Den store læremester, Jonas Stein

Venstre logo«Finansbyråden må kun ha én interesse; fellesskapets interesse», skriver nåværende finansbyråd Jonas Stein(V). Utsagnet kommer i en artikkel han har på trykk i Tromsøavisene tirsdag 22.september. Du kan også lese den her: http://www.itromso.no/meninger/debatt/article11590270.ece

Det er et utsagn også jeg kan slutte meg til. Men hvordan kan en byråd som hevder dette, frata omlag 60 renholdsarbeidere jobben for å la et privat selskap gjøre profitt i kommunens lokaler i Tromsdalen. Likeså når han har latt ISS overta drifta av det kommunale sentralkjøkkenet, og der en umiddelbar effekt er at sykehjemmene må betale langt mer for maten. Torsdag denne uka skal byrådet vedta å konkurranseutsette innhenting av kommunens næringsavfall, det vil si alt avfall fra alle kommunale virksomheter, eiendommer og utfartsområder i Tromsø; Dette har til nå vært en helt sjølsagt og naturlig del av oppgavene til det kommunalt eide, og godt drevne renovasjonsselskapet Remiks as. Nå går byrådet inn for å svekke en viktig del Remiks virksomhet, og la et privat selskap kunne hente profitt også fra denne delen av Tromsø kommunes virksomhet, og det er nettopp finansbyråd Jonas Stein som skal skrive under kontrakten. Refleksjoner om hva som er fellesskapets interesse er kanskje ikke så veldig fremtredende for finansbyråden likevel? Er det en annen agenda han har for sin belæring av oss som har vunnet valget? Jonas Stein nevner en konkret person i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, og som han gir en knusende dom som diskvalifisert til å kunne innta en post som finansbyråd i Tromsø.

Så fremfører Jonas Stein en belæring av Rødt, og ikke minst undertegnede, om hvordan og hvem som velger byråd. Joda, vi har fortsatt mye å lære. Men denne belæringa har vi ikke behov for. Sjølsagt vet vi at det er kommunestyret som velger byråd. Da Jonas Stein og det øvrige byrådet ble foreslått av Øyvind Hilmaren(H)/Jan Blomseth(Frp) og Marie Fangel(V) den 19.okt 2011 stemte Rødt sammen med resten av opposisjonen imot. Dersom det skal velges byråd under konstueringa 14. okober i år, og Aps gruppeleder fremmer forslag på byråd som kommunestyrerepresentantene mener ikke er kvalifisert, kan/bør de stemme imot. I fylkestinget er det imidlertid en annen ordning. Der beslutta fylkestinget dessverre i mars 2012 å gå over til «utpekingsalternativet», (kommuneloven § 19,A). Det var kun Rødt som gikk imot å frata fylkestinget denne oppgaven og overlate til fylkesordføreren å utpeke fylkesråd. Dette skjedde første gang da fylkesrådet som ledes av Line Fusdahl(H) tiltrådte i januar 2014. I forbindelse med endringa av måten fylkesråd etableres skrev jeg artikkelen «Statsmininster Celina Midelfart». Du finner den her: https://jensingvald.wordpress.com/2014/01/05/statsminister-celina-midelfart/

Når det gjelder å kun ivareta fellesskapets interesser, som Jonas Stein gjør seg til talsmann for, og med den nær forestående beslutninga angående Remiks, kan man jo spekulere om også andre hensyn teller for Jonas Stein som byråd for finans. En ikke usannsynlig budgiver for innhenting av Tromsø kommunes næringsavfall er det privateide Perpetuum.as.

Advertisements

Skjalg Fjellheims blow-out.

Jens Ingvald Olsen 50mm 2015 Av Jens Ingvald Olsen, fortsatt ordførerkandidat Rødt

Til stor begeistring fra sin tilkommende sjef, Anders Opdahl, begår kommunikasjonsrådgiver Skjalg Fjellheim artikkelen «Formann Olsen» i Nordlys onsdag 16.sept. Sjefredaktøren i Nord Norges største avishus kommenterer dette slik på Facebook: «Skjalg Fjellheim på sitt mest nådeløse. Og nå som vi i pressen får enda mer å gjøre med Jens Ingvald i form av en maktskikkelse, trenger han et kallenavn. Jeg foreslår Jio. Det klinger godt!»

