For lite politikk i Troms Kraft as

TK for lite politikkNordlys 13.mai 2015

Byrådet har fått det som ble bestilt i «Anbefaling til felles eierstrategi for Troms Kraft as», fra utvalget leda av Svein Ludvigsen. http://www.tromso.kommune.no/anbefaling-til-felles-eierstrategi-for-troms-kraft.5756192-110070.html Nok en gang foreslås privatisering av Troms Kraft as. Bedriftsforsamlinga skal fjernes, og TK skal styres «profesjonelt og forretningsmessig», selskapet skal få sine styringsinstrukser fra (inntil videre) byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) og fylkesrådsleder Line Fusdahl(H). Siste rest av demokratisk folkevalgt kontroll av dette helt sentrale infrastrukturselskapet, Troms Kraft as, blir nå borte. Alt skal bli så profesjonelt og rent forretningsmessig nå. Det skapes et bilde av at det er bedriftsforsamlinga, og «amatørene» der, som er årsaken til det økonomiske uføret Troms Kraft as har havnet opp i de siste 10-15 årene. Faktum er et helt annet. Fra tidlig 90-tallet har det vært verdenskjente konsulentselskap som McKinsey, Coopers & Lybrand, økonomer, jurister, revisorer osv som har kommet med anbefalingene for hvordan Troms Kraft skulle utvikles. Og de har riktig nok vært backa opp av sentrale politikere i Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Et stort problem har vært at disse har møtt alt for lite motstand, noe som har fått store skadelige konsekvenser i mange sammenhenger. Men når det eneste lille demokratiske pustehullet skal fjernes, gjør man ondt verre.

Produksjon og levering av elektrisitet på en sikker og stabil måte er en av de aller viktigste delene av den samfunnsmessige infrastrukturen. Det nevnes så vidt av Ludvigsen-utvalget, men nærmest som en bisetning, før hovedvekta legges på at Troms Kraft først og fremst er en forretningsmessig virksomhet hvor generering av økonomisk avkastning og utbytte er det sentrale målet. Avkastning og utbytte skal minst være på samme nivå som om kapitalen var investert i et annet forretningsområde med samme risiko.

Derfor ender Ludvigsen-utvalget opp med en anbefaling, som har full støtte i byråd og fylkesråd, om at Troms Kraft as i bunn og grunn fortsette som tidligere; kjøp, salg, fisjon, fusjon, aksjeemisjon osv for ytterligere ekspansjon. Nå innafor det som kalles «kjerneområde», men med nøyaktig samme grunnleggende tenkemåte. Dermed åpner også Ludvigsen-utvalget for privatisering av Troms Kraft as, dog med den begrensing at det ikke skal skje utover lovens begrensing (33,3%)! Dette er nøyaktig samme forslag som Zachariassen-utvalget la frem i 2010. Det ble en stor politisk kamp om dette, og sjøl om også First House var involvert i prosessen for å få privatiseringsvedtaket gjennomført lyktes det ikke.

Ludvigsen-utvalget innser naturligvis at det , i alle fall nå, ikke er grunnlag for å anbefale annet enn å holde seg til «kjernevirksomheten» når selskapet tydeligvis skal vokse og vokse. Med utvalgets sammensetning og mandat er jeg slett ikke overrasket over deres konklusjoner, men det er likevel tankevekkende at så presumtivt kompetente personer, ender opp med så lite orginale anbefalinger. Den kapitalistiske tvangstenkinga sitter djupt. I lys av det er det også verdt å merke seg vedlegget til utvalgsrapporten skrevet av utvalgets konsulent, THEMA. De tegner et ualminnelig tåkefyllt bilde av energibransjen fram mot 2030. THEMAs utredning er nærmest å lese som et eneste stort forbehold om hva som sannsynligvis vil skje både innafor prisutvikling, regelverk, energikilder osv. Spørsmålet blir da om byrådet og fylkesrådet klarer å skaffe dette nødvendigvis geniforklarte styret i Troms Kraft as som ikke skal gjøre feil, og som skal bringe avkastning og utbytte av en ganske formidabel størrelse. Jeg håper at det er flere enn oss i Rødt som mener at Ludvigsen-utvalgets anbefalinger ikke er vegen å gå.

 

Advertisements

1.mai-appell Tromsø 2015

Jens Ingvald 1.maitale 2015

Jens Ingvald Olsen, ordførerkandidat Rødt

For 40 år siden, 1.mai 1975, deltok mange av dere som står på torget idag i et av de mest begeistra og oppløfta 1.maifeiringene noen gang. Seier for FNL! Seier for FNL!, runga i gatene. Vi heiste FNL-flagg på toppen av Tromsøbrua.

