Byrådsleder Hilmarsens skryteliste

ØHjio mot øh Nordlys 13. og 16.okt.

Etter tre år som sjef i rådhuset i Tromsø presenterte byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) i innlegget «Valgkampen har startet» (Nordlys mandag 13.okt), sin skryteliste over hva byrådet har gjennomført. http://debatt.nordlys.no/article/valgkampen-har-startet

For noen dager siden la byrådspartiet Venstre v/byråd Jonas Stein og gruppeleder Marie Fangel frem hva Venstre har fått gjennomført med sin deltakelse i byrådet. I Nordlys` nye TV-kanal sa ordfører Jens Johan Hjort(H) i debatt med ordførerkandidat Jarle Aarbakke(Ap) at det viktigste han hadde utrettet var avtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget. Riktig nok en avtale som kom på plass etter at Hjort sjøl gjennom valgkampen i 2011 bidro til den sterkt antisamiske reaksjonen, spesielt i Tromsø. Flott at ordføreren senere bidro til å rette opp noe av dette. Dermed venter vi bare på hvilket byrådsregnskap og skryteliste Frp ville legge frem. Gruppeleder Blomseths utsagn om at, i allefall deler av byrådet, ikke har gjort «en dritt på 3 år», får vi inntil videre anse som et foreløpig regnskap.

Med under et år igjen til neste kommunevalg er det naturligvis viktig å legge et best mulig grunnlag for å gjenta suksessen fra forrige valg. Men regnskap kan være så mangt, til og med når de er revisorgodkjent. Det fikk vi jo erfare i Troms Kraft-saka.
Meravkastning?
Hilmarsens byrådregnskap er imidlertid mest interessant ut fra politiske betraktninger. Som en del av dette er det grunn til å spørre om byrådet, for en ekstrakostnad på over 15 mill kr, har levert mer enn de ville ha gjort i en formannskapsmodell?  Hvilke prosjekt er gjennomført som de ikke ville klart med det samme flertallet sammen med Frp og Venstre i formannskapet? Hadde ikke Sommmerlyst skole blitt igangsatt? Ville de ikke klart å stanse bygginga av E8 i Ramfjord også med formannskap? Hvilken meravkastning, for å bruke et relevant uttrykk, har byens befolkning fått for dette svært kostbare og innelukka styringssystemet? Her passer virkelig Jan Blomseths uttrykk; “ikke en dritt”! Tvert imot er det minst 15 millioner kroner årlig som kunne vært brukt til helt nødvendige kommunale velferdstiltak og drift.
Høyeste boligpriser
Hilmarsen framhever boligbygginga  og saksbehandlinga hos byutvikling som en byrådstriumf, at dette skyldes at kommunen i følge byrådet har blitt en JA-kommune. Byutvikling har i mange år, lenge før byrådet tiltrådte, vært i landstoppen i effektivitet, så det er ikke noe nytt. Men det som er nytt er at byrådet har blitt en ensidig JA-kommune for utbyggingsselskap, noe som ikke nødvendigvis kommer byens befolkning og øvrige næringsliv til gode. Det er derfor også verdt å merke seg at Hilmarsen ikke samtidig reflekterer over at Tromsø har blitt en by med landets høyeste boligpriser – noe som ikke minst skyldes at all boligbygging er styrt av utbyggingsselskapene, og byrådet ikke er villig til å bidra med aktiv kommunal boligbygging.

Det er etter vår oppfatning all mulig grunn til å avvikle den blåblå styringa av Tromsø. Rødt vil også følge opp vårt initiativ om å avvikle den fordyrende, innelukka og udemokratiske  byrådsmodellen etter neste kommunevalg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s