeleder i Høyre, Rolleiv Lind, hadde en panegyrisk hyllest av i Tromsøavisene for kort tid siden.

 2. Jeg får vondt i magen. Jeg skjønner nå hvorfor Pappa fikk brev i posten om at han skulle betale kr 13.824,- for hjemmesykepleie.

  • Ja, det er grunn til å få vondt både her og der! Men åpen politisk debatt om dette vil de ikke ha! Hverken Helse- og omsorgskomiteen eller kommunstyre får saka til behandling.

 3. Det er feil å si at Kristoffer Kanestrøm og FrP kun har innført betaling for praktisk bistand. Min far har fått all sin hjemmesykepleie definert som praktisk bistand i vedtak av 31.01.14 og med brev om at det skal betales for.

  • Hjemmesykepleie og praktisk bistand er jo to forskjellige saker. Jeg skjønner ikke helt hva som menes når du skriver at din far har fått hjemmesykepleie definert som praktisk bistand. I beskrivelsen som ble vedtatt i okt 2013 står det eksplisitt at bistand som er tildelt som hjemmesykepleie skal det ikke betales egendandeler for. Før byrådsvedtaket i feb iår var det heller ikke egenandel for matlaging tildelt som praktisk bistand, men for andre deler av praktisk bistand.

   • Før vedtaket i februar sendte Tromsø kommune ut et brev om “vedtak om praktisk bistand”. Det var datert 31.01.14

    For min demente far stod det at han hadde fått vedtatt 4 timer og 5 minutt praktisk bistand i uka. For dette skal han betale kr 13.824,- i året.

    Fire timer og fem minutt er ukas samlede tid fra hjemmesykepleien til min far.

    I pleieplanen til min far er hans behov for sykepleie nøye beskrevet av sykepleier. Alle punkter der er tydelig det som lovens forskrift sier er pleie og egenomsorg, altså daglig stell.

    Dette pleiebehovet er fra Kanestrøm flatt definert som “praktisk bistand”.

    Når Kanestrøm sier kr 180 i måneden og argumenterer med hvor lite det er trenger du ikke å ha regneferdighetene til Blomseth for å forstå at dette kan ikke Kanestøm tjene inn 1.000.000 på.

    Jeg har derfor som en følge av mine to leserinnlegg om dette sendt en påklage til Fylkesmannen med fars pleieplan vedlagt sammen med de to brev fra Tromsø kommune. Dette er gjort med kopi til Kanestøm og Helse og omsorgskomiteen.

    Jeg er av den overbevisning at byrådet har gjort en feil og oversett hjemmesykepleiens faglige arbeid med kartlegging av sykepleiebehovet og kallt alt praktisk bistand. Ingen privat vil overta et konkursbo. Et sted må det komme penger fra – pasientene.

   • God morgen!
    Du har nok større faglig kompetanse enn det jeg har. Jeg har forholdt meg til en forståelse om at det er vesensforskjell på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Tjenestebeskrivelsen som ble behandlet i okt -13 viser også det. Grunnleggende kreves det ikke egenandel for bistand definert som sykepleie. Dersom dette er blandet sammen i saka til din far, kan ikke jeg skjønne annet enn at du og dere har en god sak. Se forøvrig iTromsø idag der Kanestrøm igjen prøver å legge skylda på sitt initiativ til egenandel på matlaging som han tok i byrådet i februar, både på Serviceerklæringa fra 2006 og kommunestyret i okt-13.

   • Jeg har nå lest innlegget i iTromsø av 16. april. Kanestrøm kan ikke være rett sitert av Renate Pettersen. Vedtaket om betaling er gjort 27.02.14. Det viser til en lov av 2011. Da kan ikke Kanestrøm påberope seg lovlig grunnlag for å ta betalt for hjemmesykepleie i et vedtak av 2006. Det er fem år før loven av 2011 og åtte år før vedtaket han har gjort i byråd den 27.02.14. Jeg kan godt oversende de to vedtak som min far har mottatt fra Merete F. Moe og Kristoffer Kanestrøm sammen med pleieplanen utarbeidet av hjemmesykepleien. De er helt klar. Kanestrøms brev sier at min far skal betale for hjemmesykepleie. Han stresser også kr 180,- Det gjelder ikke den som har en pensjon på kr 170.490,- Den pasienten må betale 13.824,-. Jeg vil derfor følge opp mine brev til Kristoffer Kanestrøm, for om han er rett sitert kan han ikke være informert om hva sykepleie er og hvilke brev hans ansvarsområde har sendt ut.

   • Hei igjen Jan-Thore. Hjemmetjeneste tildelt som sykepleie, og ikke praktisk bistand, skal ikke belastes med egenandeler. Dersom din far har fått tildelt tid for tilbereding/servering av mat som en del av sykepleie skal det ikke være egenandel, heller ikke etter den nye ordninga. Har han fått dette tildelt som praktisk bistand, så innførte byrådet den 27.02.14, etter initiativ fra Kanestrøm, egenandel for tilbereding av mat. Tidligere var dette gratis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s