En kampestein i Tromsø sentrum

ImageAv Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt og medlem i byutviklingskomiteen

«Byggets utforming springer ut fra en idé om å fremstå som et «isfjell» eller en «bre», der utforming av bygget forholder seg mer til landskapet, og fjellene rundt Tromsø, enn omkringliggende bygninger. Det er en intensjon at volumet skal kunne avleses mer som en skulptur eller objekt enn en bygning, bl.a. for å visuelt redusere byggets skala i forhold til omgivelsene. Oppbrytning eller fassettering av bygningsvolumet ved hjelp av skrånende vegger og takflater, knekklinjer i fasaden og utkraginger over plassrommet på tomten og hotellinngangen fra Strandvegen er med på å bryte ned volumet slik at byggets skala blir vanskelig å avlese.»

Dette sitatet er fra reguleringsplanforslaget for Buchardt-hotellet i Tromsø, plassert på dagens parkeringsplass på nordsida av Polarmiljøsenteret. «Planforslaget anses som tilstrekkelig gjennomarbeidet og anbefales lagt ut til offentlig ettersyn i 8 uker.», sier byrådet i sitt vedtak 27. juni. Sjelden har jeg lest en slik manipulerende fremstilling av fakta som i dette reguleringsplandokumentet. Det gjelder presentasjonen av selve bygninga, men også historia rundt dette prosjektet.

Folk er på bakken

Hotellet blir et gigantbygg som blir over dobbelt så høyt som Polarmiljøsenteret, og vil rage til kote +65m, nesten 20 meter høyere enn høyblokka på Fylkesbygget. Det lages bevisst en illusjon om at det er langt mindre, og Buchardt sier rett ut at han ikke forholder seg til bygningene i området, men til fjella rundt Tromsø! Og, slik jeg ser det, han forholder seg heller ikke til folk i Tromsø; for det er svært få tromsøværinger som har vinger, og ser byen fra lufta! De fleste oppholder seg faktisk på bakkenivå!  Hotellet skal ha 345 rom og en stor konferansehall. Likevel hevdes det at «Planforslaget vil generere minimalt med biltrafikk og parkeringsbehov.» Naturligvis vil det bli både stor taxi og busstrafikk, samt vanlig personbiltrafikk gjennom området.  Det er derfor oppsiktsvekkende at hele området mellom hotellet, Polaria og Polarmiljøsenteret skal være et «shared Space», det vil si en betongflate uten markerte skiller mellom trafikkareal og gang-sykkelareal. Buchardt vil vel kanskje også dele tomtekostnadene?

Byplanmessig er dette en omfattende privatisering i Tromsø, og jeg tror man knapt vil finne maken i noen (annen) sivilisert by. Dette området av Tromsø er dominert av en rekke offentlige og allmennyttige virksomheter. Fylkesbygget, Fylkesmannen i Troms, Statens Vegvesen, Tromsø Kunstforening, Polarmiljøsenteret og Polaria. Midt mellom disse får Buchardt plassert sitt hotell! En hotellbygning som reguleringsmessig burde hatt et stort rom rundt seg for å komme til sin rett. Nå klines det tett opp til kontorvinduene på Polarmiljøsenteret, og «knuser» området rundt. Et poeng som Buchardt jo for så vidt også innser, men «ikke forholder seg til». Han forholder seg heller til et fjell på Kvaløya som man med ett bestemt utkikkspunkt i Tromsdalen vil se over hotellet.

Slipper konsekvensutredning.

Utbygginga skal gjennomføres som en «paragrafutbygging», og i følge planen være 15 000 m², så man skal slippe obligatorisk konsekvensutredning. Dette er nøyaktig samme areal som for Aker Solutions prosjekt på sørsida Polarmiljøsenteret, som byrådet også har bestemt skal slippe konsekvensutredning.  Den største samtidige utbygginga i Tromsø sentrum noensinne, på samlet 30 000 m² slipper altså unna for å spare noen kroner! Dette på tross av at Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II har en grense på bare 5 000m² der konsekvensutredning kan vurderes. Denne kolossale utbygginga skulle sjølsagt vært konsekvensutredet, og vi får sette vår lit til at noen av de offentlige myndighetene fremmer krav om dette i høringsrunden.

Det er sommerferie når planen ligger ute til høring, men jeg vil med litt omskriving av Jan Eggum spørre: Hvor er alle arkitektene? Og hvor er alle de andre som bryr seg om byen vår?  

http://www.tromso.kommune.no/plan-1775-detaljregulering-for-tromsoe-hotell.5248533-167939.html

Advertisements