I beste eller verste mening

imageForan landsmøtet i Rødt

Det er flott det blir sporer til offentlig debatt om Rødts program og forestående landsmøte, ikke minst i Klassekampen. Denne gang, som så ofte før gis det framstillinger av ulike forslag der det er om å gjøre å tolke og framstille, “de andres” forslag i verste mening. Redaksjonelt har Klassekampen ikke akkurat heller bidratt til å skape større klarhet om hva de ulike forslag faktisk sier.
Etter min vurdering inneholder begge hovedforslagene mange gode, og en del uklare og dårlige formuleringer. For medlemmene, og ikke minst landsmøtedelegatene, som skal lese, forstå og gjøre seg opp en mening når avstemninga skal foregå, har en stor utfordring. Men jeg må med respekt å melde si at forsøkene på å framstille det ene forslaget som uklart, udemokratisk, og fra den gamle “AKP-fløya”, mens det andre er avklart, demokratisk og “ungdommelig”, savner grunnlag.
Braanen i Klassekampen
Slik sett forstår jeg redaktør Braanens leder fredag 25.april, der han uttrykker vansker med å få klarhet i hva forskjellene på de to forslagene er. Men i den grad han sier noe konkret negativt, er det om forslaget fra Dahle, Gulbrandsen, Rolijordet og Thomassen. Særlig vektlegger Braanen det de sier om framtidig styreform. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på å lese en tekst i verste mening. Det er knapt et eneste land i verden som har et parlamentarisk system som Norge. Betyr det at alle andre land i verden er udemokratisk? Betyr dette at om Norge en eller annen gang i framtida har et annet folkevalgt system er mindre demokratisk enn idag? Sjølsagt ikke, men anser man at en hver forandring vil bli til det verre, så kan man naturligvis trekke en slik konklusjon.
Hva og hvem er demokratisk
Ronny Kjeldsberg, leder av prinsipp-programkomiteen, som har fremma det andre forslaget sammen med Steinholt, Rezaee og Leraand, har leserinnlegg samme avis. Der påberoper han deres forslag som mer demokratisk, og framstiller det andre i negative ordelag. Kjeldsberg konkluderer med at dersom det andre forslaget får flertall, så vil det “være skadelig for partiet og skape store splittelser”. For meg lyder dette som en helt unødvendig og ubegrunna trussel, og ikke så veldig demokratisk.  Å lese, og fortolke hverandre i beste og ikke verste mening, er en god tradisjon og leveregel. Rødt er i en god utvikling, har fått flere medlemmer enn noen gang. Behovet for et demokratisk, radikalt og revolusjonært parti i Norge er stort. Jeg tror medlemmene og landsmøtedelegatene vil ivareta dette på en god måte.

Advertisements

Sugerørspartiet

Frp1image

image

24.april 2014 blir en historisk merkedag i Tromsø. Da iverksettes det mest omfattende privatiseringsprosjektet i Tromsø kommunes historie. I førersetet for dette sitter partiet som Nordlys-journalist Oddvar Nygård, i en kommentarartikkel tirsdag 15. april, hyller og gir svært gode skussmål. Frp-byråd Kristoffer Kanestrøm skal legge fram for vedtak i byrådet følgende: Privatisering av matproduksjonen for pleie- og omsorgstjenesten, privatisering av 20 dagsenterplasser og 15 plasser til heldøgns omsorg på Mellomvegen 100, og ikke minst privatisering av hjemmetjenesten, både praktisk bistand og hjemmesykepleie! Dette kommer kort tid etter at den samme Kanestrøm fra Frp tok initiativ til å innføre egenbetaling for matlaging for de som får praktisk bistand av hjemmetjenesten.

Nå skal ikke jeg på noen måte hevde at Oddvar Nygård er spinndoktor for Frp. Nygård hyller Frp ikke minst fordi de har så mange ærlige politikere. Om andelen ærlige er så mye større der som i andre parti, vet jeg ikke om det er belegg for å si, men det er ikke tvil om at Frp, sælig i opposisjon, har vært «ærlige» med særegne liberalistiske standpunkt – inntil det ravgale, noe Nygård er inne på.

