SVs store ego

Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Rødt Troms

 

 

Image

 
SVs miljø- og klimapolitiske talsmann, Lars Egeland har en klassisk kommentar i Klassekampen tirsdag, der mantraet er at SV er “the one and only” i klima- og miljøpolitikken. Når jeg påpeker åpenbare fakta (KK lørdag 23/6) i den perioden SV har vært regjeringsparti, så trekker Egeland hovedfiende-kortet, og at “Jens Ingvald Olsen varsler at Rødt først og fremst vil slåss mot SV..og hindre at SVs T.K.Fylkesnes blir stortingsrepresentant fra Troms.  Dette er virkelig lavmål fra Egeland. SV har ikke hatt stortingsrepresentant fra Troms siden 2001. I Tromsø, der halve befolkninga i Troms bor, har Rødt vært større enn SV i mange år, men i fylket som helhet har SV pt fortsatt noe større oppslutning. Rødt har en helhetlig klima- og miljøpolitikk,  som kan leses i dokumentet “Fornybar framtid”. Rødt har i mange år fokusert på petroleumsvirksomhetas påvirkning både på klima og miljø, men også på den stadig mer dominerende (og skadelige) posisjon i den norske økonomien.  Sjølsagt er det riktig av oss i Rødt å synliggjøre denne utviklinga, og også stille hele regjeringa til ansvar. Egeland liker dårlig at  Rødt påpeker den enormt store risikoen kappløpet mot Polhavet innebærer, at oljefondet er firedoblet, at investeringene har økt med over 100%, og at SV har vært i regjering i de 8 åra denne utviklinga har pågått. Vi burde visstnok holde kjeft. 
På den andre siden er det ikke til å unngå å reflektere over hvordan SVs Lars Egeland tillater seg å framstille sin nærmeste samarbeidspartner og regjeringskollega, AP som en klima- og miljøversting. 

 

Advertisements

Er SV bare delvis med i regjeringa?

 

ImageI de 8 årene SV har vært regjeringsparti har olje/gass-virksomheta blitt en mer dominerende del av norsk økonomi og samfunn enn noen gang siden første oljefunn ble gjort i 1969.
Oljefondet har økt fra 1000 milliarder kr til over 4000 milliarder med SV i regjering. Investeringsnivået har økt fra 100 mrd kr i 2005 til 213 mrd i 2013. For annen industri investeres det for ca 40 mrd i 2013.   Det er nettopp i SVs regjeringsperiode oljeletingsselskap har hatt den svært gunstige refusjonsordninga der staten betaler 78% av letekostnadene. SV har hatt finansministeren i fire av regjeringsårene. Fra et nivå på 0,5 milliard pr å i 2005 til de siste 3 årene mellom 9 og 10 mrd kr har disse selskapene et sugerør i statskassa som til og med barnehagebaronene kan drømme om. Et lite leteselskap som North Energy AS, med 40 ansatte, fikk i 2012 hele 511 mill kr. Da blant annet undertegnede for snart 3 år siden satte søkelys på disse “monstersubsidiene”, lovte SV v/Inga Marte Thorkildsen, blant annet i intervju i Klassekampen at SV skulle foreslå endringer. Men nei, forslaget kom ikke, og alt fortsetter som før. En marginal skatteskjerping for investeringer, der staten ikke lenger skal betale 91% av oljeinvesteringene, men “bare” 89% har riktignok ført til ramaskrik hos de ekstremt profitthungrige oljeselskapene, men når annet næringsliv får dekt 28% av sine investeringskostnader, faller det på sin egen urimelighet.
Barentshavet er nå åpnet i sin helhet for oljeboring – helt fra 35 km ved Finnmarkskysten til nordkanten av Bjørnøya (74,5 gr N), og mot øst helt til den nye russegrensa. Oljefeltet Goliat utafor Finnmarkskysten har SV velsignet for produksjon. Petrokapitalen har fått oppfylt sine våteste drømmer.  
I det svært sårbare Arktis, i matfatet Barentshavet, i en situasjon med rekordhøye CO2-målinger over Svalbard, og 2-gradersmålet dunster bort i oljedampen, er det på sett og vis ikke rart at Lars Egeland, miljø- og energipolitisk talsmann for SV i Klassekampen fredag 21.juni ber om at søkelyset ikke settes mot SV. Han vil heller ha søkelyset mot de partiene som er enda mer uhemma i sin iver for raskest mulig å hente opp det som måtte finnes av norske petroleumsressurser. Jeg må dessverre skuffe Egeland og SV. SV kan ikke lenger late som de bare er litt med i en regjering som til de grader prioriteter petrovirksomheta framfor all annen næringsvirksomhet.