Dagen før hadde amerikanske helikoptre flykta fra USAs ambassadetak i Saigon i Sør-Vietnam, med det siste ambassadepersonellet og medlemmer av Kys Quislingregjering. Den amerikanske imperialismen hadde fått sitt største nederlag! Men USA etterlot seg et Vietnam og Indokina som var sønderbomba, og ukjent antall millioner sivile ble forgifta og lemlesta og 3-4 millioner ble drept. Plantegifta Agent Orange, som USA brukte, skaper fortsatt forferdelige lidelser for bondebefolkninga.

Det imperialistiske USA hadde lidd et historisk nederlag, men var ikke knust.

Seieren som ble vunnet betydde heller ikke at fremtida til folket i Indokina var lys, fremgangsrik og uten undertrykking. Men seieren hadde verdenshistorisk positiv betydning.

Seieren viste at det er mulig å vinne over noen som tilsynelatende er uovervinnelig!

Den inspirerte også den over 40 år lange solidaritetsbevegelsen for Palestina. Noe som vi ikke minst her i Tromsø kan være stolte vi har vært en viktig del av i alle disse åra. Det er bare 10 måneder siden palestinerne i Gaza ble utsatt for en ny voldsom og ekstremt brutal krig i over 50 dager fra Israel. «Protective Edge», der over 2200 ble drept, av disse var 551 barn. Hva hadde skjedd om 551 israelska barn hadde blitt drept?..

En menneskeskapt katatstrofe! En grovt folkerettstridig krig som Israel kommer helt straff-fritt ifra! Boikott Israel! Opphev blokkaden av Gaza! Free Palestine!

Dere som er her på torget skal vite at solidaritetsinnsatsen som dere er en del av betyr kolossalt mye for de som er innestengt i Gazas ghetto. Det har også bidratt til at byrådets sabotasje av vennskapsbysamarbeidet mellom Tromsø og Gaza har hatt mindre skadelig betydning enn byrådet skulle ønske!

Til høsten, etter valget, skal dette folk til folk-samarbeidet naturligvis gjenreises for fullt!

Bak islamistisk retorikk har terrornettverket IS begått bestialske overgrep mot kvinner, barn og menn i Irak og i Syria. At kurderne klarte å stanse i IS i Kobane etter over 50 dagers angrep var særdeles viktig, og et vendepunkt. Kurderne har kalt Kobane deres Stalingrad! Mens vårt Nato-allierte Tyrkia har kjøpt billig olje fra IS, tjent grovt på videresalg, og finansiert deres bestialske kriminelle virksomhet.

Den SMS-vedtatte bombekrigen mot Libya, som alle partiene på Stortinget sa ja til våren 2011, etterlot et sønderbomba og sundrevet Libya. 6 norske F16-fly fyrte av 567 bomber, der de aller fleste traff det som var målet, i følge den stolte forsvarssjefen. Libya ble umiddelbart et arnested og våpenarsenal for terrorgrupper,

og base for IS og skruppelløse menneskehandlere som beriker seg på tusener på tusener mennesker i den ytterste nød og fortvilelse, som sendes på dødsseilaser mot et Europa som egentlig er glad at ikke alle når fram i livet til ei strand i EU.

Hadde det ikke vært for i hovedsak sjømenn i sivil fart, og en islandsk kystvaktfartøy, som viser heltemot, menneskelighet og offervilje, hadde langt langt flere møtt sin våte grav i Middelhavet.

Krigstrommene lyder også i Europa. Igjen ser vi at om det er en rødgrønn eller blåblå regjering så er Norge blant de ivrigste i frontlinja sammen med USA og EU. I krisa og krigen i Ukraina har Solbergregjeringa latt Norge innta samme aggresive frontposisjon sammen med EU og USA som i Libyakrigen. Russlands annektering av Krim var folkerettstridig, og må fordømmes.

Men med sin helt entydige og uforbeholdne støtte til regimeskiftet i Ukraina, hvor halv og helfascistiske grupper har tette bånd til regjering, hær og politi, har Norge skada forholdet til Russland til et nivå som er helt uforsvarlig, bokstavelig talt.

Norge har allerede idag et av de høyeste militærbudsjettene i Europa i forhold til folketallet. Et militærapparat som de siste 20 åra er bygd om fra et nasjonalt forsvar til å bli en sentral del av Natos out of area-strategi. I denne perioden med tilsynelatende nedrustning har forsvarsbudsjettet økt fra 30 til nesten 45 milliarder kr. Og snart kommer 52 F 35 fra USA til vanvittige 80 mrd kr..

Oppe i rådhuset styrer noen med sterke ideer fra det samme USA. Fra Tea-Party-bevegelsen. De bidrar til at det er også andre steder enn i militærapparatet det hoper seg opp milliarder. Norlandia (don`t care) har blitt milliardkonsern bl.a. med grunnlag i barnehagedrift i Tromsø.