Frp i maktposisjon.
Men vi er nå i den situasjonen at Frp har den politiske makta i Tromsø kommune, i Troms fylke og i den norske regjeringa. Riktignok ikke alene, men med solide posisjoner for å gjennomføre sin politikk. Etter to og et halvt år i byråd ser vi nå at Frps sentrale politikk rulles ut med et historisk omfang. Fremskrittspartiet viser nå hva som er deres virkelig store prosjekt: Etablere så store sugerør i kommunekassa for private investorer som mulig! Et av de aktuelle selskapene, Orange Helse as har, i følge sakspapirene, allerede vært og gitt gode råd til Kanestrøm og hans stab.

Orange Helse as
Orange Helse as driver med vikartjenester, arbeidskrafttjenester, og er en del av en større struktur. Selskapskonglomeratet eies og kontrolleres i hovedsak av Nils Kristian Paulsen, og har hovedkontor i Bergen. Orange Helse as er datterseskap av Orange Group as, som igjen eies av NUF-selskapet Orange Desmet Invest LTD. Andre datterselskap i Orange Group as er blant annet Orange Group Baltic Uab. Å få sugerør i kommunekassene er svært lukrativt for denne typen selskap, og for 2012 kunne Orange Helse as bokføre omsetning på 120 mill kr og 13 mill kr i overskudd, i stor grad fra Bergen kommune. Nå er Frp i førersetet når Tromsø kommune åpner sin kasse for denne virksomheten.
Virksomhetene i Tromsø kommune som nå skal privatiseres er svært arbeidskraftkrevende. Det er derfor ikke så mange andre steder å hente ut fortjeneste for eierne enn fra arbeids-, lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte, eller innleide arbeidstakere.

1.mai
I denne situasjonen er det det derfor utmerka at LO i Tromsø har valgt «Velferdskommune, JA – Privatisering, Nei» som sin parole for dagen 1.mai iår. At mange går på fintene til Frp, og lar seg besnære av populistiske forslag om Segway, poker og hjembrent, er så. Men nå bør kanskje «the real» Frp få noe større oppmerksomhet!

O sykkelstyre, O kjærlighet

Arctic_Race_Sortla_5253149a Fra fjorårets Arctic Race-ritt over Sortlandsbrua (foto: Lofot Tidende)

2,5 millioner kr er ikke all verdens mye penger – det er bare halve årslønna til den dyktige norske proffsyklisten Alexander Kristoff, som sykler for det russiske oligark-laget Katjusja. I andre sammenhenger er 2,5 mill. imidlertid svært mye penger. Det er 10 ganger så mye som 4H-gården på Holt fikk i budsjettkutt fra byrådet, og som forårsaka at de nå må legge ned virksomheten og slakte dyrene. Det er også ganske mange egenandeler for matlaging i hjemmetjenesten byråd Kanestrøm hadde fått dekt med 2,5 millioner kr.
I dag, torsdag, bevilger byrådet 2,5 millioner kr til Arctic Race of Norway og Aso – arrangørene av sykkelrittet som kommer til Tromsø 16.august. I tillegg til dette har byrådet fristilt kommunikasjonssjef Pål Jacobsen til ritt-arrangementet fra 1.april, og kommunale driftsavdelinger – bydrift, kultur&idrett, eiendom, byutvikling og andre, må stille med materielle ressurser til sykkelrittet innafor egne budsjettrammer. Dette kan bli ganske omfattende etter hvert. Byrådet har nemlig ambisjoner som til og med får fantastene i Tromsø2018 til å blekne: Byrådet regner med at det vil være 100000 (etthundretusen) tilskuere i Tromsø under rittet!

