Krise-Jonas

Jonas SteinI et stort oppslag i Nordlys og Nord24.no torsdag 12.mars presenterer den nyutnevnte finansbyråd i Tromsø, Jonas Stein(V), et økonomisk krisescenario for kommunen, ansatte og innbyggerne.

http://www.nord24.no/Varsler__konomisk_bombe_for_Troms__kommune__Skal_forberede_omfattende_kuttlister-5-32-20442.html

50 millioner kr mindre skal,etter hans beregninger, bli disponibelt for Tromsø kommune i år. En massiv svikt i skatteinngangen skal være årsaken. Nå er det svært mange mekanismer som avgjør hvor store økonomiske midler Tromsø kommune vil ha til disposisjon. Skatteinngangen i Tromsø er bare en liten faktor. Men der har jo byrådspartiene sjøl bidratt til mindre inntekt ved å senke eiendomsskatten.

I tillegg har regjeringa, og deres støttepartier, V og Krf, senka skatteinntektene med mange milliarder kroner, slik at det blir mindre å fordele til velferdstjenestene i kommunenorge. Hovedårsaken til at Tromsø kommune, i likhet med resten av kommunene, får mindre penger til disposisjon er at dette er en ønsket politikk fra regjeringa der Venstre er et avgjørende støtteparti.

Det er et sentralt politisk mål for H, Frp, V og Krf at kommuneøkonomien skal svekkes.

Oljeøkonomien

Ellers så skal vi jo være glade for at vi ikke er en kommune som i særlig stor grad er avhengig av olje & gassvirksomheta, og at vi dermed slipper unna en stor lokal økning av arbeidsledigheta. Men når finansbyråd Jonas Stein trekker fram at reduksjon i investeringene i år som årsak til de reduserte skatteinntektene, må jeg virkelig stille spørmål om hvordan han kan dokumentere det.

For det ene er reduksjonen i oljeinvesteringer på omlag 30 milliarder kr fra et ekstremt toppår i 2014. Investeringene er tilbake det svært høye nivået det var i 2012-2013. Dessuten er det staten som dekker omlag 90% av investeringskostnadene, så staten sparer faktisk 26-27 milliarder kr på reduserte investeringer!

Inntektene til staten går imidlertid ned når oljeprisen går ned, ikke minst når oljeproduksjonen nå er bare omlag halvparten av toppåret 2001. Men oljeprisen regnes i dollar, og når kronekursen er kraftig redusert (over 8 kr for en dollar), er inntektene i kroner redusert langt mindre enn oljeprisen i dollar skulle tilsi. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at oljefondet (pensjonsfond utland) nå er i ferd med å passere 7000 milliarder kr. Dette er også årsaken til at bensin og dieselprisene i Norge knapt er redusert det siste halvåret.

Målet er privatisering

Byråd Steins forgjenger, Anne Berit Figenschau(H), lanserte liknende scenarier for «nødvendige kutt» i den kommunale virksomheta da budsjettbehandlinga starta i fjor sommer; «- Det nytter ikke med ostehøvel lenger. Kommunen må kutte hele virksomheter – », var hennes budskap i utvida møte i finans- og næringskomiteen. Hun fikk tydeligvis ikke gjennomslag i byrådet for de drastiske tiltakene. Nå ser det ut som Jonas Stein har tenkt å følge hennes intensjoner. Som økonomisk liberalist er han også en politisk spydspiss i kampen for å omdanne Tromsø kommune fra å være en driftsorganisasjon for gode velferdstjenester til en bestillerorganisajon for privatiserte og reduserte tjenester. Det var ikke tilfeldig at det var Jonas Stein som hadde byrådets hovedinnlegg i den fullsatte byrådssalen da øksa ble brukt mot de ansatte i Fagrent, da renholdsarbeidet til nærmere 60 personer ble privatisert.

Byråd Stein prøver å berolige ansatte og befolkninga med at kuttene skal gjøre på en god måte, og at det nå skal gjennomføres en konsekvensutredning, noe som i følge han aldri har vært gjort i Tromsø kommune tidligere. Til det er å si at det tidligere alltid ble gjort konsekvensutredninger i forbindelse med forslag til budsjettkutt, men byrådet har nok aldri gjort det.

At Nordlys på lederplass fredag gir full honnør til Jonas Steins storslåtte forsøk på å skape en felles kriseforståelse, og forklaring på reduserte kommunale inntekter, er for så vidt interessant. Men forklaringa er ikke riktigere av den grunn. Det blir tøffe tider i Tromsø, men prøv ikke å bortforklare årsakene.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s