Venstre skalker lukene.

Jonas Stein Venstre logo

Jens Ingvald Olsen, ordførerkandidat Rødt

Som en av de siste politiske handlingene før han reiste til Venstres landsmøte i Tromsø, leverte stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen et oppsiktsvekkende lovforslag på Stortinget, Representantforslag 85 L. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-085/

Venstre fremstilles ofte, og liker å fremstå som det liberale partiet som er sterk forkjemper for offentlighetsloven, og for stor åpenhet i den offenltlige forvaltninga. Men Venstre er også et maktparti når det trengs. I 2012, mens Elvestuen fortsatt var byråd i Oslo, fikk byrådet kraftig reprimande fra Sivilombudsmannen for brudd på offentlighetsloven. Byrådet i Oslo hadde nekta en journalist i ukeavisen Kommunal Rapport innsyn i saksdokumenter. Sivilombudsmannen slo fast, som riktig er, at byrådet er et folkevalgt organ, og hadde ikke rett til å unndra dokumentene fra offentlig innsyn. En liknende sak skjedde i Bergen, der det også er byråd, som i Oslo og Tromsø.

Sivilombudsmannens beslutning av 7.september 2012 ble sterkt mislikt av byrådene i alle tre byene. De har lenge planlagt hvordan de skal kunne fortsette sitt hemmelighold av saksdokumenter. Nå kommer svaret, og lukene skalkes skikkelig igjen. Tidligere byråd Elvestuen har representanter for H, Frp, Ap og Krf med som forslagsstillere til lovendringa. Lovforslaget ble levert tirsdag 7. april og vil bli behandla, og vedtatt, i Stortinget i vår. Lovendringa vil umiddelbart tre i kraft. Lovforslaget går kort og godt ut på at hemmeligholdet som Sivilombudsmannen sa var ulovlig nå skal bli lovlig. Det vil si at avisene, vi som er kommunetyrerepresentanter, personer som vil bli berørt av den kommunale saksbehandlinga, tillitsvalgte for ansatte osv, vil bli nekta innsyn i dokumenter som byrådet utarbeider eller bruker i saksbehandlingsprosessen. Alt blir nå hermetisk lukka helt til byrådet, som f.eks. i Tromsø, presenterer sitt endelige vedtak i det åpne ritualmøte hver torsdag kl 12.00-12.15.

http://www.nordlys.no/__Venstre_blir_hemmeligholdspartiet-5-34-130252.html

Lovforslaget begrunnes av forslagsstillerne blant annet med at dersom denne hermetiske lukkinga av saksbehandling ikke blir tillatt så vil byrådene foreta muntlig saksbehandling som da ikke kan etterspores! «Uttalelsene fra Sivilombudsmannen kan medføre at drøftelser finner sted muntlig i stedet for at det utarbeides skriftlige notater», skriver forslagsstillerne. De truer altså åpent med at byråd vil opptre helt ulovlig, og gjennomføre beslutningsprosesser uten skriftlig dokumentasjon. Det er nesten for utrolig til å være sant!

Tromsø Rødt argumenterte kraftig imot innføring av byråd i Tromsø i 2011, og hadde solid begrunnelse for standpunktet, ikke minst i forhold til den lukka politiske prosessen som ville skje. Dette har alle i Tromsø ettertrykkelig fått bekrefta også ble resultatet. Men nå skal det bli enda verre. At Venstre har med seg Høyre, Frp, Ap og Krf med seg i kampen for hindre velgernes og medias innsyn i viktige politiske prosesser som har stor betydning for dagliglivet til innbyggerne, er skremmende. Det er helt tydelig at disse partiene ikke «trivs best i öppna landskap». Men er det virkelig slik innbyggerne i Tromsø vil ha styringa av byen?

Dagbladet skriver på lederplass 11.april: http://www.dagbladet.no/meninger/dbmener/ , og viser at det er godt grunnlag for å reise kamp for å stoppe forslaget fra V, H, Krf, Frp og Ap.

Også VG skriver god og viktig lederartikkel om saka 13.april: http://www.vg.no/nyheter/meninger/norsk-politikk/effektivt-uten-demokrati/a/23433107/

Advertisements

2 thoughts on “Venstre skalker lukene.

  1. Jeg føler meg flau som sosialliberaler og dermed motstander av ideologier på de politiske ytterfløyer. Enten regimene er ultrarøde eller ultrablå har de en ting til felles globalt: Makten befinner seg i sin maktposisjon nettopp fordi borgerne ikke har innsyn i og kan kontrollere premisser for avgjørelser. Jeg betalte min medlemskontingent med glede da jeg så hva Venstre fikk til for asylbarn der de rødgrønne sviktet og Frp ønsket å forlenge “tøffhets-linka”.

    Men det Elvestuen nå er med på gjør det dessverre aktuelt å be om å få overført medlemspengene til Fritt ord-stiftelsen og be om å bli strøket som medlem. Det verste er at Venstre har stått i spissen for offentlighetsloven og meroffentlighetsprinsippet og nå snur 180 grader…nei, her er jeg helt på linje med Jens Ingvald Olsen! Han argumenterer godt i sitt innlegg for det Venstre alltid har stått for.

    • Takk for kommentar, Børre.
      Ja, det er overraskende at Venstre så til de grader stiller seg i spissen for dette lovforslaget. Trine Schei Grande ga under landsmøtet i intervju med Dagbladet(?) full støtte, og bagatelliserte lukkinga. Byråd Jonas Stein i Tromsø kalte i Nordlys lørdag min vurdering av lovforslaget som “tøv”. Deres sammenlikning med rådmannens administrative saksbehandling blir helt feil. Byrådet er et politisk folkevalgt organ som har fått svært store fullmakter; alle rådmannens og formannskapets fullmakter, samt overtatt en god del av kommunestyrets tidligere fullmakter. En svært stor del av fx Tromsø kommunes beslutning i saker kommer aldri til åpen politisk behandling, og når vi får de så følger det ingen dokumentasjon som viser hvilken prosess som har foregått i byrådet eller mellom byrådet og administrasjonen. Vi får kun byrådets endelige saksframlegg og innstilling til vedtak. Høringsuttalelser følger naturligvis med som vedlegg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s