Hvor går pengene?
Det går ikke fram av saksframlegget om det er det Andørja-baserte Arctic Race of Norway as, eller det Oslo-baserte Arctic Race Of Norway as som er mottakere av bevilgninga sammen med det franske familiebedriften Amaury Sport Organisation(Aso). Initiativtakerne til sykkelrittet, Dybdahl og Skardahl er involvert i begge Arctic Race-selskapene, men det Oslo-baserte er registret med advokatfirmaet Thommessen som 100% eier, og med tre franskmenn (fra Aso?) som utgjør flertall i styret.
Byrådet bevilger altså pengene utenom det vedtatte budsjettet, nærmest i panikk. Det går tydelig fram av saksdokumentet at byrådet er kraftig på etterskudd, og det bare er tida og veien. I en slik situasjon er det heller ikke det mest presise budsjettet som lages – hastverk er lastverk, som det heter. Byrådets ambisjon er å lage det største publikumsarrangementet siden OL på Lillehammer – da var det vel hundre tusen på det meste ute i løypene.

La næringslivet betale
Sykkel er en unikt konstruksjon; den kan brukes til transport, mosjon, leketøy, toppidrett, adrenalinkikk og melkesyreproduksjon – men også til grådighetskultur og dophelvete. Sykkelen kan også brukes til det som Nordahl Grieg skriver i sitt vakre dikt «Sykkelstyre», til å smi kjærlighetsbånd, et dikt han avslutter med den kjente strofen «O sykkelstyre, O kjærlighet». Byrådets vedtak er i alle fall ikke inspirert av Nordahl Grieg, og heller ikke uttrykk for byrådets prioritering av sykkel som transportmiddel eller for mosjon. I en situasjon der byrådet hardnakka kjemper imot at det skal bygges gang/sykkelveg rundt nordspissen av Tromsøya, og der undervisningssektoren og pleie og omsorg vil få store driftskutt på grunn av budsjettoverskridelser på henholdsvis 10 og 15 millioner kr i år, er det etter min oppfatning en provokasjon mot innbyggerne i Tromsø at byrådet nå vil bruke kanskje 4-5 mill kr på sykkelrittet Arctic Race of Norway. Hvorfor kan ikke næringslivet i Tromsø, de som kommer til å tjene store penger på arrangementet,stille opp og dekke kostnadene?

Tromsø Brann & Redning

Tromso_story_740x334

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen
Ordfører Jens Johan Hjort

Jeg viser til oppslag på NRK/Troms i morges og dette oppslaget på NRKs nettside:
http://www.nrk.no/nordnytt/pengene-havner-i-lomma-til-ansatte-1.11655116

Byutviklingskomiteen hadde sitt møte 21.januar i år i lokalene til Brann & Redning. Byråd Alvarstein og kom.dir. Nermo deltok. Det ble gitt informasjon fra brannsjef Sollied. Komiteen ble informert om fantastisk flotte forhold på alle felt innafor Brann & Redning. Jeg kan nå konstater at jeg som komitemedlem (og komiteen for øvrig) ble ført fullstendig bak lyset, både av byråden og brannsjefen. Både byråden og brannsjefen visste at situasjonen var en helt annen enn det vi ble forelagt. Byutviklingskomiteen er kommunestyrets fagkomite for bl.a. Brann & Redning. Det er fullstendig uakseptabelt at byrådet forholder seg til kommunestyrets fagkomite slik det ble gjort på møtet 21.januar.

Situasjonen i Tromsø kommune er nå ekstraordinær.

Rødt krever at ordføreren umiddelbart innkaller byrådet til møte i forretningsutvalget.
Rødt krever at byrådet orienterer kommunestyret v/forretningsutvalget om situasjonen ved Brann & Redning.
Rødt krever at byrådet umiddelbart setter i verk tiltak som blokkerer alle økonomiske transaksjoner ved Brann & Redning, og overtas direkte av byrådsleder/finansbyråd.
Rødt krever at kontrollutvalgets rapporter angående Brann & Redning legges fram på førstkommende kommunestyremøte.

Det går frem av NRKs reportasje at detaljregnskapene viser at det har vært store transaksjoner mellom Brann & Redning og Brann BIL. Har det ikke vært noen revisjon av disse transaksjonene?
Hvorfor har ikke byrådet for lengst avdekket de forholdene som i dag kommer frem i reportasjen på NRK?

