567 bomber over Libya

Om lag 700 mennesker, – menn, kvinner og barn, drukna utafor Libya i Middelhavet, på veg mot Italia og Europa. Flyktninger fra en rekke land i Afrika, Midt-Østen og Asia har de siste åra reist til Libya i desperate forsøk på å komme bort fra ulevelige forhold i sine hjemtrakter. Flere tusen, og i et økende antall har havna i døden i stedet for at de fikk et bedre liv. Kyniske menneskehandlere og kriminelle organisasjoner utnytter deres fortvilte situasjon og presser store pengebeløp av dem, før de blir sendt på dødens skip. Mange blir redda av handelsskip og italiensk kystvakt. Island et av landa som har sendt kystvaktskip for å redde flyktninger i havsnød. Men den norske regjeringa klarer ikke å bistå; I følge statssekretær Jøran Kallemyr(frp) i justisdepartementet på NRK/TV søndag 19.april er de blant annet bekymret for at flyktninger skal fryse i hjel på dekket, dersom Norge sender båter til Middelhavet! Humaniteten er som vi skjønner grenseløs fra regjeringas side.

For nøyaktig fire år siden deltok Norge med 6 F16-fly i en intens bombing av Libya. Dette var en krigsdeltakelse som ble vedtatt via SMS 19.-20.mars 2011 etter initiativ fra statsminister Jens Stoltenberg. Alle stortingspartiene støtta krigsdeltakelsen. USA, som leda Natos krigføring, ga sterk honnør til Norges innsats…og Jens Stoltenberg har blitt generalsekretær i Nato. Norges svært aktive deltakelse var eksepsjonell, noe som er dokumentert i flere rapporter seinere. I «Klassekampen» kunne vi for eksempel under overskriften: «Bombet der ingen turte», lese dette 13.mars 2013:

«Mellom 1945 og 2011 har norske fly bare sluppet seks bomber mot fiendtlige mål. I krigen mot Libya skulle dette endre seg: I løpet av få måneder slapp norske F-16 kampfly 567 bomber – nesten ti prosent av det totale antallet bomber i hele Nato-operasjonen.

Men der andre land hadde politiske begrensninger, gikk Norge i front med å påta seg sensitive bombeoppdrag i den innledende fasen av Natos operasjon mot Libya i mars 2011. Det bekrefter Oberstløytnant Dag Henriksen, sjef for Luftmaktsavdelingen i Trondheim:

– Norge har begrenset erfaring med å stå i fremste rekke, men i Libya var Luftforsvaret villig til å påta seg oppdrag menge andre nasjoner ikke ønsket å ta, sier han til Klassekampen.»

Libya ble smadret som stat, og ble umiddelbart arnested og våpenarsenal for en rekke separatistiske og religiøse terrororganisasjoner. IS har blant annet et sterkt fotfeste i Libya nå. Flyktningetransport og menneskehandel som ender med drukning i Middelhavet har blitt en sentral forretningsvirksomhet for disse. Onsdag 22.april kan denne kommentaren leses i DN: http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2015/04/22/2158/P-innsiden/bombene-over-libya

Statssekretær Kallemyr har satt oppsiktsvekkende standard for regjeringas vurdering av Norges ansvar og rolle, etter at Norge har vært sentral aktør for etableringa av dagens forhold i Libya. Man skal kanskje ikke vente annet fra det holdet. Men hvor er resten av Stortinget? AP, SV, SP, V, H, Krf og Frp sa alle sammen ja til bombekrigen mot Libya. SMS brukes kanskje ikke så mye lenger, men det er vel fortsatt muligheter for å bli enige om kraftfulle vedtak.

Advertisements

Venstre skalker lukene.

