I beste eller verste mening

imageForan landsmøtet i Rødt

Det er flott det blir sporer til offentlig debatt om Rødts program og forestående landsmøte, ikke minst i Klassekampen. Denne gang, som så ofte før gis det framstillinger av ulike forslag der det er om å gjøre å tolke og framstille, “de andres” forslag i verste mening. Redaksjonelt har Klassekampen ikke akkurat heller bidratt til å skape større klarhet om hva de ulike forslag faktisk sier.
Etter min vurdering inneholder begge hovedforslagene mange gode, og en del uklare og dårlige formuleringer. For medlemmene, og ikke minst landsmøtedelegatene, som skal lese, forstå og gjøre seg opp en mening når avstemninga skal foregå, har en stor utfordring. Men jeg må med respekt å melde si at forsøkene på å framstille det ene forslaget som uklart, udemokratisk, og fra den gamle “AKP-fløya”, mens det andre er avklart, demokratisk og “ungdommelig”, savner grunnlag.
Braanen i Klassekampen
Slik sett forstår jeg redaktør Braanens leder fredag 25.april, der han uttrykker vansker med å få klarhet i hva forskjellene på de to forslagene er. Men i den grad han sier noe konkret negativt, er det om forslaget fra Dahle, Gulbrandsen, Rolijordet og Thomassen. Særlig vektlegger Braanen det de sier om framtidig styreform. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på å lese en tekst i verste mening. Det er knapt et eneste land i verden som har et parlamentarisk system som Norge. Betyr det at alle andre land i verden er udemokratisk? Betyr dette at om Norge en eller annen gang i framtida har et annet folkevalgt system er mindre demokratisk enn idag? Sjølsagt ikke, men anser man at en hver forandring vil bli til det verre, så kan man naturligvis trekke en slik konklusjon.
Hva og hvem er demokratisk
Ronny Kjeldsberg, leder av prinsipp-programkomiteen, som har fremma det andre forslaget sammen med Steinholt, Rezaee og Leraand, har leserinnlegg samme avis. Der påberoper han deres forslag som mer demokratisk, og framstiller det andre i negative ordelag. Kjeldsberg konkluderer med at dersom det andre forslaget får flertall, så vil det “være skadelig for partiet og skape store splittelser”. For meg lyder dette som en helt unødvendig og ubegrunna trussel, og ikke så veldig demokratisk.  Å lese, og fortolke hverandre i beste og ikke verste mening, er en god tradisjon og leveregel. Rødt er i en god utvikling, har fått flere medlemmer enn noen gang. Behovet for et demokratisk, radikalt og revolusjonært parti i Norge er stort. Jeg tror medlemmene og landsmøtedelegatene vil ivareta dette på en god måte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s