Johnsens tunnel – Om byutvikling i Tromsø

Image

Kronikken til Nils Arne Johnsen ligger her: http://nilsajohnsen.com/2014/01/04/tunell-gir-sunn-byutvikling/

I kronikken “Tunnel gir sunn byutvikling” i Nordlys lørdag skriver direktør i Rambøll, Nils Arne Johnsen om trafikkavviklingsproblemene mellom Breivika og Giæverbukta, og spesielt om underkapasiteten i sjølve Giæverbukta. Som en sentral løsning foreslår han at det må bygges en tunnel, og at den må komme ut i området mellom postterminalen og Holt. Hvor den skal gå inn på østsida av øya er noe uklart, men jeg går ut fra at han mener den skal gå fra Breivika et sted; tunnelen skal jo erstatte Tverrforbindelsen. Johnsen er fagmann på trafikkplanlegging og vegprosjektering, og han er vararepr for Venstre i kommunestyret.

I denne kronikken klarer jeg ikke å få tak på hva han egentlig mener. Det skyldes naturligvis min tilkortkommenhet, men ingen spørsmål er for dumme å stille, så jeg våger meg frampå.

Tungtrafikken til tunnelen

Først vil jeg komme med et forslag som raskt burde settes i verk: Kraftig akseltrykkreduksjon for kjøretøyene som skal kjøre over Tverrforbindelsen, i hvert fall om vinteren, men muligens hele året. Det er allerede en tunnel mellom Breivika og Giæverbukta; Breivikatunnelen-Langnestunnelen. Her burde tungtrafikken pålegges å kjøre. I unntakstilfeller kan de kjøre rundt nordspissen.

Dersom en tunnel fra Breivika skal komme ut sør for postterminalen, som Johnsen foreslår, vil jo den måtte krysse eller gå under Langnestunnelen. Den ville jo også bli lengre enn dagens tunnel. Hvordan vil Johnsen løse dette? Johnsen foreslår også at den kommunale vegen på Håpet parallelt med Tverrforforbindelsen vil kunne frigjøres til boliger. Det er kanskje ikke en umulighet. Men når han nevner at fjellskjæringa på sørsida av Tverrforbindelsen bør bebygges (fordi den er for stygg?), og at det kan bygges boligblokker der, ser jeg det utelukkende som et forsøk på å finne en (dårlig) begrunnelse for å bygge boliger i det som idag er en del av det viktige grøntområdet ved Templarheimen. Når det skal bygges omfattende idrettsanlegg på Templarheimen blir det enda viktigere å ta vare på grøntområdet som er på vestsida.

Breivika-Solnesset

Johnsen ser også sitt forslag til tunnelløsning som en begynnelse på ny Kvaløyaforbindelse. Jeg mener, og vi i Rødt har foreslått i kommunestyret, at det ikke skal prioriteres å bygge ny tunnel mellom Breivika og Langnes/Giæverbukta. Men dersom det likevel skal bygges, forslår vi at traseen gå fra Breivika (området ved Tromsøysundtunnelen/Gimle) og til Solnesset ved Rideskolen. Herfra vil de seinere kunne bygges tunnel til Kvaløya. Det vil bli den korteste, og billigste traseen.

Det er stort behov for egne kollektivtraseer, særlig ved Giæverbukta/Langnes, og det er nok behov for en toetasjes “trafikkmaskin” ved rundkjøringa mot flyplassen. Det er mulig at Johnsen har rett i at folk velger å kjøre privatbil i stedet for buss når bussene blir forsinka. Dette medfører imidlertid at i gjennomsnitt blir folk enda mer forsinka fordi det blir flere biler som blokkerer trafikkflyten, men det er kanskje behageligere å sitte i egen bil og brenne egen bensin, framfor å sitte i bussen. Når til og med byråd for helse, Kanestrøm, advarer mot folkehelseproblemene i Tromsø, burde kanskje flere heller sykle eller gå til jobb og skole.

Advertisements