Om byrådets fortreffelighet

Bilde byrådets fortreffelighetNordlys 25.10.14

Jeg kan skjønne behovet byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) har for å presentere fortreffeligheten til byrådet og det nye styringssystemet.(Nordlys 22.okt.) Det koster jo om lag 70 mill kr ekstra i en valgperiode, så det er «helt naturlig», som Kråka i Kråkeklubben sier, at Hilmarsen forsvarer byrådets virksomhet så godt han kan. Men legges det fram noen dokumentasjon på at innbyggerne i Tromsø har fått igjen en ekstragevinst, eller som forsvarer dette svært kostbare og innelukka systemet med 6 byråder og 6 rådgivere, og der kommunestyret har blitt et sandpåstrøingsorgan? Nei, igjen er det særlig øking i boligbygginga Hilmarsen bruker som eksempel på byrådets handlekraft. Fakta om konjunktursvingningene i boligbygging i Tromsø, som i resten av landet, er Hilmarsen ikke villig til å ta innover seg. Tromsø kommunes egen boligbyggestatistikk fra 1983 til nå viser godt variasjonene. Toppen ble nådd med 3072 boliger i perioden 2005-2008, og historisk lav boligbygging i neste fireårsperiode 2009-2013 med bare 925 boliger. Nå er det en viss oppgang igjen. Det er markedet som rår. Dersom byrådet hadde tatt de helt nødvendige initiativene til å bygge kommunale boliger for utleie, da kunne byrådslederen imidlertid brisket seg. Men der byrådet satt foten satt ned.

At Hilmarsen synes at det er interessant, at Nordlys på lederplass og Jens Ingvald Olsen har uttrykt nokså like vurderinger av byrådet, er interessant. Er det mistenkelig? Har det mindre troverdighet? Er det en konspirasjon på gang når flere sier det samme om byrådet?

Det aller meste av de prosjektene innafor infrastruktur som Hilmarsen nevner er oppfølging av prosjekter som var initiert før de tiltrådte i 2011. Og når han trekker fram Transportnett Tromsø som skal ha utredning ferdig i 2015, så er jo dette i all hovedsak finansiert av staten (45 mill kr), og er et samarbeid mellom blant annet kommunen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Det vi savner er en oversikt over de særegne (positive)initiativene som byrådet har tatt, og som ikke ville blitt tatt dersom vi fortsatt hadde hatt rådmann og formannskap. Men i neste uke behandler kommunestyret en rapport fra byrådet om hvordan egne og kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Heldigvis viser denne rapporten at det store høyreideologiske prosjektet om privatisering av pleie- og omsorgssektoren hittil har mislyktes. Til nå har så godt som ingen blitt realisert på tross av iherdige forsøk; Mellomvegen 100(20 dagsenterplasser og 15 heldøgnsplasser), hjemmetjenesten og sentralkjøkkenet. Men byrådet gir seg naturligvis ikke! Rengjøringstjenesten som Fagrent utfører står for hugg fra byrådet, og hvor det eksplisitte målet, i følge byråd for finans, Anne Berit Figenschau, er å spare pensjonskostnader. Det vil si at de lavtlønte, i hovedsak kvinner, skal få en alderdom med enda dårligere pensjon.

Jeg synes det er kommet nok dokumentasjon både på at kommuneparlamentarisme(byråd) som styringsform, og ikke minst en blåblå politisk ledelse har vist at Tromsøs befolkning fortjener noe bedre.

Boligstat bilde

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s