Hvorfor fornekte og forvrenge, Walberg?

Om Olsens premissKlassekampen torsdag 27.nov.

Dette tilsvaret fra meg ble sendt til Klassekampen 27.nov, men kommer muligens ikke på trykk.
Maria Walberg, finanspolitisk rådgiver for AP på Stortinget henviser i tilsvar til meg i KK torsdag 27.nov til en rapport fra Adecco Solutions as til Arbeidstilsynet i 2011 om at de har innført lønnsstopp mellom arbeidsoppdrag. Dette begynte de med i 2009. Walberg bruker dette som dokumentasjon på at det var finanskrisa som utløste situasjonen med løsarbeidersystemet, innleie, useriøsitet, sosial dumping osv i byggebransjen spesielt. Hun skriver at det derfor ikke er riktig å legge hovedvekta på EØS-avtalen som årsak, som Olsen i Rødt, i følge henne, gjør.
Nå skreiv jeg faktisk (mand 24.nov i mitt innlegg  https://jensingvald.wordpress.com/2014/11/25/nar-begynte-det/) at det var EØS-avtalen og den påfølgende speilvendinga av sysselsettingsloven (at privat arbeidsformidling ble tillatt) ved årtusenskiftet, og at innleie ble generelt tillatt, som var grunnlaget for utviklinga. Dette slo umiddelbart inn i byggebransjen, og jeg tillot meg å nevne min 30årige erfaring fra denne bransjen som bakgrunn for min kunnskap på feltet. Jeg skreiv også at situasjonen ble ytterligere satt på spissen etter at krisa slo inn i 2008.
Denne omveltinga i ansettelsesforholda var en villet politikk fra AP, H, Frp (og V). Når AP, i opposisjon til en blåblå regjering, nå er inne i en radikalisering, registrerer jeg at det er liten vilje til å se sitt eget ansvar for den negative utviklinga vi har sett i stadig større deler av arbeidslivet. Walberg må gjerne gi inntrykk av at denne  utviklinga i ansettelsesforholda ikke er en villet politikk fra AP, men det er en forvrengning av historia. Jeg skjønner at mitt krav om beklagelse fra AP, for at de har stått for denne politikken, er fånyttes.

Jens Ingvald Olsen, tidl. bygningsarbeider, Tromsø Rødt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s