Årets folkegave er på 11,7 milliarder kr

“For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.” (Matteus 25:29). Det er ikke utelukket at dette mottoet lå til grunn da Stortinget i 2004 vedtok ordninga der det hvert år 3 uker før jul bekjentgjøres hvordan Norges største julegave fordeles. Som vanlig de siste årene er Kjell Inge Røkke en av de heldigste. Oljeselskapet, Det Norske, som han kontrollerer mottar over 1,3 milliarder kr for “skatteåret” 2012. Men relativt sett er kanskje selskapet der tromsømannen Johan Petter Barlindhaug er største aksjonær og styreleder, North Energy as, den største heldiggrisen; Over 415 millioner kr tilfalt dette selskapet, som har omlag 40 ansatte. De mottok altså over 10 millioner kr pr ansatt for 2012!!

http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/Pressemelding%20fra%20Oljeskattekontoret.pdf?epslanguage=en-GB

Denne vanvittige ordninga satte ny utbetalingsrekord med 11,7 milliarder kr i 2012, og selskapet North Energy as har de siste 5 årene mottatt over 1,5 milliarder kr fra statens skattekasse for, i prinsippet, ikke å finne olje/gass. 78% av letekostnadene dekkes gjennom denne største subsidieordninga i Norge. Det gir også grunnlag for at en liten bedrift på omlag 40 kan ha 9-10 direktører med millionlønninger.

Skal vi kunne fortsette med disse monstersubsidiene har vi naturligvis ikke råd til Videregående skoler i hver krik og krok,  gode pensjonsordninger for vanlig folk, eller skolefrukt til barna i grunnskolen.

Advertisements

Regjeringa gjør knefall for Røkke.

Av Ingeborg Steinholt, 1.kandidat Rødt Nordland, Synnøve Thomassen, 1.kandidat Rødt Finnmark, Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms

Rødt i beklager sterkt at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansendropper forslagene om å stramme inn trålernes leveringsplikt til kystanleggene i Nord-Norge. Dette er helblå og distriktsfiendtlig politikk som dessverre ikke møter noe synlig motstand internt i regjeringa.

I en pressemelding 6. november da høringsforslaget om innstramming i leveringsplikten ble sendt ut, skrev ministeren følgende: «Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes.»I en pressemelding fra den samme ministeren 18. juni er budskapet at de store trålerrederne slipper samtlige forslag til innstramming i leveringsplikten. Samme dag steg aksjekursen til Røkkes Havfisk ASA med 5,9 prosent. Høringsuttalelsene fra kystkommuner i Nordland og Finnmark viser stor støtte til innstramming i leveringsplikten. Alta kommunes uttalelse er representativ i så måte når de skriver at «dette er svært viktig for bosetting og næringsutvikling i kyst-Finnmark».

I utgangspunktet ga Ap i alle de tre nordnorske fylkene også full støtte til innstramming. Dessverre slår Finnmark Arbeiderparti full retrett, og får stilltiende følge av de andre fylkespartiene. Stortingsrepresentant Ingalill Olsen uttaler til ABC Nyheter at Finnmark Ap «aksepterer hva ministeren sier, for det er hun som har helhetsbildet.»

Vi vil minne om at da Røkke ble tildelt de enorme rettighetene, forpliktet han seg til å levere fisken til landanleggene. Nok en gang ser vi at sentrale politikere bøyer av for storkapitalen og ofrer kystbefolkningens interesser på profittens alter, mens lokalavdelingene av partiene følger lojalt etter.

Rødt mener det er i landsdelens interesser å inndra trålerkonsesjonene og fordele dem ut til kystflåten. Det er dette som må være innholdet i å tilbakeføre fiskeressursene til lokalsamfunnene, og slik sikre arbeid og bosetting langs kysten. Dette er også den eneste strategien for at vi skal kunne hevde Norges rett til forvaltning av fiskeressursene. Når fiskeressursene går på børs, kan vi ikke lenger hevde nasjonale grenser og nasjonal forvaltning.

Kystbefolkningen trenger ikke flere representanter på Stortinget som lar seg presse til å bøye av hver gang Røkke eller andre milliardærer roper varsku. Tvert imot trenger vi representanter som vil gjøre det enkelt og billig for unge folk å bli fiskere, reversere ordninga med omsettelige kvoter, avvikle den private eiendomsretten til fisken i havet og gjeninnføre trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene.

Rødt vil stå på for disse kravene, for i motsetning til mange andre politikere, sier vi ikke en ting før valget og gjør noe annet etterpå. Rødt er ikke til salgs, og det er ikke kysten vår heller!

1.mai 2013 appell på Stortorget Tromsø

Et 20-årig Høyrestyre i Tromsø nærma seg slutten.

Erlend Rian hadde vært ordfører i 16 år, og Alvhild Yttergård var halvveis i sin ene periode. Vi var kommet til 1996. Da skjedde det nokka i Tromsø av skjellsettende betydning.