Regjeringa gjør knefall for Røkke.

Av Ingeborg Steinholt, 1.kandidat Rødt Nordland, Synnøve Thomassen, 1.kandidat Rødt Finnmark, Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms

Rødt i beklager sterkt at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansendropper forslagene om å stramme inn trålernes leveringsplikt til kystanleggene i Nord-Norge. Dette er helblå og distriktsfiendtlig politikk som dessverre ikke møter noe synlig motstand internt i regjeringa.

I en pressemelding 6. november da høringsforslaget om innstramming i leveringsplikten ble sendt ut, skrev ministeren følgende: «Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes.»I en pressemelding fra den samme ministeren 18. juni er budskapet at de store trålerrederne slipper samtlige forslag til innstramming i leveringsplikten. Samme dag steg aksjekursen til Røkkes Havfisk ASA med 5,9 prosent. Høringsuttalelsene fra kystkommuner i Nordland og Finnmark viser stor støtte til innstramming i leveringsplikten. Alta kommunes uttalelse er representativ i så måte når de skriver at «dette er svært viktig for bosetting og næringsutvikling i kyst-Finnmark».

I utgangspunktet ga Ap i alle de tre nordnorske fylkene også full støtte til innstramming. Dessverre slår Finnmark Arbeiderparti full retrett, og får stilltiende følge av de andre fylkespartiene. Stortingsrepresentant Ingalill Olsen uttaler til ABC Nyheter at Finnmark Ap «aksepterer hva ministeren sier, for det er hun som har helhetsbildet.»

Vi vil minne om at da Røkke ble tildelt de enorme rettighetene, forpliktet han seg til å levere fisken til landanleggene. Nok en gang ser vi at sentrale politikere bøyer av for storkapitalen og ofrer kystbefolkningens interesser på profittens alter, mens lokalavdelingene av partiene følger lojalt etter.

Rødt mener det er i landsdelens interesser å inndra trålerkonsesjonene og fordele dem ut til kystflåten. Det er dette som må være innholdet i å tilbakeføre fiskeressursene til lokalsamfunnene, og slik sikre arbeid og bosetting langs kysten. Dette er også den eneste strategien for at vi skal kunne hevde Norges rett til forvaltning av fiskeressursene. Når fiskeressursene går på børs, kan vi ikke lenger hevde nasjonale grenser og nasjonal forvaltning.

Kystbefolkningen trenger ikke flere representanter på Stortinget som lar seg presse til å bøye av hver gang Røkke eller andre milliardærer roper varsku. Tvert imot trenger vi representanter som vil gjøre det enkelt og billig for unge folk å bli fiskere, reversere ordninga med omsettelige kvoter, avvikle den private eiendomsretten til fisken i havet og gjeninnføre trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene.

Rødt vil stå på for disse kravene, for i motsetning til mange andre politikere, sier vi ikke en ting før valget og gjør noe annet etterpå. Rødt er ikke til salgs, og det er ikke kysten vår heller!

Varig stans på Johan Castberg

Pressemelding fra Troms Rødt

CO2-alarm over Svalbard.
Rødt krever full stopp på “Johan Castberg”.

I dag melder Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) at det for første gang er målt over 400 ppm CO2 i atmosfæren over Svalbard i over 5 måneder på rad. Det er dermed svært stor sjanse for at 2gradersmålet for global oppvarming overskrides.
Stortingskandiat for Troms Rødt, Jens Ingvald Olsen krever at regjeringa ikke gir etter for oljeselskapenes press for at den foreslåtte skatteskjerpelsen for oljeinvesteringer skal trekkes.
– Jeg ser det som svært positivt at Statoil idag melder at de utsetter beslutning om utbygging av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, sier jens Ingvald Olsen. – Samtidig mener jeg at oljeskatten må skjerpes ytterligere,  dersom CO2-trusselen skal tas på alvor, hvis investeringene i ny oljeproduksjon reduseres tilstrekkelig.
– Det er svært viktig at regjeringa ikke gir etter for presset fra oljeselskapene og deres lobbyister om å fjerne den lille skatteskjerpelsen i petroleumsskatteloven.
– Stortingskandidat Jens Ingvald Olsen, Troms Rødt sier det ikke minst er nødvendig at SV og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell setter foten markant ned, og tydelig avviser at regjeringa vil gå tilbake på den foreslåtte skatteskjerpelsen.

For ytterligere kommentarer:
Jens Ingvald Olsen, tlf 95089042