Hundreogett ute

101 milliarder kr netto ble tatt ut av oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland(SPU) i 2016. Denne oppsiktsvekkende informasjonen kom frem da årsrapport 2016 for fondet ble lagt frem 28.februar. For første gang i fondets historie tok regjeringa ut mer penger enn det ble satt inn i skatt og andre statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten. Sjøl om avkastninga i utlandet var på hele 447 milliarder kr ble det en samlet vekst på markedsverdien av SPU på bare 35 mrd kr. For i tillegg til netto uttak på 101 mrd kr ble verdien redusert med 306 mrd kr på grunn av sterkere kronekurs i 2016. SPU som fra 2005 til 2015 har hatt en nærmest eksponensiell vekst bråstopper i 2016.

 

Med et fortsatt investeringsnivå i petroleumsvirksomheta på mellom 150 og 200 milliarder kr, kombinert med en oljepris på dagens nivå lav vekst(om noen) i produksjonsvolum, vil skatteinntektene fra petroleumsvirksomheta fortsette å være historisk lav. I 2016 var skatteinntekten, i følge SSB, bare 41,1 milliarder kr. Dette er en nedgang fra 103,7 mrd kr i 2015. I 2012 var skatteinntektene hele 228,7 mrd kr fra petrovirksomheten.

1000 milliarder kr skal de neste 12 årene brukes på investeringer i samferdel, skal vi tro Solberg-regjeringas forslag til nasjonal transportplan(NTP) 2018-2030. Det vil si omlag 83,3 milliarder kr pr år. Dersom dette blir gjennomført, noe mange riktignok trekker i tvil, vil vi oppleve samme kostnadseksplosjon i bygge- og anleggsvirksomheten som vi så i oljeservicenæringa under klondyke-tida fra 2005-2015. Det blir færre meter vei og jernbanelinjer for pengene, men desto flere milliarder kr i lommene på de store nasjonale og internasjonale entreprenørkonsernene og investeringsfondene. Solberg-regjeringa er i ferd med å iverksette en historisk sløsing med den norske nasjonalformuen i et populistisk jippo for bilistpartiet Frp, og sentraliseringspartiene V og Krf, mens de nesten tåredryppende forteller om det grønne skiftet. Høyres venner med kapitalmakta klarer neppe å skjule sine feteste smil.

Advertisements

Høyre, Venstre og Frps boligbusiness

ImageAv Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt og stortingskandidat.

 
Det kommunalt eide eiendomsselskapet, Arnestedet Eiendom as, skal nå få bein å gå på. 
Fungerende byrådsleder, Kristoffer Kanestrøm, Frp presenterer i lørdagens iTromsø hvordan deres forretningside for Arnestedet Eiendom AS skal utvikles; – ” Fremtidens Otium” skal bygges på Mortensnes. Ca 40 eldreboliger skal bygges der. Det meste er klart og; – “Dermed gjenstår det bare å få gitt eiendommen til Arnestedet Eiendom AS, slik at de kan få satt i gang selve byggeprosessen”, sier Kanestrøm til avisa.  – “På sikt kan kommunen bygge mellom 300 og 400 boliger her.”, avslutter han. Boligpolitikken til Høyre, V og Frp i Tromsø kommer nå virkelig for dagen!
 
For, hva er det egentlig vi er vitne til i denne saka? Byrådet og deres partier, H, Frp og V vedtatt at det skal komme  5 millioner kr i årlig utbytte fra Arnestedet Eiendom AS. Gjennom dette selskapet skal nå (eldre) leietakere i boligene skvises for at dette utbyttet skal se dagens lys. Leietakerne som har god nok økonomi skal betale husleie av egen lomme, mens for mange andre vil det være  bostøtte som skal finansiere store nok leieinntekter til Arnestedet Eiendom AS slik at de kan betale 5 millioner kr i utbytte til byrådet! 
 
Eldre boligtrengende skal nå bli Høyre, Frp og Venstres økonomiske  melkeku!  Byrådet gir med den ene hånda og tar dobbelt igjen med den andre! Lommeboka til eldre skal vrenges og kommunens helse- og sosialbudsjett tappes! Det er flott at dette blir presentert to måneder før valget, slik at vi får et godt innblikk i hva vi kan forvente hvis de samme partiene får regjeringsmakt!