Ut fra intervjuet med leder i Brann BIL, Inge Jakobsen tyder svært mye på at hovedinnholdet i presentasjonen på NRK er korrekt. Innafor all rimelig fortolking av det som presenteres, har det foregått omfattende organisert svart arbeid der et pr. nå ukjent antall ansatte ved Brann & Redning har vært involvert. Denne virksomheten har etter alt å dømme pågått i over 10 år, og sannsynligvis har det vært en omsetning på millionbeløp i denne perioden.
80% av inntektene har blitt betalt til deltakerne i denne virksomheten. Utbetalingene er ikke oppgitt til beskatning, i følge intervjuet med leder Inge Jakobsen. Dersom beskatning er foretatt er det i tilfelle den enkelte deltaker som sjøl har oppgitt dette til skattemyndighetene.
Det foreligger i følge NRK skriftlig avtale mellom ledelsen ved Brann & Redning og Brann BIL om bruk av utstyr til å utføre oppdragene.
Det er byrådet som er ansvarlig for virksomheten ved Brann & Redning.

Vi er nå kjent med at kontrollutvalget (i nærmere 2 år) har arbeidet med ulike forhold ved Brann & Redning. Vi er ikke kjent med kontrollutvalgets arbeid, eller innholdet i sak som visstnok skal legges fram for kommunestyret før sommeren. I tidligere reportasjer på NRK/Troms i vinter, og ved egen pressekonferanse fra byrådet v/byråd Alvarstein og kom.dir. Nermo, har det gått fram at byrådet har vært godt kjent med kontrollutvalgets arbeid, og forholdene ved Brann & Redning.

Etter at NRK i går, mandag intervjuet leder Inge Jakobsen, og presenterte det NRK visste om virksomheten i Brann BIL, tok Inge Jakobsen, i følge eget utsagn kontakt med Skatt Nord.

Forholdene som tidligere i vinter og som nå avdekkes ved Brann & Redning er svært alvorlig og oppsiktsvekkende.

I følge egne utsagn har byrådet satt i verk en rekke tiltak etter at kontrollutvalget startet sin gjennomgang av ulike forhold ved Brann & Redning.

Innbyggerne i Tromsø har hatt stor tillit til Brann & Redning.
Brann & Redning er også avhengig av at innbyggerne har tillit til etaten.
Forholdene ved Brann & Redning i Tromsø kommune, slik de er avdekket, (hovedsak er presentert gjennom NRK/Troms), gjør at tilliten er faretruende svekket.

Mvh Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt

Den skitne operasjonen

Nordlys 14.juni 2010Nordlys 14.juni 2010

De kunne valgt en annen strategi. De valgte den skitne, fordekte og udemokratiske strategien. Resultatet de oppnådde var imidlertid magert; De klarte å få ordfører Arild Hausberg til å avlyse reise til Arkangelsk for å delta på det avsluttende slaget i Tromsø APs representantskap tordag 16.september 2010. Strategien de kunne valgt var å ta en åpen politisk debatt om privatisering av Troms Kraft as. De frykta, muligens med rette, å tape den. I rapporten fra den rettslige granskinga, del 4, kan vi nå lese om hendelsesforløpet, metodene som ble brukt, og hvem som var involvert. Muligens kunne en god krim-forfatter lageet liknende plot, men jeg tviler. Vi kan nå lese viktige bruddstykker fra Granskingsrapporten(GR) i avisene. I tillegg til disse anektdotiske delene er det nødvendig med en sammenhengende forklaring av hendelsene. Mitt mål er å bidra til det.