Ungene, ansatte og foreldre som er knytta til Strimmelen og Åsgård barnehager er de siste som har måttet betale prisen for dette. For to år siden inngikk det blåblå byrådet avtale med Norlandia Care og Læringsverkstedet for etablering av nærmere 200 nye barnehageplasser, noe som har medført en stor overkapasitet. Nå benytter Høyre, Venstre, Frp sjansen til å legge ned to utmerka kommunale barnehager!! Dette for å sikre at de private milliardselskapene får fyllt opp sine plasser. Er det sånn vi vil ha det i Tromsø?? Nei, og atter nei!

Vi ser det på område etter område i den kommunale virksomheta at det ikke er innbyggernes ve og vel Hilmarsen & co er opptatt av. Seinest onsdag i kommunestyret forsvarte byråd Kanestrøm fra Frp at de måtte ha 4-årige avtaler når de privatiserer hjemmetjenesten sånn at bedriftene kunne har trygghet for sine inntekter! Samme argumentene brukte byrådet da de starta privatiseringa av Fagrent;

«Bare» 25% privatiseres nå slik at «markedet» skal klare å svelge unna det som kommer i dette nye store sugerøret i kommunekassa. De store kvinnearbeidsplassene i kommunen er utsatt for byrådets angrep.

I det mer eller mindre skjulte etableres det flere sugerør i kommunale virksomheter. Jeg tenker ikke bare på saka som nå er under politietterforskning i Flyktingetjenesten, men i samme tjeneste gis det oppdrag som har vært kommunal til private uten at noe åpent politisk organ får vite noe..Før vi i Rødt tok tak i dette.

Havet er uendelig stort – trudde vi før. Hiv skiten på havet – så blir den borte! Men siden det likevel ikke var uendelig stor har det blitt brukt milliarder av kroner for kloakkrensing, det er forbudt å kaste søppel på havet fra skipstrafikken. Men nå teppelegges kysten og sund og fjorder med lakseoppdrett som forskyner havet med dritt som bare i Troms tilsvarer mange millioner mennesker! Det rike og betydningsfulle kystnære fisket er trua rent fysisk, og av regjeringas privatisering av fiskeressursene som vi eier i fellesskap.

Enorme mengder kjemisk avfall fra gruver tillates fylt i fjordene. I jubelen over at temperaturen på jorda er fyrt opp, har regjeringa også flytta iskanten nordover slik at oljefyringa av kloden skal gå enda raskere. Tromsø kommune har brukt flere hundre millioner kr og etablert svære områder på Tønsnes og i Breivika for petrobusiness som ikke kom. Her kan Tromsø bli en pionerby for landbasert oppdrett! Få dritten på land!

Jeg er svært glad for at Rødt fikk flertall i fylkestinget i Troms før jul for forslaget om at fylkeskommunen skal bruke bestemmelsene for arbeidstid og midlertidighet i den gamle arbeidsmiljøloven, og ikke den nye blåblå utgaven! Det var bare Frp Høyre og halve Venstre som stemte imot!

Kommunesektoren og hele det norske arbeidslivet er under stort press på grunn av EØS-avtalen, og konsekvensene av den. Store deler av min bransje, byggebransjen, er rasert, og gjort om til en slagmark for enorm økonomisk kriminalitet, grov sosial dumping, svekking av fagbevegelsen. Dette har pågått i over 15 år! Det har ramma transportbransjen med full tyngde – vi ser det i den pågående havnearbeiderstreiken.

Bli med i kampen i lag med masse fagforeninger og fagforbund for å si opp EØS-avtalen! Nå risikerer vi å se noe liknede i det som har vært offentlig sektor skal privatiseres. TISA og TTIP avtalene vil forsterke denne negative utviklinga, og gjøre en reversering av privatiseringa ulovlig!

Vi i Rødt har i mange år kjempa for et åpent lokaldemokrati. Vi har snart i 4 år har det mange kaller en ekstremutgave av byråd. Joda, de fører en forferdelig politikk bak stengte dører, men det er helt i samsvar med grunnlaget som H, Frp, V og Ap vedtok da de valgte byrådsmodellen. Om kort tid kommer Stortinget til å vedta at kommuner med byråd skal få lov til enda mer hemmelighold. Men uansett hva som skjer så vil vi være garantist for å sørge for at dagens byråd blir fjerna,- og skal de bli fjerna lengst mulig unna, må dere ikke nøle med å stemme Rødt.

Som ordførerkandidat for Rødt er jeg glad for å kunne si at i kommunevalget er parola fra Tromsø Rødt:

Åpenhet – Tillit – Solidaritet!

Takk for oppmerksomheten.