Utgangspunktet til Fjellheim er påstanden hans om at; «-vi kan tross alt ende opp med en ordfører som benyttet valgkvelden til å hylle den kinesiske kommunistlederen Mao Zedong.» Fjellheim benytter så dette påståtte initiativet overfor Dagbladet der jeg ble intervjuet, til forsøk på karakterdrap av undertegnede. Han maner frem en fantasifortelling om de mest obskure besøk jeg som eventuell ordfører vil motta. For å arrangere dette «skrekkbilde» gjengir Fjellheim bare den delen av sitatet som passer inn i hans overordna prosjekt med sin kommentar. Det som imidlertid er gjengitt i Dagbladet, og som også blir gjengitt av Nordlys i et nyhetsoppslag fra Dagblad-intervjuet lyder slik: – Mao var en stor frigjøringsleder, og bidro til å løfte hundrevis av millioner ut av fattigdommen i Kina. Men han gjorde feil som alle andre mennesker, sier Olsen.

– Jeg anser ikke at Mao var en despot. Men han gjorde store feil under utviklingen av Kina, og på den måten forårsaket han at mange mistet livet, sier Olsen. Andre setning tolker Skjalg Fjellheim entydig som at jeg mener den nærmest var noe hverdagslig over feila (og overgrepene) som ble gjort under Maos sjefstid, og som hvem som helst kunne gjort. Poenget mitt er imidlertid å påpeike at Mao var et menneske, og ikke en ufeilbarlig Gud. I Fjellheims fortelling passer det derfor ikke inn å sitere siste del av utsagnet: – Men han gjorde store feil under utviklingen av Kina, og på den måten forårsaket han at mange mistet livet, sier Olsen. http://www.dagbladet.no/2015/09/14/nyheter/tromso/valg15/politikk/innenriks/41086703/

I det politiske arbeidet jeg holder på med, og har holdt på med i alle år har jeg vært imøtekommende og svart ærlig og oppriktig på spørsmål fra journalister. Det har jeg tenkt å fortsette med. Jeg har ingenting å skjule eller dekke over.

Når jeg mandag ettermiddag ble oppringt av en journalist i Dagbladet om kommunevalget i Tromsø, og plutselig blir spurt om hva jeg mente om Mao, sa jeg relativt nøyaktig som Dagbladet har gjengitt. Det var naturligvis ikke hverken tid eller rom for å utdype på en grundig måte hva som har skjedd i Kina fra 1920-tallet til nå. Mulig Skjalg Fjellheim mener det ikke var riktig å kjempe mot den japanske invasjonen og okkupasjonen, ei heller å kjempe mot Chiang Kai Chek. Vi kan gjerne diskutere utviklinga i Kina i en annen sammenheng. Det er mulig jeg er naiv, men ser ikke den umiddelbare forbindelsen mellom valget i Tromsø og Maos Kina som flere mediahus er opptatt av. Jeg må imidlertid på ære og samvittighet si at hverken jeg eller Rødt hadde noe ansvar for det som skjedde i Maos Kina. Jeg tar selvsagt fullstendig avstand fra alle angrep på sivile og alle former for brudd på grunnleggende menneskerettigheter det være seg i USA, Russland, Kina og Israel eller andre steder, nå og i historia.

Vi hadde også en forløper til Fjellheims prosjekt da de to Frp-kandidatene Blomseth og Jørgensen oppsøkte «iTromsø», og proklamerte at Tromsø ikke kunne ha en kommunist som ordfører. Dette utspillet for å skade Rødt og min troverdighet falt som vi vet i fisk. Den kraftigste økninga for Rødt på meningsmålingene kom etter dette utspillet. Valgresultatet er nå alle kjent med, og mye tyder på at jeg også ved dette får mange personstemmer på andre partilister. Vi har klart å frata det blåblå byrådet makta i rådhuset. Rødt har blitt klart større enn Frp i Tromsø. Fortsatt gjenstår mye arbeid før en politisk ledelse av Tromsø kommune er etablert. Rødt vil bidra konstruktivt til at dette skal lykkes.

Det blåser en venstrevind og solidaritetsvind over Europa. Vi ser det i Hellas, Spania, Tyskland og England. Den har også nådd Norge. I 1848 sa Karl Marx : «Det går et spøkelse over Europa, – kommunismens spøkelse». Her i Tromsø sliter tydeligvis mediahusene og kommentariatet med å løse «mysteriet Olsen». Skjalg Fjellheims blow-out bragte neppe frem noen nye spor i saka.

http://nordnorskdebatt.no/article/formann-olsen

I Frps lekegrind

Kartet viser alternativene som er anbefalt.