En ledende Høyrepolitiker kom fra Bodø til Tromsø. Han og en kompanjong fikk, 4 barnehagetomter helt gratis av Tromsø kommune!

Benn Eidissen og kompanjongen etablerte Tromsø Barnehagedrift as. De har henta ut flere titalls millioner i rein profitt fra de offentlige tilskudda og foreldrebetalinga.

Høyremannen Benn Eidissen har blitt styrtrik på sugerør i stats- og kommunekassa. Han eier nå 25% av milliardkonsernet Norlandia Care Group as.

Tromsø barnehagedrift as er nå slusa inn i dette selskapets barnehageavdeling: Norlandia Barnehagene as.

Selskapet eier idag hele 60 barnehager. 7 av disse er i Tromsø.

 

Under vingene til dagens blå-blå byråd har de forsterka posisjonen sin her i Tromsø, og fikk nylig den gullkanta kontrakten på bygging og drift av Marsveien barnehage.

Som dere kanskje vet har byrådet bestemt at det ikke skal bygges en eneste kommunal barnehage mer.

Ikke en eneste bolig skal byrådet heller bygge!

 

Norlandia d’ont Care, som jeg bruker å kalle selskapet, er et av mange som har blitt multimillionærer og milliardkonsern i løpet av få år. – I stor grad på statstilskudd og foreldrebetalinga i barnehagene.

Dette har skjedd i perioden med den rødgrønne regjeringa!

Barnehageforliket i 2003 fra SV til Frp, var et vesentlig grunnlag for at dette kunne skje.

 

Norlandia-konsernet satser nå med stor kraft på hele omsorgssektoren i kommunen. For, som direktør Mellbye i Nordlandia Care Group skreiv i epost til byråd Kanestrøm i januar: «Er det noe mer vi kan hjelpe dere med er det bare å ta kontakt.»

Er drifta av sykehjem på Vanførehjemmet neste kontrakten de får?

 

Hundrevis, ikke minst kvinner, i Tomsø kommune vil nå få sine lønns-, arbeids-, og ikke minst pensjonsrettigheter satt under stort press!

 

Maggie Thatcher døde for tre uker siden. Hun besøkte Tromsø i 1986, og ble, naturligvis, møtt med en av de kraftigste demonstrasjonene noen steder, og som Tromsø kan være stolt av.

Nå har hennes politiske ånd kommet tilbake til byen, og etablert seg i en ekstremutgave i bygninga oppe i bakken. Og, for å omskrive en kjent engelsk forfatter: Something is rotten in the City-hall of Tromsø!

 

Du må til Østeuropa for å finne noe liknende som det politiske programmet som Høyre/Frp/Venstre-byrådet nå er i ferd med å gjennomføre!

Byrådet har fått full tilslutning i sine partier til å privatisere alt de måtte ønske av kommunal virksomhet!

 

De jobber knallhardt for å avvikle solidaritetskommunen Tromsø,- og som rådgiver i byrådet, Tor Arne Morskogen sa på folkemøte på Verdensteateret sist fredag; Den forbindelsen med omverden byrådet vil styrke, er forbindelsen til EU-hovedkvarteret i Bryssel!!

 

Romfolket, som har kommet til Tromsø fra de østlige EU-landa har byrådet ikke tenkt ha gode forbindelser til, eller å gi humane vilkår, tvert imot!

Vi krever at byrådet i det minste skaffer til veie mobile sanitæranlegg slik at romfolket kan gå på do, og opprettholde normal hygiene!

__________________________

Det er naturligvis ikke forbudt å være Høyremann og drive business – men vi ser stadig eksempler på at Trond Giske og kompisan har sterke konkurrenter i kokkelimonke!

 

Vi ser nå mange varianter av det som kalles «Høyres diskre sjarm».

 

VGs avsløring av Høyres samferdselstalsmann Hallerakers lobbyvirksomhet og private økonomiske interesser i bompengeselskap var nesten for god til å være sann! Det har pågått i over 10 år, og Høyreledelsen har visst om dette!!

 

Men også når Jens Johan Hjort, midt i sin valgperiode som Tromsøs ordfører, lar seg velge til bedriftsforsamlinga i det Røkkekontrollerte Det Norske asa, – det største private oljeselskapet i Norge, får man jo en sterk fornemmelse av å være i en oljeby ved Kaspihavet, og ikke på norskekysten.

Høyres diskre sjarm er ikke bare sjarmerende!!

 

Skribenten Morten Strøksnes hadde en viktig artikkel i Nordlys lørdag der han sammenlikna Lofoten med naturparken Serengeti i Tanzania, og det ramaskriket som ville kommet, også fra norske myndigheter, om Tanzania begynte oljeboring der. Godt skrevet, men situasjonen er verre enn som så; Dagens norske regjering har samstemmig gitt tilslutning til å perforere matfatet vårt, Barentshavet, med borehull, og gitt full trøkk for oljevirksomhet! Og det i et tempo uten sidestykke!