Den daværende styrelederen, Robert Hermansen tok initiativ til ny eierskapsmelding tidlig i 2010. Den gamle (fra 2001) tilfredsstilte ikke behoven for ny kapital for å dekke den ekspansive vekststrategien som Troms Kraft as hadde.Eierne, Troms fylke og Tromsø kommune, hadde ikke kapital å skyte inn. Likeså hadde framstøt mot andre offentlige investorer ikke lykkes. Å åpne for privat kapital var derfor helt vesentlig, noe den nye eierskapsmeldinga ga klarsignal til. Notatet fra adm.dir. Oddbjørn Schei i Troms Kraft as den 8.juni 2010 til Troms fylkeskommune og e-posten fra han til fylkesrådsleder Pia Svensgaard og Tromsø-ordfører Arild Hausberg den 11. juni 2010 viser helt tydelig at privatisering var et helt sentralt mål. Helt opp til konsesjonslovens grense på 33,3%.

Den åpne politiske kampen om privatiseringa av TK starta for fullt 14.juni 2010. Da hadde Nordlys intervju med undertegnede i forbindelse med formannskapets behandling av saka samme dag, der jeg la fram min vurdering av meldinga, som var at den åpna for delprivatisering av Troms Kraft as. “-Ikke Riktig: Tor Zachariassen avviser blankt at man går inn for delprivatisering”, var bildeteksten i oppslaget. Alarmen gikk i AP i Tromsø, og på formannskapsmøtet stemte flertallet for Rødts forslag om utsettelse av saka til etter sommeren, slik at vi får en grundig behandling av saka. Kun ordfører Arild Hausberg (ap) og de tre fra Frp stemte imot utsettelse.

Svensgaard holdt aksjonæravtalen skjult for fylkestinget

I Tromsø kommune behandlet vi både eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen (heldigvis hadde vi ennå formannskapsmodellen og ikke byråd). Av GR(s237) går det fram at fylkesrådsleder Pia Svensgaard helt bevisst unndro aksjonæravtalen fra fylkestingets behandling den 15.juni! Et helt sentralt dokument i saka ble bevisst holdt skjult for den øverste folkevalgte forsamlinga i Troms fylke! Eierskapsmeldinga ble vedtatt uendra, mot Frode Bygdnes, Rødts stemme.

Pia om fylkestingsvedtaket

Aksjekjøp til 2,2 mrd lånefinansiert

10 dager seinere ble jeg vitne til det som i første omgang forårsaka behovet for (privat)kapital. Som vara til bedriftsforsamlinga i Troms Kraft ble jeg innkalt til møte 24.juni. Investeringssak sto på dagsorden, men ingen sakspapirer fulgte med innkallinga. På dette møtet ble den største enkeltinvesteringa i nordnorsk historie vedtatt. Mot min ene stemme vedtok BF styrets innstilling om å kjøpe aksjer i Nordkraft as(Narvik) og SKS(Salten Kraftsamband, Fauske) for 2,2 milliarder kr. Hele kjøpet måtte lånefinansieres, i påvente av at eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen ble vedtatt.

Utover sommeren var det avisdebatt og møter der medlemmer av utvalget som laga eierskapsmeldinga som Ellen Øseth(sv), Magnar Nilssen(ap), TZ(ap), samt ordfører og fylkesrådsleder nekta hardnakka for at det var snakk om privatisering. 23.8 da formannskapet skulle behandle saka på nytt var motstanden mot den nye eierskapsstrategien fortsatt så stor i AP at den ble utsatt enda en måned.

Allerede 27.7 hadde Jan Erik Larsen i First House, tidligere mangeårig statssekretær for Jens Stoltenberg, sendt epost til adm.dir. Oddbjørn Schei, og tilbydt sin tjeneste i den vanskelige situasjonen som var oppstått i forhold til vedtak i Tromsø kommune for den nye eierskapsmeldinga. Men det systematiske arbeidet fra First House ser, i følge Granskingsrapporten, ut til å ha startet 30.8. med møte i Tromsø med Oddbjørn Schei, Kjell Ove Straumsnes og Hanne Karde. Styret i TK var også bekymra, og behandlet situasjonen i Tromsø kommune i styremøte 31.8. “Adm er bekymret for situasjonen som er oppstått i TKO. Eierstrategimeldingen blir avgjort den 16.september (møte i Tromsø Arbeiderparti). Signaler på at utvalgets leder bør sterkere på banen i debatten, eventuelt styreleder”,går det fram av styreprotokollen (s246 i GR). Flere innlegg kom på trykk fra blant annet TZ. Stein Gunnar Bondevik,ap, gikk høyt på banen i sin støtte til TZ og skreiv bla.a. i Nordlys 24.09 at det “…var en bevisst og planlagt desinformasjonskapmpanje blant de mørkerøde”, og at var “bevisst gjort for å villede befolkningen”