Jonas Stein Venstre logo

Jens Ingvald Olsen, ordførerkandidat Rødt

Som en av de siste politiske handlingene før han reiste til Venstres landsmøte i Tromsø, leverte stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen et oppsiktsvekkende lovforslag på Stortinget, Representantforslag 85 L. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-085/

Venstre fremstilles ofte, og liker å fremstå som det liberale partiet som er sterk forkjemper for offentlighetsloven, og for stor åpenhet i den offenltlige forvaltninga. Men Venstre er også et maktparti når det trengs. I 2012, mens Elvestuen fortsatt var byråd i Oslo, fikk byrådet kraftig reprimande fra Sivilombudsmannen for brudd på offentlighetsloven. Byrådet i Oslo hadde nekta en journalist i ukeavisen Kommunal Rapport innsyn i saksdokumenter. Sivilombudsmannen slo fast, som riktig er, at byrådet er et folkevalgt organ, og hadde ikke rett til å unndra dokumentene fra offentlig innsyn. En liknende sak skjedde i Bergen, der det også er byråd, som i Oslo og Tromsø.

Sivilombudsmannens beslutning av 7.september 2012 ble sterkt mislikt av byrådene i alle tre byene. De har lenge planlagt hvordan de skal kunne fortsette sitt hemmelighold av saksdokumenter. Nå kommer svaret, og lukene skalkes skikkelig igjen. Tidligere byråd Elvestuen har representanter for H, Frp, Ap og Krf med som forslagsstillere til lovendringa. Lovforslaget ble levert tirsdag 7. april og vil bli behandla, og vedtatt, i Stortinget i vår. Lovendringa vil umiddelbart tre i kraft. Lovforslaget går kort og godt ut på at hemmeligholdet som Sivilombudsmannen sa var ulovlig nå skal bli lovlig. Det vil si at avisene, vi som er kommunetyrerepresentanter, personer som vil bli berørt av den kommunale saksbehandlinga, tillitsvalgte for ansatte osv, vil bli nekta innsyn i dokumenter som byrådet utarbeider eller bruker i saksbehandlingsprosessen. Alt blir nå hermetisk lukka helt til byrådet, som f.eks. i Tromsø, presenterer sitt endelige vedtak i det åpne ritualmøte hver torsdag kl 12.00-12.15.

http://www.nordlys.no/__Venstre_blir_hemmeligholdspartiet-5-34-130252.html

Lovforslaget begrunnes av forslagsstillerne blant annet med at dersom denne hermetiske lukkinga av saksbehandling ikke blir tillatt så vil byrådene foreta muntlig saksbehandling som da ikke kan etterspores! «Uttalelsene fra Sivilombudsmannen kan medføre at drøftelser finner sted muntlig i stedet for at det utarbeides skriftlige notater», skriver forslagsstillerne. De truer altså åpent med at byråd vil opptre helt ulovlig, og gjennomføre beslutningsprosesser uten skriftlig dokumentasjon. Det er nesten for utrolig til å være sant!

Tromsø Rødt argumenterte kraftig imot innføring av byråd i Tromsø i 2011, og hadde solid begrunnelse for standpunktet, ikke minst i forhold til den lukka politiske prosessen som ville skje. Dette har alle i Tromsø ettertrykkelig fått bekrefta også ble resultatet. Men nå skal det bli enda verre. At Venstre har med seg Høyre, Frp, Ap og Krf med seg i kampen for hindre velgernes og medias innsyn i viktige politiske prosesser som har stor betydning for dagliglivet til innbyggerne, er skremmende. Det er helt tydelig at disse partiene ikke «trivs best i öppna landskap». Men er det virkelig slik innbyggerne i Tromsø vil ha styringa av byen?

Dagbladet skriver på lederplass 11.april: http://www.dagbladet.no/meninger/dbmener/ , og viser at det er godt grunnlag for å reise kamp for å stoppe forslaget fra V, H, Krf, Frp og Ap.

Også VG skriver god og viktig lederartikkel om saka 13.april: http://www.vg.no/nyheter/meninger/norsk-politikk/effektivt-uten-demokrati/a/23433107/