 

Skal vi som bor her oppunder iskanten bare gi faen, og håpe at det drypper noen oljemillioner på oss også?

Skal vi ikke heller ta ansvaret for å sikre ei levelig framtid også for de hundrefold neste generasjoner?

 

Så derfor: La oss til slutt prate om noe hyggelig! Om dere som står her på torget!

 

Dere representerer det som er fantastisk flott med Tromsø!

Det som Tromsø er kjent for nasjonalt og internasjonalt; solidaritetsbyen, kulturbyen, urfolksbyen, den inkluderende byen! Ikke den sneversynte egobyen!

 

Byen med et sjukehus som har hatt flest helsearbeidere ute i solidaritetsarbeid.

 

Byen som i over 20 år har vært aktiv i kampen for å gi flyktningene som kom hit et verdig liv.

 

Tromsø som for få år siden var i spissen i kampen for Bilal og Hawre, og som ga nasjonalt gjennomslag for at kurderne som var blitt fratatt de mest elementære rettighetene fikk bli i landet.

 

Byen som i flere år har kjempa for at Yalda og familien fortsatt skal få være tromsøværinga!

 

Vennskapsbyen som gir Gazas innbyggere en viktig strime av håp, både gjennom bomberegn og årelang blokade fra Israel.

 

 

Vi står nå foran nye skjellsettende måneder og år.

Vi må ikke la den egoistiske ultrahøyrebanden som har styringa på rådhuset nå, sette standard for framtida vår, verken her i byen eller i landet.

 

 

Dere er en uovervinnelig kraft hvis dere går sammen i det store solidaritetsprosjektet som vi ønsker Tromsø og Norge skal være i framtida.

 

Takk for oppmerksomheta – og fortsatt god 1.mai!

 

Jens Ingvald Olsen,

gruppeleder Rødt Tromsø

 

 

Røkkes eller Tromsø kommunes tjener

Interpellasjon i kommunestyremøtet 24. april 2013

Til ordfører Jens Johan Hjort.

Angående verv i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA.
Det ble lørdag 6. april i oppslag i avisa Dagens Næringsliv gjort kjent at valgkomiteen i oljeselskapet Det Norske ASA hadde foreslått Jens Johan Hjort som medlem i den nyoppretta bedriftsforsamlingen. 
Avisa Nordlys fulgte dette opp på på nordlys.no lørdag, og i papiravisa mandag 8. april. I oppslagene i Nordlys var det blant annet intervju med undertegnede der jeg oppfordra ordfører Hjort til å si nei til å bli medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA. Begrunnelsen for dette er i korthet at ordføreren i Tromsø er ordfører på heltid; det vil si hele døgnet. Ordføreren er også honorert økonomisk ut fra dette. Det er derfor ikke ledig tid til et slikt eksternt verv, som ikke er i kommunens tjeneste.
Dette vervet er et verv for å ivareta aksjonæren, i dette tilfellet Kjell Inge Røkkes, interesser i Det Norske ASA. 
Det er også slik at ordfører Hjort, som Tromsø kommunes fremste representant, skal ivareta kommunens interesser i en lang rekke sammenhenger. 
Petroleumsnæringas økte interesse for etablering og aktivitet i Tromsø og landsdelen for øvrig gjør at det vil være et stort antall selskap og organisasjoner innafor denne virksomheten ordføreren vil komme i befatning med.
På denne bakgrunn mener jeg det er svært uheldig at ordføreren, i følge intervju med ham i Nordlys 8. april, har valgt å takke ja til forespørselen om å være medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA.

Tromsø kommune har nylig, etter forslag fra Høyres gruppeleder, blitt medlem i Transparency International.
KS håndbok for ordførere og fylkesordførere legger stor vekt på at orførervervet ikke er en “8-16 jobb”, men et heldøgnsverv.
I følge Nordlys 8.april frasa ordføreren seg styreverv da han ble ordfører, nettopp for å ikke ha noen bindinger til utenforstående interesser i sitt verv som ordfører.

Mener ordfører Jens Johan Hjort at det å innha vervet som medlem i bedriftsforsamlingen i Det Norske ASA er i samsvar med de etiske og politiske  krav som stilles til det å inneha ordførervervet i Tromsø kommune?

Hvordan vil ordføreren ivareta sitt verv som ordfører i Tromsø når han deltar som ordfører i ulike politiske sammenhenger der Det Norske ASA enten direkte eller indirekte vil ha forretningsmessige interesser?

Hvordan vil ordføreren ivareta sitt verv som ordfører i Tromsø når han deltar som ordfører i ulike politiske sammenhenger Kjell Inge Røkke enten direkte eller indirekte vil ha forretningsmessige interesser?

Interpellant
Jens Ingvald Olsen
Gruppeleder Rødt