First House

Hvordan First House i detalj jobba med “Operasjon Troms”, og hvem alle var som deltok, er vanskelig å si, men GR dokumenterer mange viktige og sentrale elementer. Hovedmålet var å få flertall i representantskapet i Tromsø Ap 16.september for en usann framstilling av virkeligheta, nemlig at det ikke var planlagt å få private investorer i Troms Kraft as. Dette var en kampanje som ble fakturert Troms Kraft as med 461.999 kr. Den skriftlige kontrakten er mellom First House og Troms Kraft as fra 31.08 der J.E.Larsen og O.Schei er ansvarlig. Den ble seinere omdatert til 27.10., med ny oppdragsbeskrivelse og med Hans Christian Vadseth,FH og Lena Glosemeyer Fangel(LGF),TK, som underskrivere. Om dette regnes som dokumentfalsk skal jeg ikke påstå, men det er i beste fall en svært besynderlig måte å operere på. LGF sier da også til Granskerne at hun følte seg presset av O.Schei, og at “hennes navn og signatur ble misbrukt” (GR s 266). Tor Zachariassen hadde også tett kontakt med J.E.Larsen i FH, men hevder til Granskerne at han ikke visste at FH også hadde avtale med TK. Om det er en sannferdig framstilling blir hengende noe i lufta når man leser GR.  Sjefredaktøren i Nordlys, Hans Kristian Amundsen lot seg og avisa bruke, i følge GR, og skrev artikkelen “Drømmen om en drøm”, lørdag 11.sept. Roger Ingebrigtsen, som da var statsekretær i Forsvarsdep, var også med på laget, og fikk på trykk kronikken “Ja til et sterkere Troms Kraft”, mandag 13.09. Samtidig skal det sies at Nordlys redaksjonelt og på leserplass var svært åpen for oppslag og kommentarer som stod i skarp motstrid til kampanja til First House.

HKA 11.09.10  RI 13.09.10 avslutn RI 13.09.10RI 13.09.10 om ambisjonene

Begge uttrykker den enorme viktigheta av å få vedtatt eiersskapsmeldinga som den er, og at de går langt i å si at de motstandere av privatisering, men at det ikke er noe å frykte dersom den blir vedtatt.

Avisa iTromsø avslørte “Operasjon Troms” 16.sept, samme dag som representantskapsmøtet i Tromsø AP ble holdt.

http://www.dagbladet.no/2010/09/17/nyheter/ap/politikk/innenriks/troms_kraft/13445460/

Tor Zachariassen trakk seg umiddelbart som leder av bedriftsforsamlinga i Troms Kraft as. Representantskapsmøtet i TAP vedtok å støtte eierskapsmeldinga, men med den klare klausulen at det ikke skulle åpnes for private eierinteresser i Troms Kraft as. Dette ble til slutt også vedtatt i Tromsø kommunestyre 29.09.10.

Granskingsrapportens mandat 4: Eierskapsmeldingen og forslag til aksjonæravtale i 2009 og 2010 – engasjement av First House, viser med all tydelighet hvor langt både ledelsen i et svært stort selskap, enkelte fremtrednede politikere og avisledere er villig til å gå i løgnaktighet, i misbruk av makt og av felleskapets penger. Dette i tett samarbeid med et tydeligvis skruppelløst rådgivings- og kommunikasjonsselskap som First House.

Denne historia viser også den viktige betydinga av en aktiv og våken politisk oposisjon, og at vi har aviser og media som står opp som “den fjerde statsmakt”.