Byråd for byutvikling, Alvarstein(Frp) jubler over at nesten et hundretalls av hennes egne begrunna forslag til boligetableringer ble knust! Ole M.Johansen, (Frp) jubler om mulig enda mer. Endelig fikk han flertall, ved hjelp av Venstre, Krf, H, og av alle; Ap, for at ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya skal gå via Håkøya. I begeistringsrusen sier han til ” iTromsø”, fredag at det skal bygges bru, og ikke tunnel, eller senketunnel, som inntil nå har vært Ole M. Johansens kampsak. Bruforslaget har “miljøpartiet” Venstre også prøvd å redde sin ære på. I følge Ole M. skal det legges ei fylling på en kilometer fra Tromsøya til der brua starter. – Brua blir bare litt lenger enn Vegvesenets forslag fra Langnes til Selnes, sier han til avisa. Dessuten blir fyllinga gratis, hevder han, fordi det er de utsprengte steinmassene fra den nye tunnelen under Tverrforbindelsen som skal brukes. Nå har vel hverken en forskalingssnekker eller en drosjeeier fagkompetanse til å vurdere konsekvensene ved dette forslaget. Men jeg våger likevel å trekke frem noen sider. Det er omlag 4,5 km der traseen er foreslått. Brua blir dermed 3,5 km med en km fylling. Det vil si dobbelt så lang som SVVs bruforslag. Å legge ei fylling med masser fra tunnelsprengning i den sterke strømmen i Sandnessundet er noe Ole M. bør tenke over minst en gang til. Men det spørs om det nytter. Vi har jo fått ettertrykkelig slått fast fra byrådet og fra byrådets fremste representanter i kommunestyret at faglige vurderinger skal man ikke høre på. Det er å innføre “embetsmannstaten”, slik Høyres Tor Arne Morskogen uttrykte det i en replikk til undertegnede i siste kommunestyremøte. Det viktigste målet for ny Kvaløyforbindelse er altså etablering av en ny “kystriksveg”, og ikke det som faktisk var kommunestyrets og Transportnett Tromsøs bestilling til Statens Vegvesen, nemlig å sikre en mest mulig miljøvennlig, bilreduserende og kostnadseffektiv kapasitetsøking for den store og voksende befolkninga i “Kvaløybyen”. Frps ønskedrøm om økende privatbilbruk vant dessverre en knusende seier i kommunestyret, og vi konstaterer at Ap og Venstre har havna i Frps lekegrind. Kaosbyen Grunneierne fra Eidkjosen og sørover Kvaløya som nå har fått sine eiendommer definert til boligformål har sjølsagt store dollartegn i øynene. Men å sette i verk kostnadskrevende reguleringsarbeid nå for å innkassere millionene, kan være en stor risiko. Byspredninga som kommunestyrets flertall har vedtatt er stikk i strid med internasjonale, nasjonale og lokale målsettinger for klima, miljø og folkehelse. Dette kombinert med at Frp har fått gjennomslag for sin politikk om at enhver grunneeier har rett til å hente maksimal verdi ut av eiendommen, som i bynære områder vil si regulering til boligformål. I lys av dette må vi se vedtakene om de store inngrepene i grøntområdene på Tromsøya. Heldigvis vil Ap prøve å annulere vedtaket om boligbygginga mellom Hamna og Mortensnes. Mens område i Doktordalen i Tromsømarka ble, med Venstres støtte, vedtatt av byrådspartiene, som også ga støtte til Aps forslag om boligbygging på Sorgenfri. Det har jo litt av tragikomediens trekk nå Ap foreslår en helt nødvendig verneplan for Tromsømarka – vern før de sjøl og høyrepartiene vedtar ytterligere boligutbygging. Allerede før kommunens nye arealplan ble vedtatt var det satt av områder for flere tiårs boligproduksjon. Det er, slik Rødt ser det, en illusjon å tro at det blir bygd flere boliger når stadig nye områder settes av til boligbygging. Arealmangel eller manglende reguleringsplaner har aldri vært et hinder for boligbygging i Tromsø. Boligproduksjonen styres i all hovedsak av utbyggingsselskapenes og deres samarbeidspartneres ønske om maksimal profitt. Derfor bygges det ikke boliger ut fra boligsøkendes behov for en god og rimelig bolig.